Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200086Ngô Thị Quý Linh28/09/200220CNJ01
2417200084Nguyễn Thị Thùy Linh19/05/200220CNJ01
3417200085Võ Thị Ngọc Linh29/09/200220CNJ01
4417200087Nguyễn Thị Lộc01/07/200220CNJ03
5417200088Phạm Thị Như Luận17/06/200220CNJ03
6417200090Hồ Thúy Ly03/09/200220CNJ01
7417200091Phạm Thị Thảo Ly08/01/200220CNJ02
8417200089Tưởng Ngọc Phương Ly10/08/200220CNJ03
9417200092Bùi Nhật Minh05/08/200220CNJ01
10417200093Đinh Thị Lê Na16/09/200220CNJ01
11417200095Đặng Thị Nga19/10/200220CNJ03
12417200094Nguyễn Thị Quỳnh Nga27/09/200220CNJ01
13417200096Huỳnh Thị Thanh Ngân01/11/200220CNJ01
14417200100Hoàng Thị Ngọc10/01/200220CNJ02
15417170199Nguyễn Bảo Ngọc28/10/199917CNJ03
16417200099Nguyễn Bích Ngọc01/02/199820CNJ02
17417200097Nguyễn Thị Ngọc22/09/200220CNJ03
18417200098Phạm Thị Hoàng Ngọc08/10/200220CNJ01
19417200101Phan Thị Bích Ngọc12/08/200220CNJ01
20417200102Lê Trọng Nguyên29/01/200220CNJ01
21417200103Nguyễn Hữu Nguyên12/11/200220CNJ02
22417200104Hồ Thanh Nguyệt30/09/200220CNJ02
23417200106Dương Thị Phượng Nhi23/08/200220CNJ03
24417200107Nguyễn Trần Hoài Nhi06/04/200220CNJ02
25417200105Phan Thị Hiền Nhi02/04/200220CNJ01
26417200108Nguyễn Thị Quỳnh Như20/09/200220CNJ03
27417200109Trà Thị Quỳnh Như30/10/200220CNJ03