Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180167Đặng Nguyễn Mai Thảo14/01/200018CNH02
2417221141127Đỗ Huỳnh Thu Thảo17/10/199516CNH01
3417180168Ngô Thị Phương Thảo29/07/200018CNH02
4417180252Trần Thị Phương Thảo27/07/199918CNH01
5417180169Trương Anh Thi23/08/200018CNH02
6417180170Trương Thị Thanh Thu01/11/200018CNH02
7417180171Tô Ngọc Ru Tơ20/01/200018CNH02
8417180174Lê Thị Trang07/04/200018CNH02
9417180175Nguyễn Thị Huyền Trang22/02/200018CNH01
10417180176Nguyễn Thị Quỳnh Trang06/12/200018CNH02
11417180177Nguyễn Thị Thu Trang10/08/200018CNH02
12417180172Nguyễn Kiều Trâm05/09/200018CNH01
13417180173Nguyễn Thị Bích Trâm24/04/200018CNH02
14417180178Nguyễn Tấn Trí15/07/200018CNH02
15417180180Trương Thị Tuyết07/01/200018CNH01
16417180179Tạ Thị Tú Tú23/09/200018CNH02
17417180181Đinh Thị Mai Uyên25/02/200018CNH01
18417180183Đinh Thị Thùy Vân12/03/200018CNH01
19417180184Huỳnh Thị Thảo Vân14/04/200018CNH01
20417180185Bùi Anh Tường Vy02/08/200018CNH01
21417180186Nguyễn Thị Nhật Vy06/07/200018CNH01
22417180188Trần Sao Yến Vy13/10/200018CNH02
23417180190Phạm Thị Tú Yên04/12/200018CNH02
24417180191Phan Thị Ngọc Yến26/09/200018CNH01
25417180189Nguyễn Ngọc Khả Ý15/08/200018CNH01