Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419200009Chung Thị Thúy An03/03/200220SPT01
2419200011Lê Thị Phương Anh13/12/200220SPT01
3419200010Nguyễn Song Đông Anh05/12/200220SPT01
4419180073Phan Thị Minh Châu07/04/200018SPT01
5419200012Võ Thị Diệu17/02/200220SPT01
6419200013Tăng Thị Mỹ Hảo30/04/200220SPT01
7419200014Sử Thục Hiền01/09/200220SPT01
8419200015Nguyễn Minh Hoàng20/02/200220SPT01
9419200016Lê Khánh Huyền05/05/200220SPT01
10419200017Cao Thúy Nga11/05/200220SPT01
11419200018Đặng Thị Thanh Nga14/02/200220SPT01
12419200019Lê Thị Ngọc10/08/200220SPT01
13419200020Nguyễn Thị Hạ Nguyên09/09/200220SPT01
14419200021Lê Thị Hồng Nhung14/01/200220SPT01
15419200022Lê Thị Diễm Quỳnh17/10/200220SPT01
16419200023Lê Thị Kim Thoa29/06/200220SPT01
17419200025Nguyễn Anh Thư19/09/200220SPT01
18419200024Nguyễn Hoàng Minh Thư08/12/200220SPT01
19419200026Nguyễn Thùy Trang01/01/200220SPT01
20419200027Lê Hạ Vĩnh Tuyền01/01/200220SPT01
21419200028Dương Thị Tú Uyên08/10/200220SPT01
22419200029Thái Thị Thanh Vân09/03/200220SPT01