Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200193Võ Thị Thúy An20/11/200220CNH02
2417200197Nguyễn Lê Hoàng Anh24/04/200220CNH02
3417200196Nguyễn Thị Kim Anh30/05/200220CNH01
4417200195Nguyễn Thị Lan Anh20/02/200220CNH02
5417200194Phan Thị Quỳnh Anh20/12/200220CNH02
6417200198Võ Minh Ánh26/10/200220CNH01
7417200198Võ Minh Ánh26/10/200220CNH01
8417200199Phạm Chi Băng15/03/200220CNH01
9417200200Dương Thị Đắc Diên04/02/200220CNH01
10417200201Trần Thị Thùy Dương11/06/200220CNH03
11417200203H' Duyên23/10/200220CNH02
12417200202Phạm Thị Duyên20/11/200220CNH01
13417200204Võ Thị Mỹ Duyên11/03/200220CNH01
14417200205Trần Thị Trà Giang17/10/200220CNH01
15417200208Biện Thị Mỹ Hạnh01/07/200220CNH02
16417200209Nguyễn Thu Hạnh28/07/200220CNH03
17417200207Lê Thị Thúy Hằng04/04/200120CNH03
18417200206Nguyễn Thị Minh Hằng04/12/199920CNH02
19417200210Nguyễn Thị Hảo29/06/200220CNH02
20417200211Võ Thị Ngọc Hiền14/06/200220CNH03
21417200212Ngô Thị Ngọc Hiệp15/07/200220CNH01
22417200213Võ Thị Thu Hoài16/12/200220CNH01
23417200215Tôn Thất Tân Hưng11/10/200220CNH01
24417200214Nguyễn Thị Kiều Huân05/08/200220CNH02
25417200220Hà Võ Khánh Huyền06/05/200220CNH03
26417200217Nguyễn Thị Khánh Huyền09/07/200220CNH03
27417200218Nguyễn Thị Mỹ Huyền23/10/200220CNH03
28417200219Trần Khánh Huyền24/08/200220CNH02
29417200216Trần Thị Huyền09/06/200220CNH01
30417200221Phạm Thị Nhật Khánh02/09/200220CNH03
31417200222Lê Nhật Linh25/08/200220CNH02
32417200223Trần Khánh Linh03/06/200220CNH03
33417200224Nguyễn Thị Phương Ly24/05/200220CNH02
34417200226Phùng Thị Hương Ly12/12/200220CNH01
35417200225Tạ Khánh Ly12/11/200220CNH02
36417200227Nguyễn Thị Hải Lý11/10/200220CNH01
37417200228Nguyễn Hữu Hoàng Như Mai26/08/200220CNH03
38417200229Trần Thị Mai20/02/200220CNH02
39417200230Phạm Gia My01/07/200220CNH01
40417200231Trần Phan Diệu My22/10/200220CNH01
41417200232Vũ Thị Lê Na15/02/200220CNH01
42417200233Lê Thị Nga14/02/200220CNH03
43417200235Đoàn Thị Thúy Ngân20/11/200220CNH02
44417200237Huỳnh Nguyễn Kim Ngân17/06/200220CNH03
45417200238Nguyễn Thị Ngân02/02/200220CNH02
46417200234Nguyễn Thị Xuân Ngân02/04/200220CNH02
47417200236Nguyễn Thu Ngân22/01/200220CNH01
48417200241Cao Thị Minh Ngọc22/08/200220CNH02
49417200239Hà Nguyễn Giáng Ngọc26/10/200120CNH01
50417200240Nguyễn Thị Bích Ngọc19/09/200220CNH01
51417200242Nguyễn Thị Thanh Nhàn25/01/200220CNH03