Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190123Nguyễn Thị Thủy Ngân02/03/200119CNH01
2417190124Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc04/03/200119CNH01
3417190161Phạm Như Ngọc01/09/200119CNH02
4417190162Võ Lê Hồng Nguyên25/08/200119CNH02
5417190125Đào Thị Ánh Nguyệt01/05/200119CNH01
6417190163Nguyễn Thị Nguyệt18/09/200119CNH02
7417190164Lê Thị Thanh Nhàn10/03/200119CNH02
8417190126Lê Thị Phương Nhi09/06/200119CNH01
9417190165Lê Thị Thúy Nhi29/01/200119CNH02
10417190166Lê Thị Vân Nhi07/08/200119CNH02
11417190127Lê Nghĩa Mai Ơn10/12/200119CNH01
12417190167Nguyễn Thị Ngọc Quyên17/01/200119CNH02
13417190128Nguyễn Kim Bảo Quỳnh22/05/200119CNH01
14417190129Dương Thị Soa02/02/200119CNH01
15417190168Phan Thị Diễm Sương13/06/200119CNH02
16417190130Hồ Thị Thanh Tâm07/01/200119CNH01
17417190132Nguyễn Thị Thạch Thảo10/01/200119CNH01
18417190246Nông Thị Thế05/06/200019CNH02
19417190171Đặng Lê Uyên Thi03/11/200119CNH02
20417190133Phạm Võ Quí Thi21/07/200119CNH01
21417190172Lê Thị Thanh Thuận09/02/200119CNH02
22417190134Hứa Thị Thủy27/02/200119CNH01
23417190135Trần Anh Thy23/09/200119CNH01
24417190136Trần Hoàng Thủy Tiên29/05/200119CNH01
25417190138Hoàng Đài Trang28/09/200119CNH01
26417190175Nguyễn Như Trang26/01/200119CNH02
27417190137Lê Hoàng Bảo Trâm18/07/200119CNH01
28417190174Lương Vũ Trâm08/06/200119CNH02
29417190176Nguyễn Văn Triều20/04/200119CNH02
30417190177Hà Ngọc Trinh27/05/200119CNH02
31417190139Phan Thị Hoàng Trinh17/01/200119CNH01
32417190178Phan Hoàng Viết Trung06/10/200119CNH02
33417190140Trần Hiếu Trung24/04/200119CNH01
34417190179Trần Thị Ái Tuyết10/01/200119CNH02
35417190141Trần Thị Thanh Tú01/04/200119CNH01
36417190180Tô Thị Thảo Uyên12/12/200119CNH02
37417190181Nguyễn Thị Hoàng Vân29/10/200119CNH02
38417190245Bùi Nguyễn Phượng Vi19/05/200019CNH01
39417190142Phạm Thị Hồng Vinh26/01/200119CNH01
40417190182Đào Thị Thảo Vy11/06/200119CNH02
41417190143Ninh Thị Xuân23/01/200119CNH01
42417190144Nguyễn Thị Đông Yên24/02/200119CNH01
43417190183Đoàn Thị Diệu Yến14/08/200119CNH02
44417190145Lê Thị Hoàng Yến29/10/200119CNH01
45417190184Phạm Hải Yến24/10/200119CNH02