Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200110Lê Thị Nhung04/04/200320CNJ02
2417200111Nguyễn Thị Hải Phong26/06/200220CNJ03
3417200113Nguyễn Thị Thu Phương03/09/200220CNJ02
4417200112Phan Thị Trúc Phương16/11/200220CNJ02
5417190060Trần Thị Thục Quyên06/05/200119CNJ02
6417200115Nguyễn Trần Diễm Quỳnh07/09/200220CNJ02
7417200114Trần Nhật Quỳnh06/06/200220CNJ03
8417190061Trần Vũ Thúy Quỳnh15/03/200119CNJ02
9417200116Trần Ngọc Hạnh Sương15/07/200220CNJ02
10417200117Lê Thị Thanh Tài25/10/200220CNJ03
11417200118Lê Thị Minh Tâm10/06/200220CNJ02
12417200119Phạm Thị Thanh Tâm22/10/200220CNJ03
13417200121Đàm Nguyễn Thanh Thanh02/04/200220CNJ02
14417200122Võ Thị Thanh23/10/200220CNJ02
15417200123Thân Thị Thảo01/01/200220CNJ03
16417200120Trần Thị Hồng Thắm02/12/200220CNJ03
17417200125Hứa Hoàng Thi24/07/200220CNJ02
18417200124Nguyễn Thị Hoài Thi18/12/200020CNJ03
19417200127Bùi Thị Anh Thư04/06/200220CNJ01
20417200126Phạm Hoài Thư24/03/200220CNJ02
21417200129Dương Thị Thủy08/03/200220CNJ03
22417200130Lê Thị Xuân Thủy15/11/200220CNJ01
23417200128Nguyễn Hồ Thị Thanh Thúy17/07/200220CNJ02
24417200131Lê Thị Tiến09/03/200220CNJ02
25417200132Đặng Thị Tình18/06/200220CNJ02
26417200139Hồ Thị Quỳnh Trang23/03/200220CNJ02
27417200140Hoàng Thị Thùy Trang30/01/200220CNJ03