Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417190216Nguyễn Thị Hoàng Anh06/08/200019CNTL01
2417190217Mã Thị Ngọc Bích26/10/200119CNTL01
3417190218Nguyễn Thị Diệu29/04/200119CNTL01
4417190219Phạm Thị Ánh Dương22/07/200119CNTL01
5417190220Hồ Nhật Khánh Đoan15/03/200119CNTL01
6417190223Nguyễn Thị Thu Hằng23/10/200119CNTL01
7417190225Trần Thị Mỹ Linh05/05/200119CNTL01
8417190226Ngô Cẩm Ly06/09/200119CNTL01
9417190227Nguyễn Trần Hiển Ly01/01/200119CNTL01
10417190228Nguyễn Bình Minh13/01/200119CNTL01
11417190229Nguyễn Hoài My22/06/200119CNTL01
12417190230Nguyễn Thị Thảo Ngân22/02/200119CNTL01
13417190231Đoàn Thị Kim Nguyên01/01/200019CNTL01
14417190233Lương Phú Quý07/06/200119CNTL01
15417190234Săch05/09/200119CNTL01
16417190236Huỳnh Phương Thảo10/12/200119CNTL01
17417190237Nguyễn Hoài Thông15/08/200119CNTL01
18417190238Nay H' Thơ20/07/200119CNTL01
19417190239Vương Hoài Thuyên16/02/200119CNTL01
20417190235Nguyễn Văn Toàn15/07/200119CNTL01
21417190240Phạm Thị Trang01/01/200119CNTL01
22417190241Đinh Ngọc Trâm04/07/200119CNTL01
23417190242Phạm Thị Lan Trinh07/04/200119CNTL01