Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180136Văn Nữ Ái Lê24/01/200018CNH02
2417180137Cao Thị Thùy Linh09/01/200018CNH01
3417180138Ngô Thị Trúc Linh28/08/200018CNH01
4417180139Nguyễn Thảo Linh19/08/200018CNH01
5417180140Vũ Thị Hồng Loan16/04/200018CNH02
6417180141Nguyễn Nguyên Thảo Ly30/12/200018CNH02
7417180142Nguyễn Thị Thanh Mai24/05/200018CNH01
8417180143Nguyễn Chí Mẫn09/04/200018CNH01
9417180144Nguyễn Thị Thảo Mơ20/08/200018CNH01
10417180145Nguyễn Thị Huyền My26/07/200018CNH01
11417170055Nguyễn Thị Bảo Ngân01/05/199918CNH02
12417180147Trần Kim Ngân05/09/200018CNH02
13417180148Dương Đặng Bảo Ngọc18/03/200018CNH02
14417180149Huỳnh Thị Như Ngọc11/12/200018CNH01
15417180150Nguyễn Phạm Phương Ngọc04/06/200018CNH02
16417180151Phan Trần Xuân Nguyên17/02/200018CNH01
17417180152Nguyễn Hoàng Nhân07/10/200018CNH02
18417180153Nguyễn Thị Yến Nhi17/06/200018CNH01
19417180154Phan Thị Uyển Nhi19/10/200018CNH01
20417180155Nguyễn Thị Quỳnh Như19/04/200018CNH01
21417180156Phan Thị Hoài Như02/09/200018CNH02
22417180157Hoàng Thị Hồng Nhung28/05/200018CNH01
23417180159Võ Phi Nhung14/06/200018CNH01
24417180160Nguyễn Thị Dương Ny22/02/200018CNH02
25417180161Phùng Lâm Oanh08/01/200018CNH02
26417180162Đỗ Lê Như Quỳnh13/01/200018CNH02