Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417200136Lê Thị Huyền Trang11/08/200220CNJ03
2417200296Lưu Ngọc Bảo Trang26/01/200120CNJCT2
3417200138Nguyễn Quỳnh Trang26/08/200220CNJ02
4417200141Trương Thị Minh Trang01/01/200220CNJ03
5417200137Võ Diệu Trang21/03/200220CNJ01
6417200133Bùi Thị Bảo Trân09/04/200220CNJ02
7417200135Lê Thị Hoàng Trân01/05/200220CNJ03
8417200134Nguyễn Huyền Trân13/08/200220CNJ01
9417200142Lê Thị Hoài Trinh26/04/200220CNJ02
10417200144Nguyễn Hữu Phương Trinh29/10/200220CNJ01
11417200143Nguyễn Võ Lan Trinh25/05/200220CNJ02
12417200146Lê Thanh Tuyền18/01/200220CNJ02
13417200145Lê Văn Phúc Tú09/04/200220CNJ01
14417200149Đỗ Thị Phương Uyên02/02/200220CNJ01
15417200147Thân Nguyễn Thạch Uyên02/09/200220CNJ02
16417200148Trương Thị Mỹ Uyên18/05/200220CNJ02
17417200150Võ Thu Uyên29/07/200220CNJ01
18417200152Nguyễn Thị Cẩm Vân22/10/200220CNJ03
19417200151Nguyễn Thị Thanh Vân07/07/200220CNJ02
20417200153Nông Thị Bích Vân01/12/200220CNJ03
21417200154Đỗ Thị Khánh Vũ07/07/200220CNJ02
22417200156Nguyễn Tường Vy12/07/200220CNJ03
23417200157Phạm Hà Tường Vy02/06/200220CNJ02
24417200155Trần Thị Tường Vy21/01/200220CNJ02
25417200158Ngô Nữ Hoàng Xuân23/01/200120CNJ03
26417200160Nguyễn Thị Hải Yến09/08/200220CNJ03
27417200159Nguyễn Thị Minh Yến05/02/200220CNJ01