Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170095Đoàn Thị Hồng Nhung25/12/199917CNH03
2417223161125HÀ THỊ LÂM OANH10/03/199816CNH03
3417170060Trần Thị Kim Phụng26/04/199917CNH02
4417170097Phạm Thị Phương01/02/199917CNH03
5417170061Bùi Thị Như Phước17/07/199917CNH02
6417170026Nguyễn Thị Hồng Phúc23/11/199917CNH01
7417221161129TRẦN THỊ HƯƠNG QUỲNH31/05/199816CNH01
8417170098Phạm Thị Hồng Quyên17/04/199917CNH03
9417170062Trần Thị Ngọc Quỳnh31/10/199917CNH02
10417170027Nguyễn Thị Thanh Tâm27/10/199917CNH01
11417221161132HÀ THỊ UYÊN THANH19/12/199816CNH01
12417223161144VƯƠNG THỊ THANH THANH30/09/199716CNH03
13417170099Nguyễn Lê Phương Thảo04/08/199917CNH03
14417170063Trần Thị Thoa13/05/199917CNH02
15417170064Lê Doãn Thống09/08/199917CNH02
16417170066Nguyễn Thị Anh Thư24/08/199917CNH02
17417170101Phạm Thị Minh Thư08/01/199917CNH03
18417221161135PHẠM THỊ MINH THU01/01/199817CNH01
19417170100Hồ Thị Thu18/04/199817CNH03
20417170065Nguyễn Thị Hoài Thu13/11/199917CNH02
21417170102Nguyễn Thị Hồng Thủy23/12/199917CNH03
22417170069Lê Quỳnh Trang25/09/199917CNH02
23417170032Lê Thị Hoàng Trang17/06/199917CNH01
24417170067Lê Thị Thanh Trà23/12/199917CNH02
25417170068Đỗ Thị Bích Trâm09/08/199917CNH02
26417170103Lê Kim Ngọc Trâm13/09/199917CNH03
27417170104Nguyễn Trần Thảo Trâm17/02/199917CNH03
28417170031Lê Thị Bảo Trân20/02/199917CNH01
29417221161141NGÔ THỊ KIM TRINH15/04/199817CNH01
30417170033Đỗ Sương Trinh09/02/199817CNH01
31417170105Nguyễn Hoàng Phương Trinh01/01/199917CNH03
32417170106Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc23/07/199917CNH03
33417170034Nguyễn Thị Xuân Tuyên04/09/199917CNH01
34417170035Hồ Thị Uyên03/02/199917CNH01
35417170107Nguyễn Hoàng Uyên16/03/199917CNH03
36417170070Trần Thị Mỹ Uyên10/08/199917CNH02
37417223161141CHÂU NGỌC LÊ VY31/03/199816CNH03
38417170036Mai Tường Vy26/09/199917CNH01
39417170037Nguyễn Trường Vy07/11/199917CNH01
40417170071Trịnh Thị Minh Vy11/05/199917CNH02
41417170109Đinh Thị Thanh Xuân14/03/199917CNH03
42417170073Trương Thị Yến20/11/199917CNH02