Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417180112Lê Thị Thúy An04/09/200018CNH01
2417180116Lê Thị Ngọc Châu20/03/200018CNH01
3417180117Hoàng Nghĩa Chương07/10/200018CNH01
4417180119Phạm Thị Ánh Dương01/01/200018CNH01
5417180120Lê Thị Duyên20/08/200018CNH02
6417180122Lê Thị Khánh Hà28/09/200018CNH01
7417180128Tiêu Vĩnh Hiệp28/11/200018CNH02
8417180132Trần Phạm Diễm Hồng15/07/200018CNH02
9417180131Nguyễn Thị Hòa05/07/200018CNH01
10417180133Đặng Thị Bích Khuê09/11/200018CNH02
11417180137Cao Thị Thùy Linh09/01/200018CNH01
12417180138Ngô Thị Trúc Linh28/08/200018CNH01
13417180139Nguyễn Thảo Linh19/08/200018CNH01
14417180143Nguyễn Chí Mẫn09/04/200018CNH01
15417180144Nguyễn Thị Thảo Mơ20/08/200018CNH01
16417180145Nguyễn Thị Huyền My26/07/200018CNH01
17417180147Trần Kim Ngân05/09/200018CNH02
18417180149Huỳnh Thị Như Ngọc11/12/200018CNH01
19417180151Phan Trần Xuân Nguyên17/02/200018CNH01
20417180154Phan Thị Uyển Nhi19/10/200018CNH01
21417180155Nguyễn Thị Quỳnh Như19/04/200018CNH01
22417180156Phan Thị Hoài Như02/09/200018CNH02
23417180157Hoàng Thị Hồng Nhung28/05/200018CNH01
24417180159Võ Phi Nhung14/06/200018CNH01
25417180160Nguyễn Thị Dương Ny22/02/200018CNH02
26417180166Hồ Anh Tài20/12/200018CNH01
27417180167Đặng Nguyễn Mai Thảo14/01/200018CNH02
28417180168Ngô Thị Phương Thảo29/07/200018CNH02
29417180169Trương Anh Thi23/08/200018CNH02
30417180171Tô Ngọc Ru Tơ20/01/200018CNH02
31417180175Nguyễn Thị Huyền Trang22/02/200018CNH01
32417180176Nguyễn Thị Quỳnh Trang06/12/200018CNH02
33417180177Nguyễn Thị Thu Trang10/08/200018CNH02
34417180178Nguyễn Tấn Trí15/07/200018CNH02
35417180179Tạ Thị Tú Tú23/09/200018CNH02
36417180183Đinh Thị Thùy Vân12/03/200018CNH01
37417180184Huỳnh Thị Thảo Vân14/04/200018CNH01
38417180188Trần Sao Yến Vy13/10/200018CNH02
39417180189Nguyễn Ngọc Khả Ý15/08/200018CNH01