Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170021Huỳnh Lê Kim Ngân30/05/199917CNH01
2417170057Bùi Thị Hồng Ngọc30/10/199917CNH02
3417170056Nguyễn Thị Hồng Ngọc25/12/199917CNH02
4417170022Trần Thảo Nguyên07/07/199917CNH01
5417170023Vương Thị Hạnh Nguyên04/11/199917CNH01
6417170024Trần Hiền Nhân02/11/199917CNH01
7417221161125HỒ TRẦN KIM NHI26/08/199816CNH01
8417170025Bùi Yến Nhi30/04/199917CNH01
9417170058Ung Thị Ý Nhi22/12/199917CNH02
10417170059Nguyễn Quỳnh Như31/10/199917CNH02
11417170095Đoàn Thị Hồng Nhung25/12/199917CNH03
12417223161125HÀ THỊ LÂM OANH10/03/199816CNH03
13417170060Trần Thị Kim Phụng26/04/199917CNH02
14417170097Phạm Thị Phương01/02/199917CNH03
15417170061Bùi Thị Như Phước17/07/199917CNH02
16417170026Nguyễn Thị Hồng Phúc23/11/199917CNH01
17417221161129TRẦN THỊ HƯƠNG QUỲNH31/05/199816CNH01
18417170098Phạm Thị Hồng Quyên17/04/199917CNH03
19417170062Trần Thị Ngọc Quỳnh31/10/199917CNH02
20417170027Nguyễn Thị Thanh Tâm27/10/199917CNH01
21417221161132HÀ THỊ UYÊN THANH19/12/199816CNH01
22417223161144VƯƠNG THỊ THANH THANH30/09/199716CNH03
23417170099Nguyễn Lê Phương Thảo04/08/199917CNH03
24417170063Trần Thị Thoa13/05/199917CNH02
25417170064Lê Doãn Thống09/08/199917CNH02
26417170066Nguyễn Thị Anh Thư24/08/199917CNH02
27417170101Phạm Thị Minh Thư08/01/199917CNH03