Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180163Lưu Bá Ngọc Quỳnh20/11/200018CNH01
2417180164Phạm Thị Hương Quỳnh26/03/200018CNH01
3417180165Phạm Thuý Quỳnh08/03/200018CNH02
4417180166Hồ Anh Tài20/12/200018CNH01
5417180167Đặng Nguyễn Mai Thảo14/01/200018CNH02
6417180168Ngô Thị Phương Thảo29/07/200018CNH02
7417180252Trần Thị Phương Thảo27/07/199918CNH01
8417180169Trương Anh Thi23/08/200018CNH02
9417180170Trương Thị Thanh Thu01/11/200018CNH02
10417180171Tô Ngọc Ru Tơ20/01/200018CNH02
11417180174Lê Thị Trang07/04/200018CNH02
12417180175Nguyễn Thị Huyền Trang22/02/200018CNH01
13417180176Nguyễn Thị Quỳnh Trang06/12/200018CNH02
14417180177Nguyễn Thị Thu Trang10/08/200018CNH02
15417180172Nguyễn Kiều Trâm05/09/200018CNH01
16417180173Nguyễn Thị Bích Trâm24/04/200018CNH02
17417180178Nguyễn Tấn Trí15/07/200018CNH02
18417180180Trương Thị Tuyết07/01/200018CNH01
19417180179Tạ Thị Tú Tú23/09/200018CNH02
20417180181Đinh Thị Mai Uyên25/02/200018CNH01
21417180183Đinh Thị Thùy Vân12/03/200018CNH01
22417180184Huỳnh Thị Thảo Vân14/04/200018CNH01
23417180185Bùi Anh Tường Vy02/08/200018CNH01
24417180186Nguyễn Thị Nhật Vy06/07/200018CNH01
25417180188Trần Sao Yến Vy13/10/200018CNH02
26417180190Phạm Thị Tú Yên04/12/200018CNH02
27417180191Phan Thị Ngọc Yến26/09/200018CNH01
28417180189Nguyễn Ngọc Khả Ý15/08/200018CNH01