Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170001Huỳnh Nhật An09/09/199917CNH01
2417170039Huỳnh Lan Anh19/07/199917CNH02
3417170038Nguyễn Thị Hồng Anh23/07/199917CNH02
4417170003Trần Nguyễn Lan Anh08/03/199917CNH01
5417170006Nguyễn Nga Uyên Chi08/05/199917CNH01
6417170008Ngô Nguyễn Phương Dung21/07/199917CNH01
7417170041Đỗ Thị Thuyền Duyên22/03/199917CNH02
8417170080Trịnh Thị Mỹ Hạnh28/07/199917CNH03
9417170079Đinh Thị Thúy Hằng28/08/199917CNH03
10417170046Lương Thị Nguyệt Hà18/07/199917CNH02
11417170042Nguyễn Lê Nhật Hà13/12/199917CNH02
12417170045Nguyễn Thị Hải Hà22/05/199917CNH02
13417170010Phạm Phan Thu Hà08/10/199917CNH01
14417170078Trần Thu Hà04/09/199917CNH03
15417170012Bùi Thục Hiền03/03/199917CNH01
16417170083Trần Thị Minh Hiền16/12/199917CNH03
17417170015Nguyễn Thị Quỳnh Hoa20/03/199917CNH01
18417170049Dương Thị Ngọc Hòa12/02/199917CNH02
19417223161117NGUYỄN HÀ YẾN LINH21/10/199816CNH03
20417170052Lê Phước Linh01/08/199817CNH02
21417170018Lê Thị Mỹ Linh12/11/199917CNH01
22417170088Phan Thị Bi Ly16/10/199917CNH03
23417170090Nguyễn Thị Mão17/01/199917CNH03
24417170092Trần Thu Nga21/05/199917CNH03
25417170093Cao Thị Thúy Ngân10/09/199917CNH03
26417170057Bùi Thị Hồng Ngọc30/10/199917CNH02
27417170022Trần Thảo Nguyên07/07/199917CNH01
28417221161125HỒ TRẦN KIM NHI26/08/199816CNH01
29417170025Bùi Yến Nhi30/04/199917CNH01
30417223161125HÀ THỊ LÂM OANH10/03/199816CNH03
31417170097Phạm Thị Phương01/02/199917CNH03
32417221161129TRẦN THỊ HƯƠNG QUỲNH31/05/199816CNH01
33417170098Phạm Thị Hồng Quyên17/04/199917CNH03
34417170062Trần Thị Ngọc Quỳnh31/10/199917CNH02
35417170027Nguyễn Thị Thanh Tâm27/10/199917CNH01
36417221161132HÀ THỊ UYÊN THANH19/12/199816CNH01
37417223161144VƯƠNG THỊ THANH THANH30/09/199716CNH03
38417170099Nguyễn Lê Phương Thảo04/08/199917CNH03
39417170064Lê Doãn Thống09/08/199917CNH02
40417170066Nguyễn Thị Anh Thư24/08/199917CNH02
41417170101Phạm Thị Minh Thư08/01/199917CNH03
42417221161135PHẠM THỊ MINH THU01/01/199817CNH01
43417170065Nguyễn Thị Hoài Thu13/11/199917CNH02
44417170069Lê Quỳnh Trang25/09/199917CNH02
45417170067Lê Thị Thanh Trà23/12/199917CNH02
46417170103Lê Kim Ngọc Trâm13/09/199917CNH03
47417221161141NGÔ THỊ KIM TRINH15/04/199817CNH01
48417170033Đỗ Sương Trinh09/02/199817CNH01
49417170035Hồ Thị Uyên03/02/199917CNH01
50417170070Trần Thị Mỹ Uyên10/08/199917CNH02
51417223161141CHÂU NGỌC LÊ VY31/03/199816CNH03
52417170036Mai Tường Vy26/09/199917CNH01
53417170071Trịnh Thị Minh Vy11/05/199917CNH02