Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190106Bùi Thị Nguyên Anh16/06/200119CNH01
2417190146Lê Thị Hoàng Anh10/10/200119CNH02
3417190147Nguyễn Phùng Bảo Anh24/07/200119CNH02
4417190107Đoàn Thị Ngọc Ánh30/05/200119CNH01
5417190108Trần Thị Ngọc Châu16/04/200119CNH01
6417190109Ngô Thị Na Chi02/11/200119CNH01
7417190148Trần Thị Diệu21/11/200119CNH02
8417190110Trần Thùy Dương15/12/200119CNH01
9417190111Nguyễn Thị Mỹ Duyên12/04/200119CNH01
10417190115Nguyễn Võ Minh Hằng16/09/200119CNH01
11417190149Nguyễn Thị Hà21/08/200119CNH02
12417190150Bùi Thị Minh Hải21/11/200119CNH02
13417190114Nguyễn Lê Kiều Hân13/07/200119CNH01
14417190113Vi Ngọc Hân25/08/200119CNH01
15417190151Đặng Thị Thúy Hoa06/02/200119CNH02
16417190152Nguyễn Thị Hường28/10/200119CNH02
17417190153Thái Thị Thu Huyền28/02/200119CNH02
18417190154Dương Thụy Kha10/07/200119CNH02
19417190116Nguyễn Thị Lành14/07/200119CNH01
20417190117Nguyễn Thị Liễu17/04/200119CNH01
21417190118Trần Thị Liệu22/04/200119CNH01
22417190120Dương Võ Nhất Linh02/06/200119CNH01
23417190119Ngô Phạm Mỹ Linh30/08/200119CNH01
24417190155Võ Thị Nhật Linh23/03/200119CNH02
25417190156Nguyễn Thị Thùy Loan07/10/200119CNH02
26417190157Phạm Thị Ly25/11/200119CNH02
27417190121Phạm Vy Thảo Ly08/07/200119CNH01
28417190122Nguyễn Thị Huyền My11/05/200119CNH01
29417190159Đặng Huỳnh Luy Na15/12/200119CNH02
30417190160Kim Thúy Ngân22/12/200119CNH02