Lịch công tác tuần
Tùy chọn:
Tuần: Khoa:
Cán bộ:
Lịch công tác trong tuần:
T2 (12/03/2018)T3 (13/03/2018)T4 (14/03/2018)T5 (15/03/2018)T6 (16/03/2018)T7 (17/03/2018)CN (18/03/2018)
1-4,HB402
Tiếng Trung tổng hợp 2-02
Nguyễn Thị Vân Anh

1-4,HA502
Kỹ năng tiếng B2.4-01 (TM)
Đinh Thanh Liêm

1-2,HA201
Công nghệ trong dạy học ngoại ngữ-01
Đinh Thị Thu Thảo

1-4,DC405
Kỹ năng tiếng B2.4-04(CLC)
Đỗ Uyên Hà

1-4,HC403
Kỹ năng tiếng B2.4-01
Dương Quang Trung

1-2,DC407
Các dân tộc Việt Nam-01(TVNN)
Dương Quốc Cường

1-3,HA401
Văn hóa Pháp-03
Dương Thị Thuỳ Nhi

1-3,HA302
Tiếng Anh du lịch 1-03
Hồ Minh Thu

1-2,HC303
Dẫn nhập ngôn ngữ học đối chiếu-01(TCHON)
Hồ Thị Kiều Oanh

1-4,HA403
Kỹ năng tiếng B2.4-06 (DL)
Hồ Thị Yến Lan

1-4,HA402
Tiếng Trung tổng hợp 2-01
Huỳnh Nguyễn Vĩnh Yên

1-4,DC301
Kỹ năng tiếng B1.4-05 (CLC)
Kewin Baratt

1-2,HB302
Nghe 2-01(H)
Khương Diệu My

1-5,HA101
Học phần chuyên môn 1-01
Lâm Thị Hồng An

1-2,HHTA
Pháp luật đại cương-06
Lê Hồng Phước

1-2,DB302
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-01
Lê Hữu Ái

1-4,DB102
Kỹ năng tiếng B2.3-07
Lê Thị Bích Hạnh

1-4,HC502
Kỹ năng tiếng B2.4-04
Lê Thị Kim Yến

1-4,DC202
Kỹ năng tiếng B2.3-02(SP)
Ng Dương Nguyên Châu

1-4,DC406
Kỹ năng tiếng B2.5-02(CLC)
Ng Dương Nguyên Trinh

1-2,DC302
Pháp luật đại cương-13 CLC
Ngô Thị Hương Giang

1-4,DB204
Kỹ năng tiếng B2.4-09
Nguyễn Lê An Phương

1-2,DA202
Văn bản hành chính-01 (CLC)
Nguyễn Quang Giao

1-3,HB303
Đọc 4 -02(J)
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

1-2,DC402
Phương pháp nghiên cứu khoa học-01 (CLC)
Nguyễn Thị Huỳnh Lộc

1-3,HC503
Nguyên lý kế toán-01
Nguyễn Thị Nam Thanh

1-2,HB103
Thực hành dịch viết Việt - Hàn 1-01
Nguyễn Thị Phương Thu

1-4,DC404
Kỹ năng tiếng B2.3-03(CLC)
Nguyễn Thị Thanh Hương

1-4,HB503
Nghe - Nói 4-01
Nguyễn Thị Vân

1-2,HA102
Tiếng Anh Thương mại 3-01
Nguyễn Thu Hằng

1-2,DC303
Tiếng Anh thương mại 3-01(CLC)
Nguyễn Trần Uyên Nhi

1-4,HB501
Tiếng Trung tổng hợp 2-04
Phạm Lý Nhã Ca

1-4,HB403
Tiếng Trung tổng hợp 2-03
Phan Thị Phương Hạnh

1-4,DB303 - Bù
HPCM 2 (Giao tiếp thương mại)-04
Phan Thị Thanh Bình

1-4,DC403
Kỹ năng tiếng B2.3-03(CLC)
Sinisa Puzic

1-4,DC201
Kỹ năng tiếng B2.5-10
Tăng Kim Uyên

1-4,DB301
Kỹ năng tiếng B2.4-03
Thiều Hoàng Mỹ

1-3,DB202 - Bù
Biên dịch 2-01
Trần Gia Nguyên Thy

1-2,HC504
Ngôn ngữ đối chiếu -01(H)
Trần Quang Hải

1-4,DA101
Kỹ năng tiếng B2.5-04
Trần Quỳnh Trâm

1-3,HB401
Đất nước học Nga-02
Trần Thị Khánh Vy

1-5,HB102
Học phần chuyên môn 2-02
Trần Thị Thanh Thảo

1-2,HC404
Tin học cơ sở-02
Trần Uyên Trang

1-4,DC203
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-07
Võ Thị Thao Ly

2-4,DC204 - Bù2-5,DB103 - Bù
Phiên dịch 1-01
Nguyễn Hồng Thanh

2-4,DA302 - Bù
Kỹ năng tiếng C1.4-02(CLC)
Nguyễn Nữ Thùy Uyên

3-4,HA201
Công nghệ trong dạy học ngoại ngữ-02
Đinh Thị Thu Thảo

3-5,DC407
Đọc tiếng Việt 1-01
Dương Quốc Cường

3-4,HHTA
Pháp luật đại cương-07
Lê Hồng Phước

3-4,DC303
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-09 CLC
Lê Hữu Ái

3-5,HA503
Dịch nói 2 -01(J)
Ngô Quang Vinh

3-4,DC302
Pháp luật đại cương-12 CLC
Ngô Thị Hương Giang

3-5,DA202
Văn bản hành chính-01(CLC)
Nguyễn Quang Giao

3-4,DC402
Phương pháp nghiên cứu khoa học-02 (CLC)
Nguyễn Thị Huỳnh Lộc

3-4,HB103
Thực hành dịch viết Việt - Hàn 1-02
Nguyễn Thị Phương Thu

3-4,HA102
Tiếng Anh Thương mại 3-02
Nguyễn Thu Hằng

3-4,DC401
Tiếng Anh thương mại 3-02(CLC)
Nguyễn Trần Uyên Nhi

3-4,HC404
Tin học cơ sở-03
Trần Uyên Trang

4-5,HA401
Đọc 4-02(H)
Khương Diệu My

4-5,HB303
Ngữ âm học tiếng Nhật-01
Nguyễn Thị Sao Mai

4-5,HC504
Ngôn ngữ đối chiếu -01(J)
Trần Quang Hải

4-5,HB401
Tiếng Trung du lịch-02
Võ Thị Hà Liên

6-10,HC503 - Bù6-8,HA302
Biên dịch 2-06
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

6-9,DC202
Kỹ năng tiếng B1.3-07
Đặng Thị Phương Hà

6-7,DA201
Văn minh Pháp và cộng đồng Pháp ngữ - 03
Dương Thị Thuỳ Nhi

6-8,DC304
Kỹ năng tiếng C1.3-02(CLC)
Gregory Clements

6-9,DC201
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-05(CLC)
Hà Nguyễn Bảo Tiên

6-7,HC404
Dẫn nhập ngôn ngữ học đối chiếu-06
Hồ Thị Kiều Oanh

6-7,DB302
Tiếng Việt-03
Hồ Trần Ngọc Oanh

6-9,HA203
Tiếng Anh B1.1-03
Huỳnh Thị Bích Ngọc

6-8,HB401
Kỹ năng tiếng C1.3-03
Huỳnh Thị Minh Trang

6-9,DC406
Kỹ năng tiếng B1.3-06 (CLC)
Lâm Thùy Dung

6-7,HC303
Lý thuyết dịch-03
Lê Tấn Thi

6-8,HB403
Kỹ năng tiếng C1.4-04
Lê Thị Xuân Ánh

6-8,HA402
Ngữ pháp thực hành 1-01
Lưu Thị Thuỳ Mỹ

6-8,DC302
Đường lối CM của Đảng CSVN-14 (CLC)
Ngô Văn Hà

6-7,DC303
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh-02 (CLC)
Ngũ Thiện Hùng

6-9,DB103
Kỹ năng tiếng B1.4-02
Nguyễn Nữ Thùy Uyên

6-8,HB302
Nói 2-03(H)
Nguyễn Thị Bình Sơn

6-8,HA202
Kỹ năng tiếng B1.3 - TM-03
Nguyễn Thị Cẩm Tú

6-8,DA101
Kỹ năng tiếng C1.4-01(SPATH)
Nguyễn Thị Hồng Hoa

6-8,HA502
Nói 2 -02(J)
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

6-8,HA201
Viết 4 -03(J)
Nguyễn Thị Ngọc Liên

6-8,HB303
Dịch viết 2 -02(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

6-9,HC304
Viết 2 -02(H)
Nguyễn Thị Phương Thu

6-8,HC403
Kỹ năng tiếng C1.4-03
Nguyễn Thị Thanh Hương

6-8,HB501
Biên dịch 2-09
Nguyễn Thị Thanh Thanh

6-7,HA301
Viết 6-01
Nguyễn Văn Hiện

6-7,HC201
Phương pháp nghiên cứu khoa học-02
Phạm Thị Ca Dao

6-9,DC203
Kỹ năng tiếng B1.4-08
Phan Thị Linh Giang

6-8,HB402
Kỹ năng tiếng C1.3-08
Tăng Kim Uyên

6-9,DB102
Kỹ năng tiếng B1.3-01
Tang Thi Ha Van

6-8,HB503
Phiên dịch 2-07
Trần Huy Khánh

6-7,HC501
Tư tưởng Hồ Chí Minh-10
Trần Ngọc Ánh

6-8,HC502
Kỹ năng tiếng C1.3-06 (DL)
Trần Nữ Thảo Quỳnh

6-7,DC402
Phương pháp nghiên cứu khoa học-04 (CLC)
Trần Quang Hải

6-9,DB301
Kỹ năng tiếng B1.4-02
Trần Quỳnh Trâm

6-9,HA401
Nghe - Nói 2-02
Trần Thị Khánh Vy

6-8,DC306
Ngữ pháp tiếng Việt 1-01
Trần Thị Ngọc Hoa

6-7,DC404
Lịch sử quan hệ quốc tế 1-01(CLC)
Trần Thị Thu

6-8,HA102
Kỹ năng tiếng B1.4-05
Võ Nguyễn Thùy Trang

6-8,DC401
Kỹ năng tiếng C1.4-01(CLC)
Võ Thị Quỳnh Anh

6-8,HA103
Kỹ năng tiếng B1.4-06
Vương Bảo Ngân

7-10,HB502
Tiếng Trung thương mại I-01
Đỗ Thị Mỹ Linh

7-10,HA503
Kỹ năng tiếng B2.4-02 (TM)
Đỗ Uyên Hà

7-10,DA301 - Bù
HPCM 2 (Giao tiếp thương mại)-01 (CLC)
Lê Thị Giao Chi

7-10,HC402
Tiếng Trung tổng hợp IV-04
Nguyễn Thị Minh Trang

7-8,HB202
Đọc hiểu II (Đời sống xã hội)-01
Nguyễn Thị Như Ngọc

8-9,HB203 - Bù8-10,HC404
Đường lối CM của Đảng CSVN-10
Đỗ Thị Hằng Nga

8-9,DA201
Văn minh Pháp và cộng đồng Pháp ngữ-01(TCHON)
Dương Thị Thuỳ Nhi

8-10,DB202
Văn học Pháp-02
Dương Thị Thùy Trang

8-10,DC303
Kỹ năng tiếng C1.4-02(CLC)
Elliot Cooper

8-9,DB303
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-06
Nguyễn Đặng Nguyên Phương

8-10,HA403
Lịch sử, văn hoá và chính trị Châu Âu-02
Nguyễn Hữu Bình

8-9,HC303
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản-01
Nguyễn Võ Huyền Dung

8-9,HA101
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị-02
Phạm Thị Ca Dao

8-10,HA301
Kỹ năng tiếng C1.4-10
Tăng Thị Thùy Trang

8-9,DC402
Phương pháp nghiên cứu khoa học-05 (CLC)
Trần Quang Hải

8-9,DC404
Chính sách đối ngoại Việt Nam-01(CLC)
Trần Thị Thu

9-10,HC501
Văn hóa Mỹ-01
Đinh Thị Thu Thảo

9-10,HB401
Đọc 2-01(H)
Hoàng Phan Thanh Nga

9-10,DC306
Luyện âm tiếng Việt 2-01 (TVNN)
Lê Nguyễn Hải Vân

9-10,DA101
Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh-06
Ngũ Thiện Hùng

9-10,HA302
Đất nước học -03
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

9-10,HB303
Tiếng Nhật du lịch -02
Nguyễn Thị Ngọc Liên

9-10,HB202
Đọc hiểu II (Đời sống xã hội)-02
Nguyễn Thị Như Ngọc

9-11,HA102 - Bù
Viết 2 -03(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

9-10,DC304
Văn hóa Anh-01(CLC)
Phan Phạm Xuân Trinh

9-10,DA202
Văn hoá bản địa miền Trung Việt Nam-01(TVNN)
Trần Thị Ngọc Hoa

9-10,HA402
Văn học Nga thế kỷ 20-01
Vũ Thanh Tâm

11-14,HB103 - Bù11-14,HB102 - Bù11-14,HA103 - Bù11-14,HB101 - Bù11-13,HA403
Ngoại ngữ II.1 (Anh)-03
Dương Quang Trung

11-13,HA101
Ngoại ngữ II.1 (Pháp)-01
Hoàng Khánh Phương

11-13,DC403
Ngoại ngữ II.1 (Hàn Quốc)-02(CLC)
Nguyễn Thị Bình Sơn

11-13,DC302
Ngoại ngữ II.2 (Hàn Quốc) - 01 CLC
Nguyễn Thị Phương Thu

11-13,DC303
Ngoại ngữ II.2 (Nhật) - 01 CLC
Nguyễn Thị Sao Mai

11-13,DC301
Ngoại ngữ II.1 (Thái Lan)-01(CLC)
Phan Trọng Bình

11-13,HA401
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-05
Trần Nguyễn Ngọc Hương

11-13,HA402
Ngoại ngữ II.1 (Anh)-01
Trần Văn Thành

12-14,HA102 - Bù1-3,HB103
Biên dịch tiếng Anh-01
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

1-2,HC504
Văn hóa Mỹ-05
Đinh Thị Hoàng Triều

1-3,DB204
Kỹ năng tiếng C1.3-02(SPATH)
Đinh Thị Thu Thảo

1-4,HA402
Tiếng Pháp 4A-01
Đỗ Kim Thành

1-4,DC304
Kỹ năng tiếng B2.5-01(CLC)
Đỗ Uyên Hà

1-4,HB403
Tiếng Trung thương mại III-01
Đoàn Thị Dung

1-4,HA403
Kỹ năng tiếng B2.4-02
Dương Quang Trung

1-4,DB102
Kỹ năng tiếng B2.3-01(SP)
Hà Nguyễn Bảo Tiên

1-4,DA301 - Bù
Tiếng Anh B1.1-01 (CLC)
Hồ Sĩ Thắng Kiệt

1-2,HC501
Tiếng Việt-06
Hồ Trần Ngọc Oanh

1-4,HC402
Viết 4-01(H)
Hoàng Phan Thanh Nga

1-4,DC404
Kỹ năng tiếng B1.3-04 (CLC)
Huỳnh Thị Thu Nguyệt

1-4,DA101
Kỹ năng tiếng B2.3-08
Lê Thị Bích Hạnh

1-2,DB302
Tư tưởng Hồ Chí Minh-01
Lê Thị Ngọc Hoa

1-2,HA102
Tiếng Anh Thương mại 3-03
Lê Văn Bá

1-3,HC304
Nói 4 -01(H)
Lee Do Ri

1-2,DC301
Phương pháp nghiên cứu khoa học-04(CLC)
Lưu Quý Khương

1-4,DC203
Kỹ năng tiếng B2.4-10
Ng Dương Nguyên Trinh

1-2,DC302
Pháp luật đại cương-08 CLC
Ngô Thị Hương Giang

1-4,HB402
Tiếng Trung Tổng hợp VI (Du lịch)-01
Ngô Thị Lưu Hải

1-2,DC401
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh-04 (CLC)
Nguyễn Ngọc Nhật Minh

1-2,HC403
Thực hành dịch viết Hàn - Việt 1-01
Nguyễn Thị Bình Sơn

1-3,HB303
Đọc 4 -01(J)
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

1-2,DB202
Hệ thống di tích lịch sử văn hóa- 01
Nguyễn Thị Mỹ Thanh

1-4,DC402
Kỹ năng tiếng B2.5-03(CLC)
Nguyễn Thị Nhị Châu

1-3,HB302
Dịch viết 2 -03(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

1-5,HA103
Học phần chuyên môn 1-02
Nguyễn Thị Quỳnh Nga

1-3,DC201
Tiếng Anh Thương mại 1-03(CLC)
Nguyễn Thu Hằng

1-4,HB502
Tiếng Trung tổng hợp VI-02
Nguyễn Trúc Thuyên

1-5,HB101
Học phần chuyên môn 2-01
Nguyễn Văn Hiện

1-3,DA201
Đại cương kinh tế Việt Nam-01(TVNN)
Nguyễn Văn Thái

1-4,DC202
Kỹ năng tiếng B2.5-05
Phạm Đỗ Quyên

1-4,DC403
Kỹ năng tiếng B2.4-01(CLC)
Sinisa Puzic

1-4,DB301
Kỹ năng tiếng B2.4-04
Thiều Hoàng Mỹ

1-3,HA302
Tiếng Anh du lịch 1-02
Tôn Nữ Xuân Phương

1-2,HHTA
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-02
Trần Hồng Lưu

1-4,HB102
Tiếng Trung tổng hợp VI-01
Trần Kim Dung

1-4,DC405
Kỹ năng tiếng B2.4-01(CLC)
Trần Quỳnh Trâm

1-4,HB501
Nghe - Nói 4-02
Trần Thị Khánh Vy

1-2,DB303
Dẫn luận ngôn ngữ-01
Trịnh Quỳnh Đông Nghi

1-3,DC306
Ngữ pháp tiếng Việt 2-01(TVNN)
Trịnh Thị Thái Hòa

1-3,DC303
Phiên dịch 2-02(CLC)
Vũ Thị Châu Sa

2-3,DB203
Đọc – Viết nâng cao 2-01
Lê Thị Trâm Anh

2-5,HB202
Tiếng Pháp 2A-02
Nguyễn Thị Thu Thủy

2-3,DC406
Công pháp quốc tế-01(CLC)
Trần Thị Ngọc Sương

3-4,HC501
Văn hóa Anh-01
Đinh Thị Hoàng Triều

3-5,HA503
Biên dịch tiếng Anh-02
Hồ Vũ Khuê Ngọc

3-4,HA401
Biên dịch 2 (du lịch) - 03
Lê Văn Bá

3-4,DC301
Phương pháp nghiên cứu khoa học-03(CLC)
Lưu Quý Khương

3-5,HB401
Dịch nói 2 -02(J)
Ngô Quang Vinh

3-4,DC302
Pháp luật đại cương-09 CLC
Ngô Thị Hương Giang

3-5,HA501
Nghe 6-01
Nguyễn Ngọc Chinh

3-4,HC403
Thực hành dịch viết Hàn - Việt 1-02
Nguyễn Thị Bình Sơn

3-5,HA102
Nghe 4-02(H)
Nguyễn Thị Phương Thu

3-4,HHTA
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-03
Trần Hồng Lưu

4-5,DB204
Văn hóa Anh-05
Đinh Thị Thu Thảo

4-5,DB303
Tiếng Việt-05
Hồ Trần Ngọc Oanh

4-5,DC201
Lý thuyết dịch-03(CLC)
Lê Tấn Thi

4-5,DB203
Nghe – Nói nâng cao 2-01
Lê Thị Trâm Anh

4-5,HB103
Ngữ âm học tiếng Hàn - 01
Lee Do Ri

4-5,HA301
Phương pháp nghiên cứu khoa học-03
Nguyễn Thái Trung

4-5,HB302
Nghe 4 -01(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

4-5,HA302
Tiếng Anh du lịch 3-01
Tôn Nữ Xuân Phương

4-5,DC406
Luật biển quốc tế-01(CLC)
Trần Thị Ngọc Sương

6-9,DC205 - Bù6-10,HC403 - Bù6-9,DC403
Kỹ năng tiếng B2.3-04(CLC)
Christopher McCabe

6-8,HB402
Kỹ năng tiếng C1.3-09
Đỗ Uyên Hà

6-8,HA102
Kỹ năng tiếng C1.3-04 (DL)
Dương Quang Trung

6-9,DC401
Kỹ năng tiếng B2.3-02(CLC)
Gregory Clements

6-9,DC303
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-01(CLC)
Hà Nguyễn Bảo Tiên

6-8,HC201
Kỹ năng tiếng B1.3 - DL-01
Hồ Minh Thu

6-8,HB401
Kỹ năng tiếng C1.3-04
Huỳnh Thị Minh Trang

6-9,DC405
Kỹ năng tiếng B1.3-05 (CLC)
Huỳnh Thị Thu Nguyệt

6-9,HA502
Đọc - Viết 2-01
Lê Mai Anh

6-9,DB301
Kỹ năng tiếng B1.4-03
Lê Nguyễn Vân Anh

6-9,HCDTV
Tiếng Pháp 2B-01
Lê Thị Ngọc Hà

6-7,HA101
Biên dịch 2-03
Lê Văn Bá

6-7,HC504
Tin học cơ sở-04
Lê Văn Mỹ

6-9,DB103
PPgiảng dạy tiếng Anh 2-02
Ng Dương Nguyên Châu

6-7,HC303
Dẫn nhập ngôn ngữ học đối chiếu-03
Ngũ Thiện Hùng

6-7,DC406
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh-03 (CLC)
Nguyễn Khoa Diệu Hạnh

6-8,HC401
Văn bản hành chính-01
Nguyễn Quang Giao

6-8,DA101
Kỹ năng tiếng C1.4-02(SPATH)
Nguyễn Thị Hồng Hoa

6-7,DC402
Phương pháp nghiên cứu khoa học-06 (CLC)
Nguyễn Thị Huỳnh Lộc

6-8,HA503
Dịch viết 2 -01(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

6-9,HA201
Viết 2 -03(H)
Nguyễn Thị Phương Thu

6-7,HA302
Ngữ âm học tiếng Nhật-03
Nguyễn Thị Sao Mai

6-8,HB403
Phiên dịch 2-06
Nguyễn Thị Thanh Thanh

6-8,DB302
Đường lối CM của Đảng CSVN-01
Nguyễn Tiến Lương

6-8,DC306
Nghe tiếng Việt 1-01
Nguyễn Võ Huyền Dung

6-7,DC304
Văn hóa Anh-02(CLC)
Phan Phạm Xuân Trinh

6-7,HB302
Đọc - Viết 2-01
Phan Trọng Bình

6-7,DB303
Phương pháp nghiên cứu khoa học-01
Phan văn Hòa

6-9,DC404
Kỹ năng tiếng B1.4-03 (CLC)
Sinisa Puzic

6-9,DB102
Kỹ năng tiếng B1.3-02
Tang Thi Ha Van

6-7,HC503
Văn hóa địa phương-02
Trần Gia Nguyên Thy

6-7,DC203
Ngữ nghĩa học tiếng Anh-01 (TCHON)
Trần Quang Hải

6-9,DB202
Kỹ năng tiếng B1.3-08
Trần Quỳnh Trâm

6-8,HA301
Kỹ năng tiếng C1.4-05
Trần Thị Diệu Hiền

6-8,HA402
Nói 6-01
Trần Thị Thanh Thảo

6-7,HHTA
Chính sách đối ngoại Việt Nam-01
Trần Thị Thu

6-9,DB203
Kỹ năng tiếng B1.4-01
Trương Hoài Uyên

6-8,HC404
Đường lối CM của Đảng CSVN-05
Từ Ánh Nguyệt

6-9,HB102
Tiếng Anh B1.1-01
Võ Nguyễn Thùy Trang

6-9,DB204
Kỹ năng tiếng B1.4-09
Võ Thị Ngọc Thảo

6-8,HB103
Kỹ năng tiếng C1.4-05
Võ Thị Quỳnh Anh

7-9,DC407 - Bù7-8,HB502
Đọc 2-03(H)
Hoàng Phan Thanh Nga

7-10,HB503
Tiếng Trung tổng hợp IV-02
Nguyễn Thị Như Ngọc

7-11,DC204 - Bù
Kỹ năng tiếng B2.3-03(CLC)
Nguyễn Thị Thanh Hương

8-10,DC202
Ngôn ngữ học tiếng Pháp 2
Dương Thị Thùy Trang

8-10,DC203
Văn học Pháp-01
Hồ Thị Ngân Điệp

8-9,HC504
Tin học cơ sở-05
Lê Văn Mỹ

8-9,DC304
Văn hóa Mỹ-01(CLC)
Ng Thanh Hồng Ngọc

8-10,DC302
Đường lối CM của Đảng CSVN-15 (CLC)
Ngô Văn Hà

8-9,DC402
Phương pháp nghiên cứu khoa học-07 (CLC)
Nguyễn Thị Huỳnh Lộc

8-10,HB302
Nghe - Nói 2-01
Nguyễn Thị Như Ý (Thái)

8-10,HA101
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-03
Phan Thị Phương Hạnh

8-9,DC406
Phương pháp nghiên cứu khoa học-03 (CLC)
Phan văn Hòa

8-10,HA302
Biên dịch 2-03
Trần Huy Khánh

8-10,HC303 - Bù
Viết I (Thư tín thương mại)-02
Trần Kim Dung

8-9,DB303
Phương pháp nghiên cứu khoa học-04
Trần Quang Hải

8-10,DA202
Tiếng Việt nâng cao 2-01(TVNN)
Trần Thị Ngọc Hoa

8-9,HHTA
Lịch sử quan hệ quốc tế 1-01
Trần Thị Thu

8-10,HC503
Phiên dịch 2-06(DL)
Vương Bảo Ngân

9-11,HC402 - Bù
Kỹ năng tiếng C1.3-04 (DL)
Dương Quang Trung

9-10,HB502
Đọc 2-02(H)
Hoàng Phan Thanh Nga

9-10,HA102
Biên dịch 2-02
Lê Văn Bá

9-10,HC201
Dẫn nhập ngôn ngữ học đối chiếu-04
Ngũ Thiện Hùng

9-10,HA402
Dịch viết 1-01
Nguyễn Đức Hùng

9-10,DB302
Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh-01
Nguyễn Ngọc Nhật Minh

9-10,HB401
Hình thái học-04
Nguyễn Phước Vĩnh Cố

9-10,HC401
Văn bản hành chính-03
Nguyễn Quang Giao

9-10,HB402
Đất nước học -02
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

9-10,HA301
Nghe 2 -01(J)
Nguyễn Thị Sao Mai

9-10,DC306
Nghe tiếng Việt 3-01(TVNN)
Nguyễn Võ Huyền Dung

9-10,HC404
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị-03
Trần Thị Diệu Hiền

10-10,HCDTV - Bù
Tiếng Anh B1.1-01
Võ Nguyễn Thùy Trang

11-14,HA103 - Bù11-14,HA102 - Bù11-14,HB103 - Bù11-14,HB102 - Bù11-14,HB101 - Bù11-13,HB403
Ngoại ngữ II.1 (Anh)-04
Đỗ Uyên Hà

11-13,HA101
Ngoại ngữ II.1 (Pháp)-02
Hoàng Khánh Phương

11-13,HA401
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-06
Huỳnh Nguyễn Vĩnh Yên

11-13,HB401
Ngoại ngữ II.2 (Hàn Quốc) - 02
Khương Diệu My

11-13,HC201
Nguyên lý của CN Mác Lênin (P2) (TC)
Nguyễn Lê Thu Hiền

11-13,DC301
Ngoại ngữ II.1 (Pháp)-01(CLC)
Nguyễn Thị Thu Thủy

11-13,HA402
Ngoại ngữ II.1 (Thái Lan)-01
Phan Trọng Bình

11-13,HB402
Ngoại ngữ II.1 (Anh)-02
Trần Văn Thành

1-3,HA103
Biên dịch tiếng Anh-03
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

1-4,DC406
Kỹ năng tiếng B2.5-04(CLC)
Bùi Thị Ngọc Anh

1-4,DC201
Kỹ năng tiếng B1.4-04 (CLC)
Christopher McCabe

1-4,DC202
Kỹ năng tiếng B2.3-09
Đặng Thị Phương Hà

1-4,HC503
Tiếng Pháp 4B-01
Đỗ Kim Thành

1-4,HB403
Kỹ năng tiếng B2.5-01
Đỗ Uyên Hà

1-4,DC301
Kỹ năng tiếng B2.4-02(CLC)
Gregory Clements

1-4,DC203
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-01(SP)
Hà Nguyễn Bảo Tiên

1-4,HA102
Viết 4-03(H)
Hoàng Phan Thanh Nga

1-5,HA101
Học phần chuyên môn 1-01
Lâm Thị Hồng An

1-2,HC404
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-06
Lê Đức Tâm

1-2,DC407
Luyện âm Tiếng việt 1 (BS)
Lê Nguyễn Hải Vân

1-2,HHTA
Tư tưởng Hồ Chí Minh-03
Lê Sơn

1-4,HA501
Kỹ năng tiếng B2.3-02 (TM)
Lê Thị Kim Yến

1-3,HC304
Nói 4 -02(H)
Lee Do Ri

1-4,DA101
Kỹ năng tiếng B2.5-06
Ng Dương Nguyên Trinh

1-2,HB401
Cú pháp Tiếng Trung-01
Ngô Thị Lưu Hải

1-4,DC405
Kỹ năng tiếng B2.4-03(CLC)
Nguyễn Lê An Phương

1-2,DC303
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-02 (CLC)
Nguyễn Ngọc Nhật Minh

1-4,DB102
Kỹ năng tiếng B2.3-03
Nguyễn Nữ Thùy Uyên

1-2,DB201
Công nghệ trong GD tiếng Anh bậc TH-02
Nguyễn Thị Hồng Hoa

1-2,HB402
Đọc hiểu IV (Thương mại)-01
Nguyễn Thị Minh Trang

1-3,HB502
Kỹ năng tiếng C1.3-11
Nguyễn Thị Nhị Châu

1-4,HC403
Viết 2 -01(H)
Nguyễn Thị Phương Thu

1-2,HB201
Điều hành Tour-01
Nguyễn Thị Thống Nhất

1-4,HB202
Đọc - Viết 4-01
Nguyễn Thị Trinh Lương

1-4,DB301
Kỹ năng tiếng B2.4-05
Phạm Đỗ Quyên

1-2,DC403
Phương pháp nghiên cứu khoa học-02(CLC)
Phạm Thị Ca Dao

1-2,HA402
Nghe 1 -01
Phan Thị Phương Hạnh

1-2,HA503
Nói 1 -01
Qiu Huichen

1-2,DB303
Tiếng Việt-01
Tạ Thị Toàn

1-4,DC401
Kỹ năng tiếng B2.3-01(CLC)
Tom William Latham

1-3,DB202
Biên dịch 2-01
Trần Gia Nguyên Thy

1-4,HB101 - Bù
Nghe - Nói 4-02
Trần Thị Khánh Vy

1-2,DB302
Pháp luật đại cương-01
Trần Thị Sáu

1-5,HB102
Học phần chuyên môn 2-02
Trần Thị Thanh Thảo

1-4,HC402
Kỹ năng tiếng B2.3-04
Trần Văn Thành

1-4,HB103
Tiếng Anh B1.2-04
Võ Nguyễn Thùy Trang

1-3,HA502
Phiên dịch 2-05
Vũ Thị Châu Sa

1-4,HA301
Kỹ năng tiếng B2.3-06(DL)
Vương Bảo Ngân

2-5,DB204
Kỹ năng tiếng B1.3-05
Huỳnh Thị Thu Nguyệt

2-5,HB102
Tiếng Pháp 2C-02
Nguyễn Thị Thu Thủy

3-5,DC306
Viết tiếng Việt 1-01
Lê Nguyễn Hải Vân

3-4,HHTA
Tư tưởng Hồ Chí Minh-04
Lê Sơn

3-5,HA403
Ngữ pháp thực hành 1-02
Lưu Thị Thuỳ Mỹ

3-4,HB402
Cú pháp Tiếng Trung-02
Ngô Thị Lưu Hải

3-5,HB401
Phiên dịch 1-01
Nguyễn Hồng Thanh

3-4,DC303
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-05 (CLC)
Nguyễn Ngọc Nhật Minh

3-4,DB201
Công nghệ trong GD tiếng Anh bậc TH-01
Nguyễn Thị Hồng Hoa

3-5,HB302
Đọc 4 -03(J)
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

3-4,HC404
Điều hành tour-01
Nguyễn Thị Thống Nhất

3-5,DC407
Tiếng Việt tổng hợp 4 (BS)
Nguyễn Võ Huyền Dung

3-4,DC402
Phương pháp nghiên cứu khoa học-01(CLC)
Phạm Thị Ca Dao

3-4,HA402
Nghe 1 -02
Phan Thị Phương Hạnh

3-4,HA503
Nói 1 -02
Qiu Huichen

3-5,DC403
Kỹ năng tiếng B1.4-01 (CLC)
Sinisa Puzic

3-4,DB303
Tiếng Việt-02
Tạ Thị Toàn

3-4,DB302
Pháp luật đại cương-02
Trần Thị Sáu

4-5,HA103
Ngữ âm học tiếng Hàn - 02
Lee Do Ri

4-5,HC303
Công pháp quốc tế-01
Trần Thị Ngọc Sương

5-5,HCDTV - Bù
Tiếng Anh B1.2-04
Võ Nguyễn Thùy Trang

6-9,DC205 - Bù6-8,DC404
Biên dịch 2-02(CLC)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

6-9,DC203
Kỹ năng tiếng B1.4-10
Bùi Thị Ngọc Anh

6-8,DC403
Kỹ năng tiếng B1.4-04 (CLC)
Christ Pullen

6-8,HB503
Kỹ năng tiếng C1.3-10
Đỗ Uyên Hà

6-9,DC401
Kỹ năng tiếng B2.3-05(CLC)
Gregory Clements

6-8,HA301
Kỹ năng tiếng C1.4-12
Hồ Quảng Hà

6-8,HB402
Kỹ năng tiếng B1.4-01
Huỳnh Thị Bích Ngọc

6-9,DC405
Kỹ năng tiếng B1.3-07 (CLC)
Huỳnh Thị Minh Trang

6-7,HB201
Nghe 2-02(H)
Khương Diệu My

6-9,DB102
Kỹ năng tiếng B1.3-03
Lê Nguyễn Vân Anh

6-8,DA101
Biên dịch 2-02(SPATH)
Lê Thị Giao Chi

6-9,HC303
Lịch sử văn minh thế giới-01
Lê Thị Kim Oanh

6-9,HB203
Tiếng Pháp 2B-02
Lê Thị Ngọc Hà

6-8,DC302
Đường lối CM của Đảng CSVN-16 (CLC)
Lê Thị Tuyết Ba

6-7,HHTA
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-04
Lưu Thị Mai Thanh

6-9,DB204
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-08
Ng Dương Nguyên Hảo

6-8,HB303
Dịch nói 2 -03(J)
Ngô Quang Vinh

6-9,HA403
Phương pháp giảng dạy Tiếng Trung-01
Ngô Thị Lưu Hải

6-7,DB303
Phương pháp nghiên cứu khoa học-06
Nguyễn Khoa Diệu Hạnh

6-8,HA502
Nói 2 -03(J)
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

6-7,HA401
Tâm lý học đại cương-01
Nguyễn Thị Hồng Nhung

6-8,DC201
Phiên dịch 2-02(CLC)
Nguyễn Thị Mỹ Phượng

6-8,HA201
Đọc 2 - 01(J)
Nguyễn Thị Ngọc Liên

6-8,HB302
Thực hành dịch nói 1-01
Nguyễn Thị Phương Thu

6-8,HB502
Nói 4 -02(J)
Nguyễn Thị Sao Mai

6-8,HA302
Biên dịch 2-07
Nguyễn Thị Thanh Thanh

6-7,HB102
Điều hành tour-02
Nguyễn Thị Thống Nhất

6-8,HA101
Phiên dịch 2-01
Nguyễn Trần Uyên Nhi

6-8,HA402
Đọc 6-01
Nguyễn Văn Hiện

6-8,HB202
Kỹ năng tiếng C1.3-05
Phạm Thị Tài

6-9,DB301
Kỹ năng tiếng B1.4-04
Phan Thị Linh Giang

6-9,DC202
Kỹ năng tiếng B1.3-09
Thái Lê Phương Thảo

6-8,DC304
Kỹ năng tiếng C1.3-01(CLC)
Tom William Latham

6-8,HA102
Kỹ năng tiếng B1.3 - DL-03
Trần Nữ Thảo Quỳnh

6-7,DB302
Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh-02
Trần Quang Hải

6-8,HC201
Kỹ năng tiếng C1.4-06
Trần Thị Diệu Hiền

6-8,DC306
Nói tiếng Việt 1-01
Trần Thị Ngọc Hoa

6-9,HA203
Tiếng Anh B1.2-03
Trần Văn Thành

6-7,HC501
Dẫn luận ngôn ngữ-02
Trịnh Quỳnh Đông Nghi

6-8,HC403
Kỹ năng tiếng C1.4-06
Võ Thị Quỳnh Anh

6-8,HC502
Phiên dịch 2-04
Vũ Thị Châu Sa

6-8,HC402
Phiên dịch 2-04(DL)
Vương Bảo Ngân

6-7,HB401
Nói III (Đời sống xã hội)-03
Wu Junhua

7-10,HB501
Tiếng Trung tổng hợp IV-01
Nguyễn Thị Vân Anh

7-8,HC203
Đọc – Viết nâng cao 2-02
Đỗ Kim Thành

7-10,HA202
Tiếng Pháp 2A-01
Dương Thị Thùy Trang

7-10,DB202
Ngữ pháp nâng cao-01
Hồ Thị Kiều Oanh

7-10,HA503
Kỹ năng tiếng B2.3-01 (TM)
Nguyễn Thị Châu Hà

7-8,DC301
Tiếng Việt-14 (CLC)
Trần Văn Sáng

8-10,HB102
Kỹ năng tiếng C1.3-05 (DL)
Dương Quang Trung

8-10,DB302
Đường lối CM của Đảng CSVN-02
Lê Thưởng

8-9,HHTA
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-05
Lưu Thị Mai Thanh

8-9,HB401
Nghe III (Đời sống xã hội)-03
Nguyễn Ngọc Nam

8-10,HA401
Nghe - Nói 6-01
Nguyễn Thị Trinh Lương

8-9,DB303
Phương pháp nghiên cứu khoa học-02
Phan văn Hòa

8-9,DC303
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh-06 (CLC)
Trần Quang Hải

8-9,HC501
Dẫn luận ngôn ngữ-03
Trịnh Quỳnh Đông Nghi

8-10,HC401
Đường lối CM của Đảng CSVN-06
Từ Ánh Nguyệt

9-10,DC403
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-03 (CLC)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

9-10,HB503
Tiếng Anh du lịch 3-03
Đỗ Thị Duy An

9-10,HA502
Đọc 4-01(H)
Khương Diệu My

9-10,DC201
Ngữ pháp TA căn bản 1-01
Ng Phan Phương Thảo

9-10,DC304
Văn hóa Mỹ-02(CLC)
Ng Thanh Hồng Ngọc

9-10,DA101
Đọc – Viết nâng cao 2-03
Nguyễn Hữu Bình

9-10,HA302
Tiếng Hàn thư ký văn phòng-01(TCHON)
Nguyễn Thị Bình Sơn

9-10,HB302
Đất nước học -01
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

9-10,HA301
Nghe 2 -02(J)
Nguyễn Thị Sao Mai

9-10,HA102
Điều hành Tour-01
Nguyễn Thị Thống Nhất

9-10,DC404
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-01 (CLC)
Tang Thi Ha Van

9-10,HA101
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị-04
Trần Thị Diệu Hiền

9-10,DC302
Tiếng Việt-13 (CLC)
Trần Văn Sáng

9-10,HC403
Dịch nói 1-01
Vũ Thanh Tâm

11-14,HA102 - Bù11-14,HB102 - Bù11-14,HB103 - Bù11-14,HB101 - Bù11-14,HA103 - Bù11-13,HB403
Ngoại ngữ II.1 (Anh)-05
Dương Quang Trung

11-13,HA401
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-07
Huỳnh Nguyễn Vĩnh Yên

11-13,HB401
Ngoại ngữ II.2 (Hàn Quốc) - 01
Nguyễn Thị Bình Sơn

11-13,DC302
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-01(CLC)
Nguyễn Thị Như Ngọc

11-13,DC301
Ngoại ngữ II.1 (Nhật) - 01(CLC)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

11-13,HA402
Ngoại ngữ II.1 (Hàn Quốc)-01
Nguyễn Thị Phương Thu

11-13,HA101
Ngoại ngữ II.1 (Pháp)-03
Nguyễn Thị Thu Thủy

11-13,HA403 - Bù
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-02
Trần Nguyễn Ngọc Hương

1-3,HC303 - Bù1-3,HA302
Tiếng Anh du lịch 1-01
Đỗ Thị Duy An

1-4,HA403
Kỹ năng tiếng B2.3-01
Dương Quang Trung

1-4,DC301
Kỹ năng tiếng B2.4-03(CLC)
Gregory Clements

1-4,DC203
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-02(SP)
Hà Nguyễn Bảo Tiên

1-4,DC304
Kỹ năng tiếng B2.4-01(CLC)
Hồ Sĩ Thắng Kiệt

1-3,DB202
Phiên dịch 2-01
Hồ Thị Ngân Điệp

1-2,DC302
Tiếng Việt-09 (CLC)
Hồ Trần Ngọc Oanh

1-4,HA102
Viết 4-02(H)
Hoàng Phan Thanh Nga

1-2,HA402
Nghe 1 -03
Huỳnh Nguyễn Vĩnh Yên

1-4,HC402
Kỹ năng tiếng B2.5-04
Huỳnh Thị Bích Ngọc

1-4,DC405
Kỹ năng tiếng B2.4-05(CLC)
Huỳnh Thị Minh Trang

1-2,DC306
Viết tiếng Việt 3-01(TVNN)
Lê Nguyễn Hải Vân

1-4,HA501
Kỹ năng tiếng B2.3-03 (TM)
Lê Thị Kim Yến

1-3,HC304
Nói 4 -03(H)
Lee Do Ri

1-4,DB103
PPgiảng dạy tiếng Anh 2-01
Ng Dương Nguyên Châu

1-3,DC202
Biên dịch 2-01(CLC)
Nguyễn cung Trầm

1-2,DC401
Tin học cơ sở-07 CLC
Nguyễn Đình Lầu

1-3,DC403
Lịch sử, văn hóa và chính trị Châu Âu-01(CLC)
Nguyễn Hữu Bình

1-2,DB302
Pháp luật đại cương-05
Nguyễn Hữu Phúc

1-4,HB101
Tiếng Pháp 4A-03
Nguyễn Hữu Tâm Thu

1-2,HC404
Tư tưởng Hồ Chí Minh-05
Nguyễn Phi Lê

1-2,HB402
Phương pháp nghiên cứu khoa học-02
Nguyễn Thái Trung

1-3,HA502
Nói 2-01(H)
Nguyễn Thị Bình Sơn

1-3,DC201
Quản trị học-01(CLC)
Nguyễn Thị Loan

1-2,HB401
Đọc hiểu IV (Đời sống xã hội)-03
Nguyễn Thị Minh Trang

1-3,DC402
Phiên dịch 2-01(CLC)
Nguyễn Thị Mỹ Phượng

1-3,HB302
Viết 4 -01(J)
Nguyễn Thị Ngọc Liên

1-4,HA103
Đọc - Viết 4-02
Nguyễn Thị Trinh Lương

1-2,HB102
Đọc hiểu IV (Đời sống xã hội)-01
Nguyễn Trúc Thuyên

1-5,HB101
Học phần chuyên môn 2-01
Nguyễn Văn Hiện

1-2,HC401
Dẫn nhập ngữ pháp chức năng-02(TCHON)
Phan văn Hòa

1-4,DA101
Kỹ năng tiếng B2.5-07
Tăng Thị Thùy Trang

1-4,DC303
Kỹ năng tiếng B1.4-01 (CLC)
Tom William Latham

1-3,HB201
Kỹ năng tiếng B1.3 - DL-04
Trần Nữ Thảo Quỳnh

1-2,HC201
Luật biển quốc tế-02 (DPH)
Trần Thị Ngọc Sương

1-3,DC404
Kỹ năng tiếng B1.3 - TM-04 (CLC)
Trần Thị Phước Hạnh

1-4,DB301
Kỹ năng tiếng B2.4-06
Trần Thị Phương Thảo

1-2,HHTA
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-07 (QTH+DPH)
Trịnh Sơn Hoan

1-4,DB204
Kỹ năng tiếng B2.5-01(SP)
Trương Hoài Uyên

1-4,DB303
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-03
Võ Thị Thao Ly

1-4,HCDTV - Bù
Phiên dịch 2-02(CLC)
Vũ Thị Châu Sa

1-4,HB502
Kỹ năng tiếng B1.4-07
Vương Bảo Ngân

1-2,HA401
Nói 1 -03
Wang Haixia

2-3,HC504
Lý thuyết dịch-01
Nguyễn Phước Vĩnh Cố

3-5,HB401
Viết I (Văn ứng dụng)-01
Đoàn Thị Dung

3-4,DC302
Tiếng Việt-10 (CLC)
Hồ Trần Ngọc Oanh

3-4,HA402
Nghe 1 -04
Huỳnh Nguyễn Vĩnh Yên

3-4,HC501
Văn hóa Anh-03
Lưu Quý Khương

3-4,HC404
Tư tưởng Hồ Chí Minh-06
Nguyễn Phi Lê

3-5,HC403
Nói 4 -03(J)
Nguyễn Thị Sao Mai

3-5,DC401
Tiếng Anh Thương mại 1-02(CLC)
Nguyễn Thu Hằng

3-4,DB302
Tin học cơ sở-01
Phạm Anh Phương

3-4,HC401
Dẫn nhập ngữ pháp chức năng-03(TCHON)
Phan văn Hòa

3-5,HB102
Viết I (Thư tín thương mại)-01
Trần Kim Dung

3-4,HC201
Luật biển quốc tế-01(TCHON)
Trần Thị Ngọc Sương

3-4,HHTA
Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-08 (QTH+DPH)
Trịnh Sơn Hoan

3-4,HA401
Nói 1 -04
Wang Haixia

4-5,DC407
Văn hóa giao tiếp Việt Nam (TVNN BS)
Đỗ Khánh Y Thư

4-5,DB202
Nghe – Nói nâng cao 2-02
Hồ Thị Ngân Điệp

4-5,DC402
Hình thái học-02(CLC)
Lê Tấn Thi

4-5,HC504
Lý thuyết dịch-02
Nguyễn Phước Vĩnh Cố

4-5,HB302
Tiếng Hàn thư ký văn phòng-03
Nguyễn Thị Bình Sơn

4-5,HB303
Tiếng Nhật du lịch -01 (TCHON)
Nguyễn Thị Ngọc Liên

4-5,HC303
Xã hội học đại cương-01
Nguyễn Võ Huyền Dung

5-5,HC201 - Bù
Luật biển quốc tế-02 (DPH)
Trần Thị Ngọc Sương

6-9,DC205 - Bù6-8,HA302
Biên dịch 2-05
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

6-9,DC403
Kỹ năng tiếng B2.3-10
Đỗ Uyên Hà

6-8,HB501
Kỹ năng tiếng B1.3 - TM-01
Dương Quang Trung

6-9,DC406
Kỹ năng tiếng B1.4-07 (CLC)
Elliot Cooper

6-9,DC304
Tiếng Anh B1.2-01 (CLC)
Gregory Clements

6-9,HB103
Kỹ năng tiếng B2.3-04(DL)
Hồ Minh Thu

6-7,DC301
Hình thái học-04(CLC)
Hồ Sĩ Thắng Kiệt

6-7,DB204
Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh-05
Hồ Thị Kiều Oanh

6-7,HCDTV
Văn hóa Anh - Mỹ-03
Hồ Thị Yến Lan

6-7,HB401
Từ vựng học tiếng Hàn-01
Hoàng Phan Thanh Nga

6-7,HC401
Tâm lý lứa tuổi và tâm lý sư phạm-01
Lê Mỹ Dung

6-9,DC203
Kỹ năng tiếng B1.4-11
Lê Nguyễn Vân Anh

6-7,HC201
Hình thái học-01
Lê Tấn Thi

6-8,DA101
Biên dịch 2-01(SPATH)
Lê Thị Giao Chi

6-8,HC402
Kỹ năng tiếng C1.3-02 (TM)
Lê Thị Kim Yến

6-9,HC303
Lịch sử văn hóa Nhật Bản-01
Lê Thị Kim Oanh

6-9,HC502
Tiếng Pháp 2C-01
Lê Thị Trâm Anh

6-8,DC401
Biên dịch tiếng Anh-01(CLC)
Lưu Quý Khương

6-9,HA401
Đọc - Viết 2-02
Lưu Thị Thuỳ Mỹ

6-8,HA102
Giáo học pháp 2-01
Ng Phạm Thanh Uyên

6-8,DA201
Tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam-01(TVNN)
Nguyễn Ngọc Chinh

6-8,HB101
Nói 2-02(H)
Nguyễn Thị Bình Sơn

6-8,HC403
Kỹ năng tiếng B1.4-03
Nguyễn Thị Cẩm Tú

6-8,DC201
Nguyên lý kế toán-01(CLC)
Nguyễn Thị Nam Thanh

6-8,HA502
Viết 2 -01(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

6-8,HB102
Thực hành dịch nói 1-02
Nguyễn Thị Phương Thu

6-8,HA402
Tiếng Nga du lịch 2-01
Nguyễn Thị Quỳnh Nga

6-9,DC402
Kỹ năng tiếng B1.3-02 (CLC)
Nguyễn Thị Thanh Thanh

6-8,HA101
Phiên dịch 2-03
Nguyễn Thị Tuyết

6-8,HC404
Đường lối CM của Đảng CSVN-07
Nguyễn văn Hoàn

6-7,HHTA
Lý thuyết dịch -01(J)
Phan văn Hòa

6-8,HA301
Kỹ năng tiếng C1.3-07
Tăng Kim Uyên

6-8,HC503
Kỹ năng tiếng C1.4-08
Tăng Thị Thùy Trang

6-9,DC202
Kỹ năng tiếng B1.3-10
Thái Lê Phương Thảo

6-8,DB203
PPGD các kỹ năng giao tiếp-01
Trần Gia Nguyên Thy

6-8,DC405
Marketing căn bản-02(CLC)
Trần Minh Tùng

6-7,DB303
Phương pháp nghiên cứu khoa học-03
Trần Quang Hải

6-7,DC306
Đọc tiếng Việt 3-01(TVNN)
Trần Thị Ngọc Hoa

6-7,HC501
Tiếng Việt-07
Trần Văn Sáng

6-9,HA103
Tiếng Anh B1.2-01
Võ Nguyễn Thùy Trang

6-9,DB301
Kỹ năng tiếng B1.4-05
Võ Thị Ngọc Thảo

6-8,HB502
Phiên dịch 2-03
Vũ Thị Châu Sa

6-8,HA503
Kỹ năng tiếng C1.4-01
Vương Bảo Ngân

6-8,DB302
Đường lối CM của Đảng CSVN-03
Vương Thị Bích Thuỷ

7-9,DC407 - Bù7-10,HB402
Tiếng Trung tổng hợp IV-03
Đỗ Thị Mỹ Linh

7-10,DC404
Kỹ năng tiếng B1.5 - 01 (bosung)
Nguyễn Ngọc Nhật Minh

7-8,HB403
Nói III (Đời sống xã hội)-01
Qiu Huichen

8-9,HHTA
Văn hóa Anh - Mỹ-01
Hồ Thị Yến Lan

8-9,HC201
Hình thái học-02
Lê Tấn Thi

8-10,DC302
Đường lối CM của Đảng CSVN-17 (CLC)
Lê Thị Tuyết Ba

8-9,HC401
Dẫn nhập ngữ pháp chức năng-01(TCHON)
Phan văn Hòa

8-10,DC301
Kỹ năng tiếng B1.4-02 (CLC)
Sinisa Puzic

8-9,DC303
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh-05 (CLC)
Trần Quang Hải

8-9,DC306
Nói tiếng Việt 3-01(TVNN)
Trần Thị Ngọc Hoa

8-9,HC501
Tiếng Việt-08
Trần Văn Sáng

9-10,DA101
Văn minh Pháp và cộng đồng Pháp ngữ-02
Dương Thị Thuỳ Nhi

9-10,HCDTV
Văn hóa Anh - Mỹ-02
Hồ Sĩ Thắng Kiệt

9-10,DC405
Dẫn nhập ngôn ngữ học đối chiếu-02(CLC)
Hồ Thị Kiều Oanh

9-10,DB204
Nghe – Nói nâng cao 2-03
Hồ Thị Ngân Điệp

9-10,DB302
Tâm lý lứa tuổi và tâm lý sư phạm-02
Lê Mỹ Dung

9-10,DC401
Biên dịch 2-02(CLC)
Lê Văn Bá

9-10,HC404
Văn bản hành chính-03
Nguyễn Quang Giao

9-10,HC403
Lý thuyết dịch-01
Nguyễn Thái Trung

9-10,HA302
Tiếng Hàn thư ký văn phòng-02
Nguyễn Thị Bình Sơn

9-10,HA502
Nghe 4 -02(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

9-10,HA301
Nghe 2 -03(J)
Nguyễn Thị Sao Mai

9-10,HC503
Dịch thực hành 2-01
Nguyễn Văn Hiện

9-10,DC201
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị-02(CLC)
Phạm Thị Ca Dao

9-10,HB403
Nói III (Thương mại)-01
Qiu Huichen

9-10,HB401
Nghe III (Đời sống xã hội)-02
Trần Nguyễn Ngọc Hương

9-10,HA101
Công pháp quốc tế-02
Trần Thị Ngọc Sương

10-13,HA403 - Bù
Ngoại ngữ II.1 (Anh)-03
Dương Quang Trung

10-10,HB101 - Bù
Kỹ năng tiếng B2.3-04(DL)
Hồ Minh Thu

10-10,DA303 - Bù
Nói tiếng Việt 3-01(TVNN)
Trần Thị Ngọc Hoa

10-10,HA103 - Bù
Tiếng Anh B1.2-01
Võ Nguyễn Thùy Trang

11-14,HA102 - Bù11-14,HB103 - Bù11-14,HB101 - Bù11-14,HB102 - Bù11-14,HA103 - Bù11-13,HB402
Ngoại ngữ II.1 (Anh)-06
Đỗ Uyên Hà

11-13,HA402
Ngoại ngữ II.1 (Hàn Quốc)-02
Khương Diệu My

11-13,HC201
Nguyên lý của CN Mác Lênin (P2) (TC)
Nguyễn Lê Thu Hiền

11-13,DC301
Ngoại ngữ II.1 (Hàn Quốc)-01(CLC)
Nguyễn Thị Bình Sơn

11-13,HA401
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-08
Phạm Lý Nhã Ca

11-13,HB401
Ngoại ngữ II.1 (Anh)-07
Trần Văn Thành

1-4,DB102
Kỹ năng tiếng B2.3-05
Đặng Thị Phương Hà

1-2,HC504
Văn hóa Anh-02
Đinh Thị Hoàng Triều

1-3,HC404
Đường lối CM của Đảng CSVN-11
Đỗ Thị Hằng Nga

1-4,HC403
Kỹ năng tiếng B2.5-02
Đỗ Uyên Hà

1-4,HB502
Tiếng Anh B1.1-05
Dương Quang Trung

1-3,HA302
Văn hóa Pháp-01
Dương Thị Thuỳ Nhi

1-4,DC404
Kỹ năng tiếng B1.4-06 (CLC)
Elliot Cooper

1-3,DC304
Kinh tế học quốc tế-01(CLC)
Julien Nenault

1-2,HB303
Nghe 2-03(H)
Khương Diệu My

1-2,HHTA
Tư tưởng Hồ Chí Minh-07
Lê Minh Thọ

1-4,DB103 - Bù
Kỹ năng tiếng B1.3-03
Lê Nguyễn Vân Anh

1-2,DA201
Tư tưởng Hồ Chí Minh-12 (TVNN)
Lê Sơn

1-2,HB102
Biên dịch 2-1(SP)
Lê Thị Giao Chi

1-4,HB503
Kỹ năng tiếng B2.4-03
Lê Thị Kim Yến

1-2,HC501
Văn hóa Anh-04
Lưu Quý Khương

1-4,DC202
Kỹ năng tiếng B2.4-01(SP)
Ng Phan Phương Thảo

1-4,DB303
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-06
Ng Dương Nguyên Hảo

1-2,HB402
Đọc hiểu IV (Đời sống xã hội)-04
Ngô Thị Lưu Hải

1-3,DC402
Phiên dịch 2-01(CLC)
Nguyễn cung Trầm

1-3,HB103
Biên dịch 1-01
Nguyễn Hồng Thanh

1-2,HB101
Tiếng Trung du lịch-01
Nguyễn Ngọc Nam

1-2,HA102
Phương pháp nghiên cứu khoa học-01
Nguyễn Thị Hoàng Anh

1-4,DC401
Kỹ năng tiếng B2.3-01(CLC)
Nguyễn Thị Châu Hà

1-3,DC303
Quản trị học-02(CLC)
Nguyễn Thị Loan

1-2,HB401
Đọc hiểu IV (Đời sống xã hội)-02
Nguyễn Thị Minh Trang

1-2,DB302
Giáo dục học phổ thông-01
Nguyễn Thị Nguyệt

1-3,HB302
Nghe 4-03(H)
Nguyễn Thị Phương Thu

1-5,HA301
Học phần chuyên môn 1-02
Nguyễn Thị Quỳnh Nga

1-3,DB202
Tiếng Pháp du lịch 2-01
Nguyễn Thị Thu Trang

1-3,DC407
Tiếng Việt tổng hợp 4 (BS)
Nguyễn Võ Huyền Dung

1-4,DC406
Kỹ năng tiếng B2.5-05(CLC)
Phạm Đỗ Quyên

1-2,HA503
Nghe III (Thương mại)-02
Phạm Lý Nhã Ca

1-4,HA103
Kỹ năng tiếng B2.4-04 (DL)
Phạm Thị Ca Dao

1-4,DC405
Kỹ năng tiếng B2.5-01(CLC)
Thiều Hoàng Mỹ

1-4,HA403
Tiếng Pháp 4B-02
Trần Gia Nguyên Thy

1-4,DB301
Kỹ năng tiếng B2.4-07
Trần Thị Phương Thảo

1-2,DC302
Tiếng Việt-11 (CLC)
Trần Văn Sáng

1-4,HB501
Kỹ năng tiếng B2.3-03
Trần Văn Thành

1-4,DC203
Kỹ năng tiếng B2.5-02(SP)
Trương Hoài Uyên

1-2,HA502
Nghe 1-01
Võ Thị Hà Liên

1-4,HA402
Kỹ năng tiếng B2.3-05(DL)
Vương Bảo Ngân

2-5,DA101
Kỹ năng tiếng B2.5-08
Huỳnh Thị Thu Nguyệt

3-4,HC501
Văn hóa Mỹ-02
Đinh Thị Hoàng Triều

3-5,HB402
Viết I (Văn ứng dụng)-02
Đoàn Thị Dung

3-4,HHTA
Tư tưởng Hồ Chí Minh-08
Lê Minh Thọ

3-4,HB102
Biên dịch 2-2(SP)
Lê Thị Giao Chi

3-4,DB302
Giáo dục học tiểu học-01
Nguyễn Hoàng Hải

3-4,HA102
Phương pháp nghiên cứu khoa học-02
Nguyễn Thị Hoàng Anh

3-5,HB303
Viết 4 -02(J)
Nguyễn Thị Ngọc Liên

3-5,HB401
Viết I (Thư tín thương mại)-02
Trần Kim Dung

3-5,DA302 - Bù
Văn hoá giao tiếp-01(TVNN)
Trần Thị Ngọc Hoa

3-4,DC302
Tiếng Việt-12 (CLC)
Trần Văn Sáng

3-4,HA502
Nói 1-01
Wu Junhua

4-5,HB302
Đọc 4-03(H)
Khương Diệu My

4-5,DC407
Luyện âm Tiếng việt 1 (BS)
Lê Nguyễn Hải Vân

4-5,HC504
Tư tưởng Hồ Chí Minh-09
Lê Sơn

4-5,DC301
Lý thuyết dịch-02(CLC)
Lê Tấn Thi

4-5,HC404
Tin học cơ sở-06
Lê Văn Mỹ

4-5,HC401
Giáo dục học phổ thông-02
Nguyễn Thị Nguyệt

6-7,DC403
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-07 (CLC)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

6-8,DB204
Kỹ năng tiếng C1.3-01(SPATH)
Đinh Thị Thu Thảo

6-7,HB401
Đọc hiểu II (Thương mại)-01
Đỗ Thị Mỹ Linh

6-8,HA401
Đọc - Viết 6-01
Dương Quốc Cường

6-9,DC202
Kỹ năng tiếng B2.3-01(CLC)
Gregory Clements

6-8,HC503
Kỹ năng tiếng B1.3 - DL-02
Hồ Thị Yến Lan

6-8,DC301
Kinh tế học đại cương-01 (CLC)
Julien Nenault

6-9,DC402
Kỹ năng tiếng B1.3-03 (CLC)
Lâm Thùy Dung

6-9,DB103 - Bù
Kỹ năng tiếng B1.4-11
Lê Nguyễn Vân Anh

6-9,DC203 - Bù
Kỹ năng tiếng B2.3-07
Lê Thị Bích Hạnh

6-8,HC303 - Bù
HPCM 2 (Giao tiếp thương mại)-01 (CLC)
Lê Thị Giao Chi

6-8,HA503
Kỹ năng tiếng C1.3-03 (TM)
Lê Thị Kim Yến

6-9,HC203
Tiếng Pháp 2B-01
Lê Thị Ngọc Hà

6-9,HB103
Tiếng Pháp 2A-01
Lê Thị Trâm Anh

6-8,DC201
Kỹ năng tiếng C1.3-01(CLC)
Lê Văn Bá

6-9,DA101
Kỹ năng tiếng B1.3-01
Ng Phan Phương Thảo

6-8,HA101
Giáo học pháp 2-02
Ng Phạm Thanh Uyên

6-9,DB102
Kỹ năng tiếng B1.3-11
Ngô Thị Hiền Trang

6-7,DC302
Pháp luật đại cương-10 CLC
Ngô Thị Hương Giang

6-8,HB202
Phiên dịch 2-02
Nguyễn cung Trầm

6-7,DB302
Pháp luật đại cương-03
Nguyễn Hữu Phúc

6-8,DA202
Đại cương lịch sử Việt Nam-01(TVNN)
Nguyễn Mạnh Hồng

6-7,HB402
Nghe III (Đời sống xã hội)-01
Nguyễn Ngọc Nam

6-9,HA201
Tiếng Anh B1.2-02
Nguyễn Thị Châu Hà

6-9,DB202 - Bù
Kỹ năng tiếng B2.4-02(SP)
Nguyễn Thị Hồng Hoa

6-8,HB302
Đọc 2 - 03(J)
Nguyễn Thị Ngọc Liên

6-8,HB501
Kỹ năng tiếng C1.3-12
Nguyễn Thị Nhị Châu

6-7,HB503
Đọc hiểu II (Đời sống xã hội)-04
Nguyễn Thị Như Ngọc

6-8,HA502
Viết 2 -02(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

6-8,HB102
Thực hành dịch nói 1-03
Nguyễn Thị Phương Thu

6-8,HB201
Nói 4 -01(J)
Nguyễn Thị Sao Mai

6-8,HA402
Kỹ năng tiếng C1.4-04
Nguyễn Thị Thanh Hương

6-8,HA302
Biên dịch 2-08
Nguyễn Thị Thanh Thanh

6-8,HC502
Phiên dịch 2-05(DL)
Nguyễn Thị Tuyết

6-8,HA301
Phiên dịch 2-02
Nguyễn Trần Uyên Nhi

6-7,HC501
Thống kê xã hội học-01
Phạm Quang Tín

6-7,HC201
Phương pháp nghiên cứu khoa học-01
Phạm Thị Ca Dao

6-8,HC403
Kỹ năng tiếng C1.3-06
Phạm Thị Tài

6-8,HB502
Kỹ năng tiếng C1.4-07
Tăng Thị Thùy Trang

6-9,DB301
Kỹ năng tiếng B1.4-06
Thái Lê Phương Thảo

6-9,DC405
Kỹ năng tiếng B1.4-02 (CLC)
Tom William Latham

6-7,DB303
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-02
Trần Hữu Thuần

6-7,DC303
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh-07 (CLC)
Trần Quang Hải

6-9,HA103
Kỹ năng tiếng B2.4-05 (DL)
Trần Thị Thùy Oanh

6-8,DA201
Đường lối CM của Đảng CSVN - 13 (TVNN)
Từ Ánh Nguyệt

6-9,DC401
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-03(CLC)
Võ Thị Thao Ly

6-7,HC402
Nói III (Đời sống xã hội)-02
Wang Haixia

7-8,DC404
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh-01 (CLC)
Ngũ Thiện Hùng

7-9,HC504 - Bù
Nghe 4-03(H)
Nguyễn Thị Phương Thu

8-9,DC403
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-04 (CLC)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

8-10,DC301
Kỹ năng tiếng B1.4-03 (CLC)
Christ Pullen

8-9,HB401
Đọc hiểu II (Đời sống xã hội)-03
Đỗ Thị Mỹ Linh

8-9,DC302
Pháp luật đại cương-11 CLC
Ngô Thị Hương Giang

8-9,DB302
Pháp luật đại cương-04
Nguyễn Hữu Phúc

8-9,DB303
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-01
Nguyễn Ngọc Nhật Minh

8-9,HC201
Hình thái học-03
Nguyễn Phước Vĩnh Cố

8-9,HB503
Đọc hiểu II (Đời sống xã hội)-05
Nguyễn Thị Như Ngọc

8-10,HC404
Đường lối CM của Đảng CSVN-08
Nguyễn văn Hoàn

8-9,HB402
Thống kê xã hội học-02
Phạm Quang Tín

8-9,DC303
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị-01(CLC)
Trần Quang Hải

8-9,HC402
Nói III (Thương mại)-02
Wang Haixia

9-10,HC403
Tiếng Anh du lịch 3-02
Đỗ Thị Duy An

9-10,HA503
Biên dịch 2 (du lịch) - 01
Lê Thị Kim Yến

9-10,DC404
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-06 (CLC)
Nguyễn Đặng Nguyên Phương

9-10,DC201
Đại cương lịch sử Việt nam-01 (CLC)
Nguyễn Mạnh Hồng

9-10,HB302
Tiếng Nhật du lịch -03
Nguyễn Thị Ngọc Liên

9-10,HA502
Nghe 4 -03(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

9-10,HA302
Ngữ âm học tiếng Nhật-02
Nguyễn Thị Sao Mai

9-10,HC501
Văn hóa văn minh Hàn Quốc-01
Trần Thị Ngọc Hoa

10-13,HB501 - Bù
Kỹ năng tiếng C1.3-05 (DL)
Dương Quang Trung

11-14,HA101 - Bù11-14,HB202 - Bù11-14,HB201 - Bù11-14,HB103 - Bù11-14,HA102 - Bù11-14,HB102 - Bù11-14,HB101 - Bù11-14,HA103 - Bù11-13,HB403
Ngoại ngữ II.2 (Hàn Quốc) - 03
Khương Diệu My

11-13,HB402
Ngoại ngữ II.1 (Nhật)-01
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

11-13,HB401
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-09 (DPH+QTH)
Phan Thị Phương Hạnh

1-10,HB101 - Bù1-4,DA101
Kỹ năng tiếng B2.5-09
Bùi Thị Ngọc Anh

1-4,DB102
Kỹ năng tiếng B2.3-06
Đặng Thị Phương Hà

1-2,HC501
Văn hóa Mỹ-03
Đinh Thị Hoàng Triều

1-3,DC404
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-02(CLC)
Đỗ Thị Mỹ Linh

1-2,DC302
Tư tưởng Hồ Chí Minh-13 (CLC)
Dương Anh Hoàng

1-3,HA302
Văn hóa Pháp-02
Dương Thị Thuỳ Nhi

1-4,HB103
Tiếng Pháp 2C-01
Dương Thị Thùy Trang

1-4,DC203
Ngữ pháp nâng cao-02
Hà Nguyễn Bảo Tiên

1-4,DC405
Tiếng Anh B1.1-01 (CLC)
Hồ Sĩ Thắng Kiệt

1-4,HA501
Kỹ năng tiếng B2.3-02
Lê Thị Kim Yến

1-3,DC301
Tiếng Anh Thương mại 1-01(CLC)
Lê Văn Bá

1-2,DB303
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-05
Nguyễn Khoa Diệu Hạnh

1-4,DB301
Kỹ năng tiếng B2.4-08
Nguyễn Lê An Phương

1-3,HC303
Văn bản hành chính-02
Nguyễn Quang Giao

1-2,HB401
Cú pháp Tiếng Trung-03
Nguyễn Thị Minh Trang

1-3,HB201
Nguyên lý kế toán-02
Nguyễn Thị Nam Thanh

1-3,HA102
Nghe 4-01(H)
Nguyễn Thị Phương Thu

1-3,HA103 - Bù
Kỹ năng tiếng C1.4-03
Nguyễn Thị Thanh Hương

1-4,HC201 - Bù
HPCM 2 (Giao tiếp thương mại)-06
Phan Thị Thanh Bình

1-4,DB203
Kỹ năng tiếng B2.5-03
Tang Thi Ha Van

1-4,HB402
Tiếng Pháp 4A-02
Trần Gia Nguyên Thy

1-2,HA101
Quản trị học-01
Trần Minh Tùng

1-3,HC401
Tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam-01
Trương Phước Minh

1-3,HC502
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-01
Võ Thị Hà Liên

1-4,DC402
Kỹ năng tiếng B2.4-02(CLC)
Võ Thị Quỳnh Anh

1-4,DB302
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-04
Võ Thị Thao Ly

1-3,HB403
Đất nước học Nga-01
Vũ Thanh Tâm

2-5,DB204
Kỹ năng tiếng B1.3-06
Huỳnh Thị Thu Nguyệt

2-3,DC201
Hình thái học-01(CLC)
Lê Tấn Thi

2-3,HC504 - Bù
Cú pháp Tiếng Trung-01
Ngô Thị Lưu Hải

3-4,HC501
Văn hóa Mỹ-04
Đinh Thị Hoàng Triều

3-5,HC404
Đường lối CM của Đảng CSVN-12
Đỗ Thị Hằng Nga

3-4,DC302
Tư tưởng Hồ Chí Minh-14 (CLC)
Dương Anh Hoàng

3-4,DB303
Phương pháp nghiên cứu khoa học-05
Nguyễn Khoa Diệu Hạnh

3-5,HC503
Ngoại ngữ II.2 (Trung) - 01
Nguyễn Ngọc Nam

3-4,HB401
Cú pháp Tiếng Trung-04
Nguyễn Thị Minh Trang

3-4,HA101
Marketing căn bản-01
Trần Minh Tùng

4-5,DC201
Lý thuyết dịch-01(CLC)
Lê Tấn Thi

4-5,HC504 - Bù
Cú pháp Tiếng Trung-01
Ngô Thị Lưu Hải

4-5,HC401
Đại cương lịch sử Việt Nam-01
Nguyễn Mạnh Hồng

4-6,HA301 - Bù
Kỹ năng tiếng C1.4-04
Nguyễn Thị Thanh Hương

4-5,HA102
Tổng quan du lịch-01
Trương Phước Minh

6-8,HA101
Kỹ năng tiếng B1.4-04
Đinh Thanh Liêm

6-8,DC301
Kỹ năng tiếng B1.3 - TM-02 (CLC)
Dương Quang Trung

6-8,DC405
Kỹ năng tiếng C1.4-01(CLC)
Elliot Cooper

6-9,DC303
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-02(CLC)
Hà Nguyễn Bảo Tiên

6-9,DC402
Kỹ năng tiếng B1.3-01 (CLC)
Hồ Quảng Hà

6-7,DC201
Hình thái học-03(CLC)
Hồ Sĩ Thắng Kiệt

6-7,HC401
Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc-01
Hoàng Nhân

6-9,DA101 - Bù
Kỹ năng tiếng B2.3-08
Lê Thị Bích Hạnh

6-8,HC404
Đường lối CM của Đảng CSVN-09
Lê Thị Tuyết Ba

6-8,HB402
Kỹ năng tiếng C1.4-03
Lê Thị Xuân Ánh

6-8,DC406
Kỹ năng tiếng C1.3-02(CLC)
Lê Văn Bá

6-9,DB202
Kỹ năng tiếng B1.3-02
Ng Phan Phương Thảo

6-9,DC403
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-04(CLC)
Ng Dương Nguyên Hảo

6-9,HC303
Tiếp xúc ngôn ngữ và văn tự Đông Á-01
Nguyễn Hồng Thanh

6-8,HC201
Lịch sử, văn hoá và chính trị Châu Âu-01
Nguyễn Hữu Bình

6-8,HC402
Kỹ năng tiếng B1.3 - TM-02
Nguyễn Thị Cẩm Tú

6-8,HA501
Nói 2 -01(J)
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

6-8,HC501
Nguyên lý kế toán-01
Nguyễn Thị Nam Thanh

6-8,HA502
Viết 2 -03(J)
Nguyễn Thị Như Ý (Nhật)

6-9,HA103
Nghe - Nói 2-01
Nguyễn Thị Vân

6-9,DB301
Kỹ năng tiếng B1.4-07
Phạm Đỗ Quyên

6-8,DC404
Thống kê xã hội học-01(CLC)
Phạm Quang Tín

6-8,HB302
Đọc - Viết 2-01
Phan Trọng Bình

6-8,HA302
Biên dịch 2-10
Trần Đình Nguyên

6-7,DB303
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-04
Trần Hữu Thuần

6-8,HB503
Phiên dịch 2-08
Trần Huy Khánh

6-8,HC504
Marketing căn bản-01
Trần Minh Tùng

6-8,HC502
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-02
Trần Nguyễn Ngọc Hương

6-7,DB302
Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh-03
Trần Quang Hải

6-9,DC202
Kỹ năng tiếng B1.4-01
Trần Quỳnh Trâm

6-8,HB403
Kỹ năng tiếng C1.4-09
Trần Thị Phương Thảo

6-9,HB201
Tiếng Anh B1.1-02
Võ Nguyễn Thùy Trang

6-8,HB502
Kỹ năng tiếng C1.4-02
Vương Bảo Ngân

7-9,DC407 - Bù7-14,HA102 - Bù7-14,HB103 - Bù7-8,HB501
Văn bản hành chính-02
Nguyễn Quang Giao

7-10,HHTA - Bù
HPCM 2 (Giao tiếp thương mại)-05
Phan Thị Thanh Bình

8-10,DC201
Kỹ năng tiếng B1.3 - TM-01 (CLC)
Hồ Lê Minh Nghi

8-9,DB302
Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh-04
Hồ Thị Kiều Oanh

8-10,HC503
Ngoại ngữ II.1 (Trung)-04
Phạm Lý Nhã Ca

8-9,DB303
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2-03
Trần Hữu Thuần

8-10,HC401
Tổ chức lãnh thổ Việt Nam-01
Trương Phước Minh

8-10,HC401
Tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam-01
Trương Phước Minh

8-10,HC401
Tổ chức lãnh thổ du lịch-01
Trương Phước Minh

9-10,HB402
Biên dịch 2 (du lịch) - 02
Hồ Sĩ Thắng Kiệt

9-10,HC504
Văn bản hành chính-01
Nguyễn Quang Giao

9-10,HB302
Nghe - Nói 2-01
Nguyễn Thị Như Ý (Thái)

9-10,DC304
Dẫn nhập ngữ pháp chức năng-01(CLC) TCHON
Phan văn Hòa

9-10,HC404
Lịch sử và văn hóa Trung Quốc-01
Trần Kim Dung

9-10,HC201
Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị-01
Trần Quang Hải

10-10,HA103 - Bù
Tiếng Anh B1.1-02
Võ Nguyễn Thùy Trang

1-10,HA303 - Bù1-10,HA301 - Bù1-5,HA302 - Bù1-10,HB103 - Bù1-10,HB201 - Bù1-10,HB202 - Bù1-10,HC201 - Bù1-10,HA201 - Bù1-10,HA101 - Bù1-10,HA102 - Bù1-10,HA103 - Bù1-10,HB101 - Bù1-10,HB102 - Bù1-10,HA403 - Bù1-10,HC303 - Bù1-10,HC501 - Bù1-10,Hb401 - Bù1-10,HC404 - Bù1-10,HC403 - Bù1-10,HC401 - Bù1-10,HA401 - Bù1-10,HA402 - Bù1-10,HC504 - Bù1-10,Hb501 - Bù1-10,Hb502 - Bù1-10,Hb503 - Bù1-10,Hb403 - Bù1-10,Hb402 - Bù1-10,ha503 - Bù1-10,ha502 - Bù1-10,ha501 - Bù1-10,HC502 - Bù*Ghi chú: Lịch được lập lúc 19:46 17/03/2018