Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170092Trần Thu Nga21/05/199917CNH03
2417170093Cao Thị Thúy Ngân10/09/199917CNH03
3417170021Huỳnh Lê Kim Ngân30/05/199917CNH01
4417170057Bùi Thị Hồng Ngọc30/10/199917CNH02
5417170056Nguyễn Thị Hồng Ngọc25/12/199917CNH02
6417170022Trần Thảo Nguyên07/07/199917CNH01
7417170023Vương Thị Hạnh Nguyên04/11/199917CNH01
8417170024Trần Hiền Nhân02/11/199917CNH01
9417221161125HỒ TRẦN KIM NHI26/08/199816CNH01
10417170025Bùi Yến Nhi30/04/199917CNH01
11417170058Ung Thị Ý Nhi22/12/199917CNH02
12417170059Nguyễn Quỳnh Như31/10/199917CNH02
13417170095Đoàn Thị Hồng Nhung25/12/199917CNH03
14417223161125HÀ THỊ LÂM OANH10/03/199816CNH03
15417170060Trần Thị Kim Phụng26/04/199917CNH02
16417170097Phạm Thị Phương01/02/199917CNH03
17417170061Bùi Thị Như Phước17/07/199917CNH02
18417170026Nguyễn Thị Hồng Phúc23/11/199917CNH01
19417221161129TRẦN THỊ HƯƠNG QUỲNH31/05/199816CNH01
20417170098Phạm Thị Hồng Quyên17/04/199917CNH03
21417170062Trần Thị Ngọc Quỳnh31/10/199917CNH02
22417170027Nguyễn Thị Thanh Tâm27/10/199917CNH01
23417221161132HÀ THỊ UYÊN THANH19/12/199816CNH01
24417223161144VƯƠNG THỊ THANH THANH30/09/199716CNH03
25417170099Nguyễn Lê Phương Thảo04/08/199917CNH03
26417170063Trần Thị Thoa13/05/199917CNH02
27417170064Lê Doãn Thống09/08/199917CNH02