Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419180001Phan Thị Ý Anh23/12/200018SPATH01
2419180002Lê Thị Hòa Bình10/04/200018SPATH01
3419180005Võ Thị Diểm22/09/199918SPATH01
4419180004Đoàn Thị Phương Diễm15/05/200018SPATH01
5419180009Trần Thị Thu Hằng03/09/200018SPATH01
6419180013Hồ Thị Khánh Huyền10/02/200018SPATH01
7419180014Lê Châu Thanh Huyền11/04/200018SPATH01
8419180025Phan Khánh Phượng16/06/200018SPATH01
9419180026Nguyễn Thị Thanh23/08/200018SPATH01
10419180029Lê Thị Thư08/11/200018SPATH01
11419180030Đỗ Thế Hoài Thương11/03/200018SPATH01
12419180032Phan Thị Huyền Thương06/09/200018SPATH01
13419180037Nguyễn Thị Thùy Trinh04/10/200018SPATH01
14419180039Phan Thị Thanh Tuyền12/02/200018SPATH01
15419180040Nguyễn Đăng Phương Uyên07/01/200018SPATH01
16419180043Trần Hoàng Vinh30/11/200018SPATH01
17419180046Nguyễn Thị Thanh Xuân27/07/200018SPATH01
18419180047Bùi Thu Yến01/03/200018SPATH01