Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170100Hồ Thị Thu18/04/199817CNH03
2417170065Nguyễn Thị Hoài Thu13/11/199917CNH02
3417221151131Huỳnh Thị Minh Thùy04/02/199715CNH01
4417170102Nguyễn Thị Hồng Thủy23/12/199917CNH03
5417222161134PHAN NHÃ TỊNH16/02/199816CNH02
6417170069Lê Quỳnh Trang25/09/199917CNH02
7417170032Lê Thị Hoàng Trang17/06/199917CNH01
8417170067Lê Thị Thanh Trà23/12/199917CNH02
9417170068Đỗ Thị Bích Trâm09/08/199917CNH02
10417170103Lê Kim Ngọc Trâm13/09/199917CNH03
11417170104Nguyễn Trần Thảo Trâm17/02/199917CNH03
12417170031Lê Thị Bảo Trân20/02/199917CNH01
13417221161141NGÔ THỊ KIM TRINH15/04/199817CNH01
14417170033Đỗ Sương Trinh09/02/199817CNH01
15417170105Nguyễn Hoàng Phương Trinh01/01/199917CNH03
16417170106Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc23/07/199917CNH03
17417170034Nguyễn Thị Xuân Tuyên04/09/199917CNH01
18417170035Hồ Thị Uyên03/02/199917CNH01
19417170107Nguyễn Hoàng Uyên16/03/199917CNH03
20417170070Trần Thị Mỹ Uyên10/08/199917CNH02
21417170036Mai Tường Vy26/09/199917CNH01
22417170037Nguyễn Trường Vy07/11/199917CNH01
23417170071Trịnh Thị Minh Vy11/05/199917CNH02
24417170109Đinh Thị Thanh Xuân14/03/199917CNH03
25417170073Trương Thị Yến20/11/199917CNH02
26417221161143NGUYỄN THỊ NHƯ Ý13/02/199816CNH01