Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170074Hà Thị Thúy An20/11/199917CNH03
2417170075Nguyễn Thúy An02/08/199917CNH03
3417170004Hoàng Lan Anh28/11/199917CNH01
4417170002Trần Thị Lan Anh18/10/199917CNH01
5417170249Nguyễn Thị Nguyệt Ánh03/06/199817CNH03
6417170040Nguyễn Ngọc Mỹ Châu24/05/199917CNH02
7417170077Nguyễn Hà Chi07/10/199917CNH03
8417170007Lâm Hoài Diễn29/05/199917CNH01
9417170009Nguyễn Phước Hà Giang21/10/199917CNH01
10417170011Mai Nguyệt Hằng17/04/199917CNH01
11417170048Ngô Thị Thanh Hằng11/06/199917CNH02
12417170044Cao Thị Hà30/07/199817CNH02
13417170047Lê Thị Ngọc Hà15/12/199917CNH02
14417170043Nguyễn Thị Nguyệt Hà05/03/199917CNH02
15417170081Lạc Ngọc Bích Hảo16/01/199917CNH03
16417170082Trần Minh Hiến27/07/199917CNH03
17417170013Đoàn Lê Kim Hiếu25/11/199917CNH01
18417170014Võ Thị Minh Hiếu10/12/199817CNH01
19417170016Lê Mai Hương13/05/199917CNH01
20417170050Lê Thị Hương26/04/199917CNH02
21417170084Lê Thị Thanh Huệ14/07/199917CNH03
22417170085Nguyễn Thị Hoàng Kim24/03/199917CNH03
23417170051Nguyễn Thị Ngọc Lệ23/10/199917CNH02
24417170087Nguyễn Hà Khánh Linh28/08/199917CNH03
25417170019Phan Nguyễn Hà Linh20/11/199917CNH01
26417170053Trương Thị Thùy Linh17/04/199917CNH02
27417170054Doãn Thị Thu Loan31/07/199917CNH02
28417170089Đoàn Thị Khánh Ly01/09/199917CNH03
29417170091Nguyễn Thị Nga28/09/199917CNH03
30417170021Huỳnh Lê Kim Ngân30/05/199917CNH01
31417170056Nguyễn Thị Hồng Ngọc25/12/199917CNH02
32417170023Vương Thị Hạnh Nguyên04/11/199917CNH01
33417170024Trần Hiền Nhân02/11/199917CNH01
34417170058Ung Thị Ý Nhi22/12/199917CNH02
35417170059Nguyễn Quỳnh Như31/10/199917CNH02
36417170095Đoàn Thị Hồng Nhung25/12/199917CNH03
37417170060Trần Thị Kim Phụng26/04/199917CNH02
38417170061Bùi Thị Như Phước17/07/199917CNH02
39417170026Nguyễn Thị Hồng Phúc23/11/199917CNH01
40417170063Trần Thị Thoa13/05/199917CNH02
41417170100Hồ Thị Thu18/04/199817CNH03
42417170102Nguyễn Thị Hồng Thủy23/12/199917CNH03
43417170032Lê Thị Hoàng Trang17/06/199917CNH01
44417170068Đỗ Thị Bích Trâm09/08/199917CNH02
45417170104Nguyễn Trần Thảo Trâm17/02/199917CNH03
46417170031Lê Thị Bảo Trân20/02/199917CNH01
47417170105Nguyễn Hoàng Phương Trinh01/01/199917CNH03
48417170106Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc23/07/199917CNH03
49417170034Nguyễn Thị Xuân Tuyên04/09/199917CNH01
50417170107Nguyễn Hoàng Uyên16/03/199917CNH03
51417170037Nguyễn Trường Vy07/11/199917CNH01
52417170109Đinh Thị Thanh Xuân14/03/199917CNH03
53417170073Trương Thị Yến20/11/199917CNH02