Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170078Trần Thu Hà04/09/199917CNH03
2417170081Lạc Ngọc Bích Hảo16/01/199917CNH03
3417170012Bùi Thục Hiền03/03/199917CNH01
4417170083Trần Thị Minh Hiền16/12/199917CNH03
5417170082Trần Minh Hiến27/07/199917CNH03
6417170013Đoàn Lê Kim Hiếu25/11/199917CNH01
7417170014Võ Thị Minh Hiếu10/12/199817CNH01
8417170015Nguyễn Thị Quỳnh Hoa20/03/199917CNH01
9417170049Dương Thị Ngọc Hòa12/02/199917CNH02
10417170016Lê Mai Hương13/05/199917CNH01
11417170050Lê Thị Hương26/04/199917CNH02
12417170084Lê Thị Thanh Huệ14/07/199917CNH03
13417170085Nguyễn Thị Hoàng Kim24/03/199917CNH03
14417170051Nguyễn Thị Ngọc Lệ23/10/199917CNH02
15417223161117NGUYỄN HÀ YẾN LINH21/10/199816CNH03
16417170052Lê Phước Linh01/08/199817CNH02
17417170018Lê Thị Mỹ Linh12/11/199917CNH01
18417170087Nguyễn Hà Khánh Linh28/08/199917CNH03
19417170019Phan Nguyễn Hà Linh20/11/199917CNH01
20417170053Trương Thị Thùy Linh17/04/199917CNH02
21417170054Doãn Thị Thu Loan31/07/199917CNH02
22417170089Đoàn Thị Khánh Ly01/09/199917CNH03
23417170088Phan Thị Bi Ly16/10/199917CNH03
24417170090Nguyễn Thị Mão17/01/199917CNH03
25417170091Nguyễn Thị Nga28/09/199917CNH03
26417170092Trần Thu Nga21/05/199917CNH03
27417170093Cao Thị Thúy Ngân10/09/199917CNH03