Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190106Bùi Thị Nguyên Anh16/06/200119CNH01
2417190146Lê Thị Hoàng Anh10/10/200119CNH02
3417190147Nguyễn Phùng Bảo Anh24/07/200119CNH02
4417190107Đoàn Thị Ngọc Ánh30/05/200119CNH01
5417190108Trần Thị Ngọc Châu16/04/200119CNH01
6417190109Ngô Thị Na Chi02/11/200119CNH01
7417180117Hoàng Nghĩa Chương07/10/200018CNH01
8417190148Trần Thị Diệu21/11/200119CNH02
9417190110Trần Thùy Dương15/12/200119CNH01
10417190111Nguyễn Thị Mỹ Duyên12/04/200119CNH01
11417223161108LÊ THỊ HẠNH03/02/199816CNH03
12417190115Nguyễn Võ Minh Hằng16/09/200119CNH01
13417190149Nguyễn Thị Hà21/08/200119CNH02
14417190150Bùi Thị Minh Hải21/11/200119CNH02
15417190114Nguyễn Lê Kiều Hân13/07/200119CNH01
16417190113Vi Ngọc Hân25/08/200119CNH01
17417190151Đặng Thị Thúy Hoa06/02/200119CNH02
18417190152Nguyễn Thị Hường28/10/200119CNH02
19417190153Thái Thị Thu Huyền28/02/200119CNH02
20417190154Dương Thụy Kha10/07/200119CNH02
21417190116Nguyễn Thị Lành14/07/200119CNH01
22417190117Nguyễn Thị Liễu17/04/200119CNH01
23417190118Trần Thị Liệu22/04/200119CNH01
24417190120Dương Võ Nhất Linh02/06/200119CNH01
25417190119Ngô Phạm Mỹ Linh30/08/200119CNH01
26417190155Võ Thị Nhật Linh23/03/200119CNH02
27417190156Nguyễn Thị Thùy Loan07/10/200119CNH02
28417190157Phạm Thị Ly25/11/200119CNH02
29417190121Phạm Vy Thảo Ly08/07/200119CNH01
30417190122Nguyễn Thị Huyền My11/05/200119CNH01
31417190159Đặng Huỳnh Luy Na15/12/200119CNH02
32417190160Kim Thúy Ngân22/12/200119CNH02
33417190123Nguyễn Thị Thủy Ngân02/03/200119CNH01
34417190124Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc04/03/200119CNH01
35417190161Phạm Như Ngọc01/09/200119CNH02
36417190162Võ Lê Hồng Nguyên25/08/200119CNH02
37417190125Đào Thị Ánh Nguyệt01/05/200119CNH01
38417190163Nguyễn Thị Nguyệt18/09/200119CNH02
39417190164Lê Thị Thanh Nhàn10/03/200119CNH02
40417190126Lê Thị Phương Nhi09/06/200119CNH01
41417190165Lê Thị Thúy Nhi29/01/200119CNH02
42417190166Lê Thị Vân Nhi07/08/200119CNH02
43417190127Lê Nghĩa Mai Ơn10/12/200119CNH01
44417190167Nguyễn Thị Ngọc Quyên17/01/200119CNH02
45417190128Nguyễn Kim Bảo Quỳnh22/05/200119CNH01