Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419190026Trần Thị Linh Nhi09/07/200119SPA01
2419190027Huỳnh Thị Xuân Phương19/01/200119SPA01
3419190028Phạm Hoàng Minh Tâm21/10/200119SPA01
4419190029Võ Thị Tâm07/02/200119SPATH01
5419190032Đỗ Kim Thảo06/02/200119SPA01
6419190034Lương Thị Anh Thư17/04/200119SPATH01
7419190035Nguyễn Ngọc Anh Thư05/04/200119SPA01
8419190036Từ Thị Anh Thư23/10/200119SPA01
9419190033Bùi Dương Thanh Thủy04/07/200119SPATH01
10419190037Hà Thị Thùy Trang05/05/200119SPA01
11419190038Lê Thị Thùy Trang25/04/200119SPATH01
12419190039Lưu Ngọc Bảo Trang26/01/200119SPA01
13419190040Đào Thị Ngọc Trâm16/04/200119SPATH01
14419190041Lê Mạnh Trí19/08/200119SPA01
15419190030Trần Ngọc Thanh Tuyền01/06/200119SPA01
16419190031Nguyễn Thị Ánh Tuyết22/05/200119SPA01
17419190042Đặng Thị Thu Uyên01/01/200119SPA01
18419190043Lê Hoàng Phương Uyên08/05/200119SPA01
19419190044Phùng Ngọc Uyên03/05/200119SPA01
20419190045Tôn Nữ Khánh Uyên13/10/200119SPA01
21419190046Vũ Hồng Vân28/07/200119SPATH01
22419190047Nguyễn Hoàng Yến25/08/200119SPA01