Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419190001Nguyễn Ngọc Anh09/02/200119SPATH01
2419190003Mai Thị Thái Bình15/10/200119SPATH01
3419190005Lê Thị Thùy Dương27/06/200119SPATH01
4419190006Nguyễn Thùy Dương01/09/200019SPA01
5419190004Nguyễn Kiều Duyên07/05/200119SPA01
6419190007Trần Thu Hà24/06/200119SPATH01
7419170014Vương Thanh Hà15/09/199917SPA02
8419190010Hồ Hải Bảo Hân28/07/200119SPA01
9419190011Nguyễn Thị Thu Hiền03/02/200119SPATH01
10419190012Trần Thị Thúy Hiền03/03/200119SPATH01
11419190014Phan Nhật Hoàng16/04/200119SPATH01
12419190013Hồ Thị Hòa31/07/200119SPA01
13419190016Võ Thị Thanh Hường09/11/200119SPATH01
14419190015Võ Thị Thanh Huyền24/11/200119SPA01
15419190019Nguyễn Thị Khánh Linh10/03/199519SPA01
16419190020Trần Thị Thảo Linh31/08/200119SPATH01
17419190021Bùi Thị Cẩm Ly26/09/200119SPA01
18419190022Ông Thị Xuân Mai15/08/200119SPA01
19419190123Lê Hoàng Ngọc12/09/199919SPACT2
20419190023Nguyễn Thị Thanh Nguyệt13/09/200119SPATH01
21419190024Nguyễn Thị Yến Nhi10/10/200119SPATH01
22419190025Nguyễn Yến Nhi19/10/200119SPATH01
23419190026Trần Thị Linh Nhi09/07/200119SPA01
24419190027Huỳnh Thị Xuân Phương19/01/200119SPA01
25419190028Phạm Hoàng Minh Tâm21/10/200119SPA01
26419190029Võ Thị Tâm07/02/200119SPATH01
27419170169Nguyễn Thị Thiên Thanh27/10/199817SPACT2
28419190032Đỗ Kim Thảo06/02/200119SPA01
29419190034Lương Thị Anh Thư17/04/200119SPATH01
30419190035Nguyễn Ngọc Anh Thư05/04/200119SPA01
31419190036Từ Thị Anh Thư23/10/200119SPA01
32419190033Bùi Dương Thanh Thủy04/07/200119SPATH01
33419190037Hà Thị Thùy Trang05/05/200119SPA01
34419190038Lê Thị Thùy Trang25/04/200119SPATH01
35419190039Lưu Ngọc Bảo Trang26/01/200119SPA01
36419190040Đào Thị Ngọc Trâm16/04/200119SPATH01
37419190041Lê Mạnh Trí19/08/200119SPA01
38419190030Trần Ngọc Thanh Tuyền01/06/200119SPA01
39419190042Đặng Thị Thu Uyên01/01/200119SPA01
40419190043Lê Hoàng Phương Uyên08/05/200119SPA01
41419190044Phùng Ngọc Uyên03/05/200119SPA01
42419190045Tôn Nữ Khánh Uyên13/10/200119SPA01
43419190046Vũ Hồng Vân28/07/200119SPATH01
44419190047Nguyễn Hoàng Yến25/08/200119SPA01