Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419200068Lê Thiên Nga11/02/200220SPA01
2419200069Nguyễn Quỳnh Nga15/01/200220SPATH01
3419200070Hồ Thanh Ngân11/07/200220SPA01
4419200095Nguyễn Phạm Thu Ngân27/05/200120SPACT2
5419200071Nguyễn Thiên Ngân07/06/200220SPA01
6419200072Lê Thị Thùy Nghi11/02/200220SPA01
7419200073Hồ Lê Minh Ngọc01/09/200220SPATH01
8419200098Vĩnh Tôn Nữ Bảo Ngọc03/07/200120SPACT2
9419200076Nguyễn Phúc Nguyên01/03/200220SPA01
10419200075Nguyễn Thảo Nguyên20/03/200220SPA01
11419200074Trần Đỗ Khánh Nguyên20/05/200220SPA01
12419200077Trần Thị Thanh Nhã23/04/200220SPATH01
13419200078Nguyễn Lâm Phương Quỳnh14/09/200220SPA01
14419200079Nguyễn Anh Thi06/03/200220SPATH01
15419200080Hồ Kim Lưu Thông03/10/200220SPATH01
16419200082Đinh Ngọc Thư18/05/200220SPA01
17419200084Lương Thị Ngọc Thư14/11/200220SPATH01
18419200083Nguyễn Khánh Thư02/09/200220SPA01
19419200081Lê Thị Hiền Thu03/10/200220SPA01
20419200085Lê Thị Mai Trang14/03/200220SPA01
21419200086Mai Thị Thu Trang23/09/200220SPA01
22419200087Nguyễn Thị Tố Uyên23/04/200220SPA01
23419200088Trần Khánh Vi07/10/200220SPA01
24419200089Nguyễn Thảo Vy26/08/200220SPA01
25419200090Đào Thị Thảo Yên01/01/200220SPA01