Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170134Huỳnh Phạm Hoài Phương25/02/199917CNJ01
2417170171Nguyễn Trần Mai Phương10/08/199917CNJ02
3417170172Nguyễn Thị Bích Phượng07/07/199917CNJ02
4417121161127NGUYỄN VŨ XUÂN QUỲNH03/02/199816CNJ01
5417170173Lê Thị Út Quyên03/10/199917CNJ02
6417170204Nguyễn Thị Thúy Quỳnh17/08/199917CNJ03
7417170174Nguyễn Văn Sĩ09/09/199917CNJ02
8417170135Dương Hoàng Cẩm Sương20/01/199917CNJ01
9417170175Bùi Thị Minh Tâm02/01/199917CNJ02
10417170136Phạm Thị Thanh Tâm15/01/199917CNJ01
11417170137Đinh Thị Bích Thảo03/12/199917CNJ01
12417170206Lê Thị Hương Thảo30/08/199917CNJ03
13417170205Nguyễn Thị Phương Thảo01/01/199917CNJ03
14417170177Diệp Minh Thi21/04/199917CNJ02
15417170207Nguyễn Thị Đan Thi24/01/199917CNJ03
16417122161135NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG29/09/199817CNJ02
17417170208Nguyễn Thị Thư25/10/199917CNJ03
18417170138Nguyễn Thị Thường28/11/199917CNJ01
19417170139Nguyễn Thị Minh Thùy23/08/199917CNJ01
20417170140Lê Thị Thanh Thủy24/02/199917CNJ01
21417170179Đỗ Nguyễn Đoan Thy12/09/199917CNJ02
22417123161139LÊ THỊ HUYỀN TRANG09/06/199816CNJ03
23417122161138NGUYỄN THỊ THÙY TRANG24/04/199716CNJ02
24417170210Đỗ Thị Thu Trang12/11/199917CNJ03
25417170209Lường Huyền Trang16/03/199917CNJ03
26417170180Phan Thị Thu Trang12/06/199917CNJ02
27417170211Vũ Thị Trang31/07/199917CNJ03
28417123151128Nguyễn Thị Thanh Trà10/02/199717CNJ03
29417123161140HÀ THỊ LỆ TRINH01/01/199616CNJ03
30417170212Phạm Thị Đông Triều15/11/199917CNJ03
31417170214Trần Nguyên Bội Tuyền10/10/199917CNJ03
32417170213Hồ Thanh Tuyên02/04/199917CNJ03
33417170142Lê Đoàn Thục Uyên12/03/199917CNJ01
34417170182Nguyễn Hoàng Phương Uyên02/11/199917CNJ02
35417170216Lê Thị Hồng Vân06/12/199917CNJ03
36417170144Nguyễn Thiệu Khánh Vân25/02/199917CNJ01
37417170143Trần Thị Thùy Vân03/05/199917CNJ01
38417121161144TRƯƠNG THỊ THÚY VI27/05/199816CNJ01
39417170217Lê Thị Ngọc Viên30/05/199917CNJ03
40417170145Nguyễn Thị Ngàn Vui23/09/199917CNJ01
41417123161145NGUYỄN THỊ THÚY VY19/03/199817CNJ03
42417170218Hồ Thị Tường Vy06/06/199917CNJ03
43417170146Nguyễn Lưu Hoàng Vy22/01/199917CNJ01
44417170219Võ Thị Đông Xuân15/04/199917CNJ03
45417170220Nguyễn Thị Kim Yến09/01/199917CNJ03