Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170148Phạm Thị Hoàng Anh03/12/199917CNJ02
2417170111Đào Thị Ngọc Ánh31/07/199917CNJ01
3417170149Đỗ Thị Bảo Châu11/08/199917CNJ02
4417170113Bùi Lâm Chi18/05/199917CNJ01
5417121151106Đặng Nguyên Cúc03/04/199717CNJ01
6417170151Hà Phương Dung01/05/199917CNJ02
7417170186Nguyễn Thị Ngọc Dung17/04/199917CNJ03
8417170152Trần Thị Thùy Dung27/12/199917CNJ02
9417170153Nguyễn Thị Khánh Duyên25/01/199917CNJ02
10417170150Đặng Quốc Đạt05/01/199917CNJ02
11417170187Nguyễn Thị Trà Giang01/10/199917CNJ03
12417170117Nguyễn Thị Lệ Hằng20/04/199917CNJ01
13417170157Nguyễn Thị Phượng Hằng06/10/199917CNJ02
14417170116Ngô Đình Hà16/05/199917CNJ01
15417170188Nguyễn Thị Ngọc Hà28/06/199917CNJ03
16417170156Vũ Hoàng Hân10/10/199917CNJ02
17417170118Võ Thị Diệu Hậu28/07/199917CNJ01
18417170191Nguyễn Thị Diệu Hiền20/10/199817CNJ03
19417170192Phan Thanh Hiền17/07/199917CNJ03
20417170119Trà Thị Thảo Hiền26/12/199917CNJ01
21417170190Trần Minh Hiền06/12/199917CNJ03
22417170120Hồ Nguyễn Thảo Hiếu01/01/199917CNJ01
23417170122Nguyễn Thị Thanh Huệ19/07/199917CNJ01
24417170123Nguyễn Thành Gia Huy30/10/199917CNJ01
25417170125Nguyễn Thị Thanh Huyền10/01/199917CNJ01
26417123161111NGUYỄN MẠNH HÙNG27/02/199817CNJ03
27417170162Nguyễn Phan Hoài Linh21/02/199917CNJ02
28417170160Nguyễn Thị Linh08/01/199917CNJ02
29417170161Nguyễn Thị Mỹ Linh04/11/199917CNJ02
30417170195Võ Thị Lương18/09/199917CNJ03
31417170128Trần Thị Lựu10/08/199917CNJ01
32417170163Lê Thị Thanh Ly29/12/199917CNJ02