Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419190049Nguyễn Ngọc Cẩm30/11/200119SPP01
2419190050Trần Thị Cẩm Dân30/07/200119SPP01
3419190053Đặng Nguyễn Khánh Linh30/09/200019SPP01
4419190054Hoàng Thị Mai Linh03/09/200119SPP01
5419190056Trần Thị Diễm My30/03/200019SPP01
6419190057Đinh Trường Tuyết Ngân17/12/200119SPP01
7419190059Trương Thị Tâm09/12/200119SPP01
8419190063Nguyễn Hoàng Vân Thy30/12/200119SPP01
9419190060Nguyễn Trọng Tiến25/03/200119SPP01
10419190064Nguyễn Ngọc Trâm14/08/200119SPP01
11419190062Võ Như Cát Tường02/01/200119SPP01
12419190061Đoàn Minh Tuyền23/09/200119SPP01
13419170229Nguyễn Thị Thúy Vâng21/12/199917SPP01