Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1412190652Huỳnh Thị Trúc Ngân23/09/200119CNATMCLC01
2411190653Lê Thị Huyền Ngân05/11/200119CNACLC03
3411190663Nguyễn Hồng Ngọc23/12/200119CNACLC01
4411180826Nguyễn Nữ Bích Ngọc23/02/200018CNACLC01.
5411190666Đoàn Khánh Nguyên16/04/200119CNACLC02
6411190669Nguyễn Hữu Cát Nguyên19/11/200119CNACLC01
7411190675Nguyễn Thành Nhật14/12/200119CNACLC06
8411190678Đinh Vũ Ý Nhi05/06/200119CNACLC06
9412180842Nguyễn Bạch Nhi21/08/200018CNATMCLC02
10412190681Nguyễn Lê Uyển Nhi26/09/200119CNATMCLC03
11412190685Trương Yến Nhi19/02/200119CNATMCLC03
12411190687Nguyễn Lê Hồng Nhung26/05/200119CNACLC01
13412171020Lê Nhật Phương12/07/199917CNATMCLC04
14412190710Nguyễn Thị Phượng10/08/200119CNATMCLC02
15412190723Văn Vũ Như Quỳnh19/03/200119CNATMCLC03
16411171047Lê Xuân Sơn26/12/199917CNACLC05
17411190726Huỳnh Đức Đa Tài31/03/200119CNACLC08
18411190747Nguyễn Duy Ngọc Thảo02/10/200119CNACLC05
19412190772Huỳnh Thị Phước Thư02/01/200119CNATMCLC02
20412190773Nguyễn Hoàng Anh Thư04/11/200119CNATMCLC03
21412190792Trần Thị Kiều Trang20/02/200119CNATMCLC04
22411190796Ngô Nhật Cúc Trâm14/05/200119CNACLC01
23412190797Nguyễn Thị Kim Trâm22/12/200119CNATMCLC04
24411190804Phạm Thị Trinh14/04/200119CNACLC04
25411190735Lê Ngọc Tú19/11/200119CNACLC03
26411190831Huỳnh Ngọc Hạ Vy22/09/200019CNACLC03