Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170025Bùi Yến Nhi30/04/199917CNH01
2417170058Ung Thị Ý Nhi22/12/199917CNH02
3417221161126ĐỖ Ý NHƯ13/03/199816CNH01
4417170059Nguyễn Quỳnh Như31/10/199917CNH02
5417170095Đoàn Thị Hồng Nhung25/12/199917CNH03
6417223161125HÀ THỊ LÂM OANH10/03/199816CNH03
7417170060Trần Thị Kim Phụng26/04/199917CNH02
8417170097Phạm Thị Phương01/02/199917CNH03
9417170061Bùi Thị Như Phước17/07/199917CNH02
10417170026Nguyễn Thị Hồng Phúc23/11/199917CNH01
11417170098Phạm Thị Hồng Quyên17/04/199917CNH03
12417170062Trần Thị Ngọc Quỳnh31/10/199917CNH02
13417170027Nguyễn Thị Thanh Tâm27/10/199917CNH01
14417170099Nguyễn Lê Phương Thảo04/08/199917CNH03
15417170063Trần Thị Thoa13/05/199917CNH02
16417170064Lê Doãn Thống09/08/199917CNH02
17417170066Nguyễn Thị Anh Thư24/08/199917CNH02
18417170101Phạm Thị Minh Thư08/01/199917CNH03
19417221161135PHẠM THỊ MINH THU01/01/199817CNH01
20417170100Hồ Thị Thu18/04/199817CNH03
21417170065Nguyễn Thị Hoài Thu13/11/199917CNH02
22417221151131Huỳnh Thị Minh Thùy04/02/199715CNH01
23417170102Nguyễn Thị Hồng Thủy23/12/199917CNH03
24417222161134PHAN NHÃ TỊNH16/02/199816CNH02
25417170069Lê Quỳnh Trang25/09/199917CNH02
26417170032Lê Thị Hoàng Trang17/06/199917CNH01
27417170067Lê Thị Thanh Trà23/12/199917CNH02
28417170068Đỗ Thị Bích Trâm09/08/199917CNH02
29417170103Lê Kim Ngọc Trâm13/09/199917CNH03
30417170104Nguyễn Trần Thảo Trâm17/02/199917CNH03
31417170031Lê Thị Bảo Trân20/02/199917CNH01
32417221161141NGÔ THỊ KIM TRINH15/04/199817CNH01
33417170033Đỗ Sương Trinh09/02/199817CNH01
34417170105Nguyễn Hoàng Phương Trinh01/01/199917CNH03
35417170106Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc23/07/199917CNH03
36417170034Nguyễn Thị Xuân Tuyên04/09/199917CNH01
37417170035Hồ Thị Uyên03/02/199917CNH01
38417170107Nguyễn Hoàng Uyên16/03/199917CNH03
39417170070Trần Thị Mỹ Uyên10/08/199917CNH02
40417170036Mai Tường Vy26/09/199917CNH01
41417170037Nguyễn Trường Vy07/11/199917CNH01
42417170071Trịnh Thị Minh Vy11/05/199917CNH02
43417170109Đinh Thị Thanh Xuân14/03/199917CNH03
44417170073Trương Thị Yến20/11/199917CNH02
45417221161143NGUYỄN THỊ NHƯ Ý13/02/199816CNH01