Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170184Nguyễn Thị Thùy An20/07/199917CNJ03
2417121161101LÊ VĂN ANH21/10/199716CNJ01
3417170148Phạm Thị Hoàng Anh03/12/199917CNJ02
4417170111Đào Thị Ngọc Ánh31/07/199917CNJ01
5417170112Đặng Ngọc Thái Bình17/07/199917CNJ01
6417170149Đỗ Thị Bảo Châu11/08/199917CNJ02
7417122161103TRƯƠNG QUỲ NHÃ CHI20/10/199816CNJ02
8417170113Bùi Lâm Chi18/05/199917CNJ01
9417121151106Đặng Nguyên Cúc03/04/199717CNJ01
10417170151Hà Phương Dung01/05/199917CNJ02
11417170186Nguyễn Thị Ngọc Dung17/04/199917CNJ03
12417170152Trần Thị Thùy Dung27/12/199917CNJ02
13417170115Nguyễn Thị Hồng Duyên15/06/199917CNJ01
14417170153Nguyễn Thị Khánh Duyên25/01/199917CNJ02
15417170150Đặng Quốc Đạt05/01/199917CNJ02
16417170187Nguyễn Thị Trà Giang01/10/199917CNJ03
17417170189Hoàng Thị Thanh Hằng11/01/199917CNJ03
18417170117Nguyễn Thị Lệ Hằng20/04/199917CNJ01
19417170157Nguyễn Thị Phượng Hằng06/10/199917CNJ02
20417170158Phạm Thanh Hằng17/03/199917CNJ02
21417121161106NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG27/05/199816CNJ01
22417170116Ngô Đình Hà16/05/199917CNJ01
23417170188Nguyễn Thị Ngọc Hà28/06/199917CNJ03
24417123161107PHẠM THANH HẢI01/02/199816CNJ03
25417170156Vũ Hoàng Hân10/10/199917CNJ02
26417170118Võ Thị Diệu Hậu28/07/199917CNJ01
27417170191Nguyễn Thị Diệu Hiền20/10/199817CNJ03
28417170192Phan Thanh Hiền17/07/199917CNJ03
29417170119Trà Thị Thảo Hiền26/12/199917CNJ01
30417170190Trần Minh Hiền06/12/199917CNJ03
31417170120Hồ Nguyễn Thảo Hiếu01/01/199917CNJ01
32417170121Cao Thị Thu Hoài09/06/199917CNJ01