Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180166Hồ Anh Tài20/12/200018CNH01
2417180167Đặng Nguyễn Mai Thảo14/01/200018CNH02
3417221141127Đỗ Huỳnh Thu Thảo17/10/199516CNH01
4417180168Ngô Thị Phương Thảo29/07/200018CNH02
5417180252Trần Thị Phương Thảo27/07/199918CNH01
6417180169Trương Anh Thi23/08/200018CNH02
7417180170Trương Thị Thanh Thu01/11/200018CNH02
8417180171Tô Ngọc Ru Tơ20/01/200018CNH02
9417180174Lê Thị Trang07/04/200018CNH02
10417180175Nguyễn Thị Huyền Trang22/02/200018CNH01
11417180176Nguyễn Thị Quỳnh Trang06/12/200018CNH02
12417180177Nguyễn Thị Thu Trang10/08/200018CNH02
13417180172Nguyễn Kiều Trâm05/09/200018CNH01
14417180173Nguyễn Thị Bích Trâm24/04/200018CNH02
15417180178Nguyễn Tấn Trí15/07/200018CNH02
16417180180Trương Thị Tuyết07/01/200018CNH01
17417180179Tạ Thị Tú Tú23/09/200018CNH02
18417180181Đinh Thị Mai Uyên25/02/200018CNH01
19417180183Đinh Thị Thùy Vân12/03/200018CNH01
20417180184Huỳnh Thị Thảo Vân14/04/200018CNH01
21417180185Bùi Anh Tường Vy02/08/200018CNH01
22417180186Nguyễn Thị Nhật Vy06/07/200018CNH01
23417180188Trần Sao Yến Vy13/10/200018CNH02
24417180190Phạm Thị Tú Yên04/12/200018CNH02
25417180191Phan Thị Ngọc Yến26/09/200018CNH01
26417180189Nguyễn Ngọc Khả Ý15/08/200018CNH01