Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419180069Nguyễn Phạm Thảo Anh03/02/200018SPT01
2419180070Trần Hà Anh12/08/200018SPT01
3419180071Trần Thị Ngọc Ánh19/11/200018SPT01
4419180073Phan Thị Minh Châu07/04/200018SPT01
5419180075Nguyễn Thuỳ Dương04/03/200018SPT01
6419180074Mai Thị Hoàng Điệp04/07/200018SPT01
7419180077Nguyễn Thị Hồng Hạnh09/12/200018SPT01
8419180076Lê Thị Thu Hằng04/10/200018SPT01
9419180078Đinh Thị Hồng23/07/200018SPT01
10419180079Phạm Thị Mỹ Liên10/06/200018SPT01
11419180080Văn Thị Khánh Linh11/10/200018SPT01
12419180081Đặng Thị Tuyết Ngân02/11/200018SPT01
13419180082Phạm Thị Thảo Nguyên02/01/200018SPT01
14419180083Nguyễn Thị Nhung05/06/200018SPT01
15419180084Bùi Bích Phương20/03/200018SPT01
16419180085Trần Lê Anh Phương24/01/200018SPT01
17419180087Đỗ Phạm Thanh Thảo13/11/200018SPT01
18419170133Phan Thị Minh Thuý08/12/199917SPT01
19419170134Nguyễn Thị Thanh Thủy11/08/199917SPT01
20419180088Nguyễn Thị Quỳnh Trang24/09/200018SPT01