Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417121161111NGUYỄN THỊ HƯƠNG04/04/199816CNJ01
2417122161110NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG04/01/199817CNJ02
3417170122Nguyễn Thị Thanh Huệ19/07/199917CNJ01
4417170123Nguyễn Thành Gia Huy30/10/199917CNJ01
5417170124Nguyễn Lê Ngọc Huyền21/03/199817CNJ01
6417170125Nguyễn Thị Thanh Huyền10/01/199917CNJ01
7417123161111NGUYỄN MẠNH HÙNG27/02/199817CNJ03
8417170126Lê Thị Lan17/06/199917CNJ01
9417170194Võ Hoàng Lan15/02/199917CNJ03
10417170162Nguyễn Phan Hoài Linh21/02/199917CNJ02
11417170160Nguyễn Thị Linh08/01/199917CNJ02
12417170127Nguyễn Thị Diệu Linh19/07/199917CNJ01
13417170161Nguyễn Thị Mỹ Linh04/11/199917CNJ02
14417170195Võ Thị Lương18/09/199917CNJ03
15417170128Trần Thị Lựu10/08/199917CNJ01
16417170163Lê Thị Thanh Ly29/12/199917CNJ02
17417170164Nguyễn Nhật Minh27/12/199917CNJ02
18417170197Thái Thị Nhật Muông28/04/199917CNJ03
19417170165Nguyễn Thị Tiểu My26/11/199817CNJ02
20417170131Bùi Thị Kim Ngọc06/12/199917CNJ01
21417170130Nguyễn Thị Ngọc22/08/199917CNJ01
22417170129Phan Thị Phương Ngọc01/01/199917CNJ01
23417170166Lê Hoàng Kim Nguyên31/08/199917CNJ02
24417170133Lê Thúy Nhài14/05/199917CNJ01
25417170168Huỳnh Thị Nhi24/01/199917CNJ02
26417170200Trần Ngọc Thảo Nhi16/11/199917CNJ03
27417170169Đinh Tuyết Như30/04/199917CNJ02
28417170170Đặng Thị Nhung20/10/199917CNJ02
29417170202Dương Thị Phương06/06/199917CNJ03
30417170203Hồ Quế Phương05/08/199917CNJ03