Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180139Nguyễn Thảo Linh19/08/200018CNH01
2417180140Vũ Thị Hồng Loan16/04/200018CNH02
3417180141Nguyễn Nguyên Thảo Ly30/12/200018CNH02
4417180142Nguyễn Thị Thanh Mai24/05/200018CNH01
5417180143Nguyễn Chí Mẫn09/04/200018CNH01
6417180144Nguyễn Thị Thảo Mơ20/08/200018CNH01
7417180145Nguyễn Thị Huyền My26/07/200018CNH01
8417170055Nguyễn Thị Bảo Ngân01/05/199918CNH02
9417180147Trần Kim Ngân05/09/200018CNH02
10417180148Dương Đặng Bảo Ngọc18/03/200018CNH02
11417180149Huỳnh Thị Như Ngọc11/12/200018CNH01
12417180150Nguyễn Phạm Phương Ngọc04/06/200018CNH02
13417180151Phan Trần Xuân Nguyên17/02/200018CNH01
14417180152Nguyễn Hoàng Nhân07/10/200018CNH02
15417180153Nguyễn Thị Yến Nhi17/06/200018CNH01
16417180154Phan Thị Uyển Nhi19/10/200018CNH01
17417180155Nguyễn Thị Quỳnh Như19/04/200018CNH01
18417180156Phan Thị Hoài Như02/09/200018CNH02
19417180157Hoàng Thị Hồng Nhung28/05/200018CNH01
20417180159Võ Phi Nhung14/06/200018CNH01
21417180160Nguyễn Thị Dương Ny22/02/200018CNH02
22417180161Phùng Lâm Oanh08/01/200018CNH02
23417180162Đỗ Lê Như Quỳnh13/01/200018CNH02
24417180163Lưu Bá Ngọc Quỳnh20/11/200018CNH01
25417180164Phạm Thị Hương Quỳnh26/03/200018CNH01
26417180165Phạm Thuý Quỳnh08/03/200018CNH02