Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1419190001Nguyễn Ngọc Anh09/02/200119SPATH01
2419190003Mai Thị Thái Bình15/10/200119SPATH01
3419190005Lê Thị Thùy Dương27/06/200119SPATH01
4419190006Nguyễn Thùy Dương01/09/200019SPA01
5419190004Nguyễn Kiều Duyên07/05/200119SPA01
6419190008Nguyễn Hiếu Hạnh16/08/200119SPA01
7419190009Đặng Lê Việt Hằng19/03/200119SPA01
8419190007Trần Thu Hà24/06/200119SPATH01
9419190010Hồ Hải Bảo Hân28/07/200119SPA01
10419190011Nguyễn Thị Thu Hiền03/02/200119SPATH01
11419190012Trần Thị Thúy Hiền03/03/200119SPATH01
12419190014Phan Nhật Hoàng16/04/200119SPATH01
13419190013Hồ Thị Hòa31/07/200119SPA01
14419190016Võ Thị Thanh Hường09/11/200119SPATH01
15419180011Đinh Nguyễn Hoàng Huy25/09/199518SPA01
16419190015Võ Thị Thanh Huyền24/11/200119SPA01
17419190019Nguyễn Thị Khánh Linh10/03/199519SPA01
18419190020Trần Thị Thảo Linh31/08/200119SPATH01
19419190021Bùi Thị Cẩm Ly26/09/200119SPA01
20419190022Ông Thị Xuân Mai15/08/200119SPA01
21419190123Lê Hoàng Ngọc12/09/199919SPACT2
22419190023Nguyễn Thị Thanh Nguyệt13/09/200119SPATH01
23419190108Đặng Phan Hạnh Nhân26/09/200019SPACT2
24419190024Nguyễn Thị Yến Nhi10/10/200119SPATH01