Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170066Nguyễn Thị Anh Thư24/08/199917CNH02
2417170101Phạm Thị Minh Thư08/01/199917CNH03
3417221161135PHẠM THỊ MINH THU01/01/199817CNH01
4417170100Hồ Thị Thu18/04/199817CNH03
5417170065Nguyễn Thị Hoài Thu13/11/199917CNH02
6417221151131Huỳnh Thị Minh Thùy04/02/199715CNH01
7417170102Nguyễn Thị Hồng Thủy23/12/199917CNH03
8417170069Lê Quỳnh Trang25/09/199917CNH02
9417170032Lê Thị Hoàng Trang17/06/199917CNH01
10417170067Lê Thị Thanh Trà23/12/199917CNH02
11417170068Đỗ Thị Bích Trâm09/08/199917CNH02
12417170103Lê Kim Ngọc Trâm13/09/199917CNH03
13417170104Nguyễn Trần Thảo Trâm17/02/199917CNH03
14417170031Lê Thị Bảo Trân20/02/199917CNH01
15417221161141NGÔ THỊ KIM TRINH15/04/199817CNH01
16417170033Đỗ Sương Trinh09/02/199817CNH01
17417170105Nguyễn Hoàng Phương Trinh01/01/199917CNH03
18417170106Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc23/07/199917CNH03
19417170034Nguyễn Thị Xuân Tuyên04/09/199917CNH01
20417170035Hồ Thị Uyên03/02/199917CNH01
21417170107Nguyễn Hoàng Uyên16/03/199917CNH03
22417170070Trần Thị Mỹ Uyên10/08/199917CNH02
23417223161141CHÂU NGỌC LÊ VY31/03/199816CNH03
24417170036Mai Tường Vy26/09/199917CNH01
25417170037Nguyễn Trường Vy07/11/199917CNH01
26417170071Trịnh Thị Minh Vy11/05/199917CNH02
27417170109Đinh Thị Thanh Xuân14/03/199917CNH03
28417170073Trương Thị Yến20/11/199917CNH02