Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419170007Trần Thị Phương Anh11/06/199917SPATH01
2419170012Hoàng Dũng25/02/199917SPATH01
3419170015Ngô Thị Hà18/02/199917SPATH01
4419170019Lê Huỳnh Thu Hương22/12/199917SPATH01
5419170020Phạm Thị Huyền17/12/199917SPATH01
6419170021Trương Minh Kiệt22/11/199917SPATH01
7419170023Nguyễn Thị Khánh Lệ30/05/199917SPATH01
8419170025Đặng Phúc Gia Linh29/07/199917SPATH01
9419170029Nguyễn Phương Ly16/05/199917SPATH01
10419170035Nguyễn Thị Thanh Nga27/08/199917SPATH01
11419170034Nguyễn Thị Thúy Nga01/07/199917SPATH01
12419170031Trương Thuý Nga20/02/199917SPATH01
13419170042Nguyễn Thị Thiện Nhi16/07/199917SPATH01
14419170043Nguyễn Thị Hồng Nhung29/06/199917SPATH01
15419170048Võ Thị Như Phương12/03/199917SPATH01
16419180025Phan Khánh Phượng16/06/200018SPATH01
17419170050Lê Nguyễn Thảo Quỳnh09/06/199917SPATH01
18419170058Trần Thị Phong Thịnh13/08/199917SPATH01
19419170057Dương Bảo Thi17/08/199917SPATH01
20419170061Phan Thị Thanh Thu02/03/199917SPATH01
21419170064Ngô Thị Bích Thuỷ08/08/199917SPATH01
22419180039Phan Thị Thanh Tuyền12/02/200018SPATH01
23419170070Mai Thu Uyên06/11/199917SPATH01
24419180040Nguyễn Đăng Phương Uyên07/01/200018SPATH01
25419170079Huỳnh Lê Bảo Ý30/08/199917SPATH01