Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170184Nguyễn Thị Thùy An20/07/199917CNJ03
2417170112Đặng Ngọc Thái Bình17/07/199917CNJ01
3417170115Nguyễn Thị Hồng Duyên15/06/199917CNJ01
4417170189Hoàng Thị Thanh Hằng11/01/199917CNJ03
5417170158Phạm Thanh Hằng17/03/199917CNJ02
6417170121Cao Thị Thu Hoài09/06/199917CNJ01
7417122161110NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG04/01/199817CNJ02
8417170124Nguyễn Lê Ngọc Huyền21/03/199817CNJ01
9417170126Lê Thị Lan17/06/199917CNJ01
10417170194Võ Hoàng Lan15/02/199917CNJ03
11417170127Nguyễn Thị Diệu Linh19/07/199917CNJ01
12417170165Nguyễn Thị Tiểu My26/11/199817CNJ02
13417170131Bùi Thị Kim Ngọc06/12/199917CNJ01
14417170166Lê Hoàng Kim Nguyên31/08/199917CNJ02
15417170202Dương Thị Phương06/06/199917CNJ03
16417170134Huỳnh Phạm Hoài Phương25/02/199917CNJ01
17417170137Đinh Thị Bích Thảo03/12/199917CNJ01
18417170206Lê Thị Hương Thảo30/08/199917CNJ03
19417170177Diệp Minh Thi21/04/199917CNJ02
20417170207Nguyễn Thị Đan Thi24/01/199917CNJ03
21417170208Nguyễn Thị Thư25/10/199917CNJ03
22417170139Nguyễn Thị Minh Thùy23/08/199917CNJ01
23417170140Lê Thị Thanh Thủy24/02/199917CNJ01
24417170179Đỗ Nguyễn Đoan Thy12/09/199917CNJ02
25417170210Đỗ Thị Thu Trang12/11/199917CNJ03
26417170209Lường Huyền Trang16/03/199917CNJ03
27417170212Phạm Thị Đông Triều15/11/199917CNJ03
28417170214Trần Nguyên Bội Tuyền10/10/199917CNJ03
29417170142Lê Đoàn Thục Uyên12/03/199917CNJ01
30417170144Nguyễn Thiệu Khánh Vân25/02/199917CNJ01
31417170143Trần Thị Thùy Vân03/05/199917CNJ01
32417170217Lê Thị Ngọc Viên30/05/199917CNJ03
33417170145Nguyễn Thị Ngàn Vui23/09/199917CNJ01