Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419180051Huỳnh Thị Hồng Duyên19/07/200018SPP01
2419180054Phan Thị Thanh Hương11/09/199818SPP01
3419180056Võ Quỳnh Như28/08/200018SPP01
4419180057Bùi Thị Hồng Nhung18/01/200018SPP01
5419180058Lê Đinh Hạnh Quỳnh28/08/200018SPP01
6419180059Đặng Trần Thanh Tâm15/08/200018SPP01
7419180060Nguyễn Ngọc Phương Thanh19/05/200018SPP01
8419180061Lê Anh Phương Thảo17/06/200018SPP01
9419180062Nguyễn Như Thảo05/10/200018SPP01
10419180063Trần Thị Thanh Thuỷ06/07/200018SPP01
11419180064Nguyễn Thị Thanh Thy20/09/200018SPP01
12419180065Huỳnh Ngọc Trâm28/05/200018SPP01
13419180066Trịnh Thị Bảo Trân16/12/200018SPP01
14419180067Phạm Công Nữ Như Ý18/06/200018SPP01