Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419180026Nguyễn Thị Thanh23/08/200018SPATH01
2419180027Đào Mai Thanh Thảo01/09/200018SPA01
3419180029Lê Thị Thư08/11/200018SPATH01
4419180030Đỗ Thế Hoài Thương11/03/200018SPATH01
5419180031Nguyễn Hoài Thương09/05/200018SPA01
6419180032Phan Thị Huyền Thương06/09/200018SPATH01
7419180033Phạm Diệu Tiên06/02/200018SPA01
8419180034Hứa Bách Thùy Trâm10/05/200018SPA01
9419180036Nguyễn Thị Ngọc Trinh23/12/200018SPA01
10419180037Nguyễn Thị Thùy Trinh04/10/200018SPATH01
11419180039Phan Thị Thanh Tuyền12/02/200018SPATH01
12419180038Lê Ngọc Cẩm Tú13/05/200018SPA01
13419180040Nguyễn Đăng Phương Uyên07/01/200018SPATH01
14419180041Nguyễn Kim Bảo Uyên27/05/200018SPA01
15419180042Lê Quốc Việt18/09/200018SPA01
16419180043Trần Hoàng Vinh30/11/200018SPATH01
17419180044Đặng Thảo Vy13/07/200018SPA01
18419180045Nguyễn Thị Tường Vy27/04/200018SPA01
19419180046Nguyễn Thị Thanh Xuân27/07/200018SPATH01
20419180047Bùi Thu Yến01/03/200018SPATH01