Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1417170222Phạm Nguyễn Chu Bình07/07/199917CNTL01
2417170224Nguyễn Kim Cẩn07/09/199817CNTL01
3417170225Đoàn Thị An Ti Đa22/11/199917CNTL01
4417170226Phạm Thị Hậu27/09/199917CNTL01
5417170228Lê Thị Hoa04/09/199717CNTL01
6417170227Nguyễn Lê Thanh Hoa23/08/199917CNTL01
7417170231Hồ Thị Quỳnh Ly26/12/199917CNTL01
8417170234Lê Thị Thanh Nhàn15/07/199917CNTL01
9417170235Vương Hữu Nguyên Phúc17/06/199917CNTL01
10417170238Trương Thanh Tài03/05/199917CNTL01
11417170239Nguyễn Văn Tâm11/09/199917CNTL01
12417170240Lê Thị Kim Thoi02/02/199917CNTL01
13417170242Nguyễn Thị Bích Thủy15/11/199917CNTL01
14417170241Nguyễn Thị Thanh Thúy10/07/199917CNTL01
15417170243Phạm Thị Thu Trang21/08/199917CNTL01
16417170244Huỳnh Thị Diệu Trinh14/10/199817CNTL01
17417170245Lục Thị Cẩm Trúc14/09/199917CNTL01
18417170246Ngô Huỳnh Đan Uy09/11/199917CNTL01
19417170248Lê Thị Hà Vy26/10/199917CNTL01