Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180112Lê Thị Thúy An04/09/200018CNH01
2417180113Nguyễn Thị Lan Anh27/08/200018CNH02
3417180114Tống Phước Nguyệt Anh19/11/200018CNH02
4417180115Hoàng Thị Ngọc Ánh02/05/200018CNH01
5417221151103Nguyễn Thị Ánh05/10/199715CNH01
6417180116Lê Thị Ngọc Châu20/03/200018CNH01
7417180117Hoàng Nghĩa Chương07/10/200018CNH01
8417180118Phan Thị Hồng Cúc17/08/200018CNH01
9417180119Phạm Thị Ánh Dương01/01/200018CNH01
10417180120Lê Thị Duyên20/08/200018CNH02
11417180121Hoàng Thị Giang14/04/200018CNH02
12417170009Nguyễn Phước Hà Giang21/10/199917CNH01
13417223161108LÊ THỊ HẠNH03/02/199816CNH03
14417180125Bùi Thị Hồng Hạnh24/08/200018CNH02
15417180126Nguyễn Thị Hạnh22/06/200018CNH02
16417180127Phạm Thị Hạnh20/08/200018CNH02
17417180124Nguyễn Thị Lệ Hằng26/06/200018CNH02
18417180122Lê Thị Khánh Hà28/09/200018CNH01
19417180123Lương Phạm Vân Hà20/05/200018CNH01
20417180128Tiêu Vĩnh Hiệp28/11/200018CNH02
21417180132Trần Phạm Diễm Hồng15/07/200018CNH02
22417180129Nguyễn Ngân Hoa07/10/200018CNH02
23417180130Phạm Đức Hoà29/10/200018CNH01
24417180131Nguyễn Thị Hòa05/07/200018CNH01
25417180133Đặng Thị Bích Khuê09/11/200018CNH02
26417180134Nguyễn Thị Kiều17/01/200018CNH01