Lịch thi
Tùy chọn:
Học kỳ: Khoa:
Sắp xếp theo:
Ghi chú: Ký hiệu & giờ thi các ca: 2C1: 7h15-9h20; 2C2: 9h30-11h30; 2C3:13h30-15h20; 2C4: 15h30-17h30; 1C1: 7h00-11h30; 1C2: 13h30-17h30
STTKý hiệu Tên lớp học phầnSLSV Ngày thi Phòng thi XuấtGhi chú
STTMã học phần Tên lớp học phầnCa thi Ngày thi Các phòng thi
14122262Văn hóa Anh - Mỹ2C214/06/2018HA401HA402HA403HC401
22120010Nguyên lý của CN Mác Lênin (P2) (TC)2C425/05/2018HC401
34171922Ngoại ngữ II.2 (Hàn Quốc) - CLC2C126/05/2018HB202
43040020Tin học cơ sở-CLC2C321/06/2018HB203
54122333Học phần chuyên môn 1 (DL)2C112/03/2018HC201HB201HA103
64161253Tiếng Việt tổng hợp 3 (BS)2C328/04/2018HA401
74190542Kỹ năng tiếng B1.32C111/06/2018HC401HC404
84112832Ngữ nghĩa học tiếng Anh-(TCHON)2C221/05/2018HA101
94162732Kỹ năng tiếng B2.52C411/05/2018HA301HA302HA303HA401HA402
104122653Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị-(CLC)2C214/05/2018HC501
114112062HPCM (Phát triển nghiệp vụ sư phạm) 2C322/05/2018HA101HA102
124170223Đất nước học2C410/05/2018HB101HB102HB103
134152292Nghe III (Thương mại)2C418/05/2018HC502
144161323Đọc tiếng Việt 12C413/06/2018HB201
154141903Học phần chuyên môn 12C321/05/2018HB402HB403
164130732Học phần chuyên môn 1-(SP)1C223/05/2018HB102
174161303Nói tiếng Việt 12C411/06/2018HB201HA301
184121842Kỹ năng tiếng C1.3-(TM)2C124/05/2018HA101HA102HA103HC201HB101HB102HB103
194160083Kinh tế học quốc tế2C309/05/2018HA101HC401
204141803Nghe - Nói 61C225/05/2018HA401
214121893Kỹ năng tiếng C1.3-(CLC)2C124/05/2018HC401
224171743Văn hóa văn minh Hàn Quốc2C226/05/2018HA101HA102HA103
233080050Giáo dục học tiểu học2C325/05/2018HB102HC401
244121862Kỹ năng tiếng B2.3(TM)2C108/05/2018HB103HB102HB101HA102HA101HA103HC401
254122313Tiếng Anh Thương mại 32C215/05/2018HA101HA102HA103HB101
264131563Điều hành Tour2C117/05/2018HC401
274122192Tiếng Anh Thương mại 12C110/05/2018HA101HA102HA103HB101
284161533Tiếng Việt nâng cao 2-(TVNN)2C307/05/2018HC403
294162303Lịch sử văn hóa Nhật Bản2C409/05/2018HA102HC404
304152452Đọc hiểu IV (Thương mại)2C309/05/2018HC402
314160403Luật biển quốc tế2C414/05/2018HA101HA102HA103HB101HC401
324160093Xã hội học đại cương2C415/06/2018HA401HA402
334113093Biên dịch 22C118/05/2018HB202HC402
344122332Phiên dịch 21C123/05/2018HC504HC501HC502HC503
354152783Nguyên lý kế toán2C116/05/2018HC504
364190063Tiếng Trung tổng hợp 22C314/06/2018HC404
374111971Kỹ năng tiếng C1.3-(SPATH)2C111/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB103HB201HB202HA301
384171633Nói 2-(H)1C212/06/2018HC201
394131322Ngoại ngữ II.1 (Pháp)-(CLC)2C216/06/2018HA103
404131003Học phần chuyên môn 2 (413)2C316/03/2018HA202
414152332Đọc hiểu II (Thương mại)2C409/05/2018HC403
422090070Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-2C42C418/06/2018HC501HA102HA103HC401HA402
432090080Đường lối CM của Đảng CSVN-(13h30)2C319/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB103HB403HB202HA301
444170983Học phần chuyên môn 2 (Ngữ pháp)-(H)2C314/03/2018HB101HA103HB103
454112493Kỹ năng tiếng B2.4(CLC)2C207/05/2018HB101HB103HB102HB201
464112812Văn hóa Anh2C114/05/2018HA302HA303
474163122Tiếng Anh B1.22C313/06/2018HC201HA102HA103HB101HA401
484171713Thực hành dịch viết Hàn - Việt 12C321/05/2018HA101HA102HA103
494190993Tiếng Pháp 2A2C411/06/2018HB202
504110412Viết 2 - (KNTB1.3)2C211/06/2018
514152442Đọc hiểu IV (Đời sống xã hội)2C309/05/2018HA402HA403HC501
524162093Tiếng Việt tổng hợp 2 (BS)2C327/04/2018HB403
534163133Kinh tế học đại cương2C315/06/2018HA401HA402HC401
544170373Ngữ âm học tiếng Nhật2C317/05/2018HB401HB402HC404
552120020Tư tưởng Hồ Chí Minh (13h30)2C312/05/2018HA302HA303HA401HA402HA403
564160563Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc2C423/05/2018HA401HC401
574140492Văn học Nga thế kỷ 202C409/05/2018HB101
584111911Kỹ năng tiếng B2.4-(SP)2C207/05/2018HA103HC504HA401HB401HA402HB403HA102HA101HA403
594170253Lý thuyết dịch -(J)2C418/05/2018HA101HA102HA103
604170653Nói 4 -(H)1C117/05/2018HC201
614170443Học phần chuyên môn 2 (Ngữ pháp)-(J)2C315/03/2018HB201HB202HC504
624170433Học phần chuyên môn 1 (Dịch viết)-(J)2C313/03/2018HA303HC203HC501
634162743Kỹ năng tiếng B2.3-(CLC)2C307/05/2018HB103
644161713Lịch sử văn minh thế giới2C414/06/2018HA501HA502
654171653Nghe 4-(H)2C408/05/2018HB201HB202HC201
664130663Văn học Pháp hiện đại (HPTT: BD2)2C423/05/2018
674112902Văn hóa Mỹ2C214/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB103
684160143Thống kê xã hội học2C311/05/2018HB101
694112902Văn hóa Mỹ2C214/05/2018HB201HB202HC402
704160143Thống kê xã hội học2C311/05/2018HA101HA102HB103
714150662Ngoại ngữ II.1 (Trung)2C216/06/2018HB401HB101HB202HB103HA501HB402HA403HA502HB201
724112251Kỹ năng tiếng B2.5-(SP)2C109/05/2018HC404HC401HA101HA102HA103HB101HB102HB401HB201
734190552Kỹ năng tiếng B1.42C211/06/2018HC401HC404
744122763Lý thuyết dịch-(CLC)2C114/05/2018HC404HC403
754113683Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 22C113/06/2018HB401HC503HB403HB201HC201
764122513Tiếng Anh du lịch 32C215/05/2018HB102HB103HC402
774122743Hình thái học-(CLC)2C114/06/2018HC403HB402HC401
784153523Tiếng Trung A22C412/06/2018HC401HC404
794112902Văn hóa Mỹ2C214/05/2018HC404
804170743Ngữ âm học tiếng Hàn1C214/05/2018HC404
814162113Luyện âm tiếng Việt 2 - (Lớp Bổ sung)2C420/06/2018HA301
824112463Văn hóa Anh-(CLC)2C114/05/2018HC401
834171793Nghe - Nói 22C207/06/2018HA102
844161483Đại cương kinh tế Việt Nam-(TVNN)2C311/05/2018HA501
854130983Hệ thống di tích lịch sử văn hóa2C321/05/2018HB101
864113203Kỹ năng tiếng C1.3-(CLC)2C111/05/2018HC404
874171633Nói 2- (H)1C112/06/2018HC201
884152743Marketing căn bản2C421/05/2018HC404
894152613Phương pháp giảng dạy Tiếng Trung2C409/05/2018HC402
904131193Văn hóa Pháp2C316/05/2018HA502HA503
914162553Thống kê xã hội học-(CLC)2C311/05/2018HB102
923040010Tin học cơ sở2C421/06/2018HA201HA202HA203HB203
932120020Tư tưởng Hồ Chí Minh (2C4)2C412/05/2018HA302HA303HB401HB402HB403HA402HC401HA403
944131492Nghe – Nói nâng cao 21C214/05/2018HB501HB502HB503
954150732HP chuyên môn 2- (415-N2,4)2C314/03/2018HB403HC503HB403
964111901Kỹ năng tiếng B2.3-(SP)2C107/05/2018HC401HC501
974142083Tiếng Nga du lịch 22C411/05/2018HC402
984152282Nghe III (Đời sống xã hội)2C418/05/2018HA501HA502HA503HC401
994160393Đàm phán quốc tế-01 (TCHON)2C125/05/2018HC201
1004161643Học phần chuyên môn 1- (TVNN)2C313/03/2018HA202
1014112483Kỹ năng tiếng B2.3-(CLC)2C107/05/2018HB401HB201HB402HB403
1024152322Đọc hiểu II (Đời sống xã hội)2C409/05/2018HA401HA402HA403HC501
1034170922Ngoại ngữ II.1 (Hàn Quốc)2C216/06/2018HB502HB501HC504
1044130773Lý thuyết dịch2C314/05/2018HA301
1054152432Cú pháp Tiếng Trung2C407/05/2018HA401HA402HA403HC201
1064161233Tiếng Việt tổng hợp 1 (BS)2C426/04/2018HB201
1074170143Nghe 4 -(J)2C408/05/2018HA101HA102HA103
1084162753Kỹ năng tiếng B2.4-(CLC)2C407/05/2018HB201
1094171532Ngoại ngữ II.1 (Thái Lan)2C216/06/2018HB503HA503
1104161863Lịch sử, văn hoá và chính trị Châu Âu-022C325/05/2018HB401HB402HB403HC403
1114152312Nói III (Thương mại)1C211/05/2018HB501HB502
1124122262Văn hóa Anh - Mỹ2C121/05/2018HA103HB101HC401
1134122373Học phần chuyên môn 2- (DL)1C114/03/2018HC401HC201
1144162153Viết tiếng Việt 3-(TVNN)2C311/05/2018HA502
1154141783Dịch thực hành 22C323/05/2018HA401
1164122633Tiếng Anh thương mại 3-(CLC)2C215/05/2018HC401
1174152063Điều hành Tour2C117/05/2018HC501
1184142023Viết 62C316/05/2018HC402
1194161503Đại cương lịch sử Việt Nam-(TVNN)2C309/05/2018HC503
1204162523Đại cương lịch sử Việt nam- (CLC)2C323/06/2018HB102
1214170663Đọc 4-(H)2C308/05/2018HB103HB101HC401
1224112922Dẫn nhập ngữ pháp chức năng2C216/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HA301HB202HA302HA303
1234141932Ngữ pháp thực hành 12C315/06/2018HC501HC504
1244112303Ngữ pháp nâng cao2C209/05/2018HA101HA102
1254152693Biên dịch 12C321/05/2018HC404
1264162633Biên dịch tiếng Anh-(CLC)2C321/05/2018HB201
1274112782Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-(SP)2C209/05/2018HC401HC404HA103HB101HB102HB201HA301HA302HA303
1284121923Kỹ năng tiếng B2.3-(CLC)2C108/05/2018HB201HC404
1294190882Ngữ pháp TA căn bản 12C316/06/2018HC501
1304113223Dẫn nhập ngôn ngữ học đối chiếu-(CLC)2C116/05/2018HC401
1312130010Pháp luật đại cương2C320/06/2018HA402HA403HB401HB402HB403HC401HC402HC403
1323040010Tin học cơ sở2C321/06/2018HA201HA202HA203
1334122673Biên dịch 2 (du lịch)2C210/05/2018HB101HA101HA102
1344161093Biên dịch tiếng Anh2C321/05/2018HC402HC403HC401
1354170843Tiếng Hàn thư ký văn phòng2C318/05/2018HB101HB102HB103
1364170163Đọc 4 -(J)2C308/05/2018HA101HA102HA103
1374170653Nói 4 -(H)1C217/05/2018HC303
1384122172Hình thái học2C114/06/2018HB202HA102HA103HB101HB102HB103HB201HC201
1394122213Marketing căn bản2C115/05/2018HA101HA102HA103HB101
1404170063Nói 2 -(J)1C212/06/2018HB501HB502HB503
1414111981Kỹ năng tiếng C1.4-(SPATH)2C211/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB103HB201HB202HA301
1424170293Dịch viết 2 -(J)2C417/05/2018HB401HB403HB402
1434162513Kinh tế học quốc tế-(CLC)2C309/05/2018HA102
1444152043Tổ chức lãnh thổ Việt Nam2C216/05/2018HA403
1454162123Nghe tiếng Việt 3-(TVNN)2C414/05/2018HC503
1464113103Phiên dịch 21C123/05/2018HA401HA402HA403HB401HB402HB403
1472090080Đường lối CM của Đảng CSVN (2C4)2C419/05/2018HA303
1483080030Giáo dục học phổ thông2C325/05/2018HA101HA102HA103HB101
1494113103Phiên dịch 21C123/05/2018HA101HA102HA103
1502090080Đường lối CM của Đảng CSVN (2C4)2C419/05/2018HB503HA302HC201
1514171643Đọc 2-(H)2C315/06/2018HB101HA102HHTA
1524170273Dịch nói 2 -(J)1C214/05/2018HA401HA402
1534111851Kỹ năng tiếng B1.32C111/06/2018HB202HA102HA103HB101HB102HB103HA401HA402HA403
1544113313Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh (CLC)2C213/06/2018HC501HC502HC503HC504HA301HC303
1554170483Đọc 2 -(J)2C415/06/2018HB101HA102HC401
1564112912Dẫn nhập ngôn ngữ học đối chiếu2C116/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB401HB201HB202HA301
1573080080Tâm lý lứa tuổi và tâm lý sư phạm2C425/05/2018HA101HA102HA103HB101
1582090100Đường lối CM của Đảng CSVN-(CLC)2C319/05/2018HA501HA502HA503HC401HB502HB503
1594112912Dẫn nhập ngôn ngữ học đối chiếu2C116/05/2018HA302HA303
1604163643Tiếng Anh B1.2- (CLC)2C313/06/2018HB103
1614141813Đọc - Viết 62C321/05/2018HB401
1624130552Văn minh Pháp và cộng đồng Pháp ngữ-(TCHON)2C311/05/2018HC403HC404
1634111861Kỹ năng tiếng B1.42C211/06/2018HB202HA102HA103HB101HB102HB103HA401HA402HA403
1644190043Nghe 12C312/06/2018HB101
1654112352Kỹ năng tiếng B1.5 - (bosung)2C218/05/2018HC401
1664162813Lịch sử, văn hóa và chính trị Châu Âu-(CLC)2C325/05/2018HC402
1674170583Viết 2 -(H)2C411/06/2018HA401HA402HC401
1684162993Công pháp quốc tế-(CLC)2C418/05/2018HB202
1694191013Tiếng Pháp 2C1C214/06/2018HC502
1704170462Ngoại ngữ II.1 (Nhật)2C216/06/2018HC501
1714162083Luyện âm Tiếng việt 1 (BS)2C326/04/2018HB201
1724163112Tiếng Anh B1.12C311/06/2018HC201HA102HA103HB101HB102
1734170633Ngôn ngữ đối chiếu -(H)2C423/05/2018HA402HA403HC402
1744162763Kỹ năng tiếng B2.5-(CLC)2C411/05/2018HA403
1754152773Kinh tế học2C315/06/2018HC404
1764163053Học phần chuyên môn 2-(DPH)2C316/03/2018HB101HA403HA501HA102HC401
1774121852Kỹ năng tiếng C1.42C224/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB103HC201
1784112052HPCM (Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai)2C125/05/2018HA101HA102HA103HB101
1794113353PPgiảng dạy tiếng Anh 22C225/05/2018HB102HB103
1804171723Thực hành dịch viết Việt - Hàn 12C421/05/2018HA101HA102HA103
1814112922Dẫn nhập ngữ pháp chức năng2C216/05/2018HC401
1824170823Viết 4-(H)2C322/05/2018HB201HB202HC201
1834123013Kỹ năng tiếng B1.3 - DL2C112/06/2018HA501HA502HA503HC404
1843080020Tâm lý học đại cương2C420/06/2018HC401
1854151623Tiếng Trung tổng hợp 22C314/06/2018HB501HB502HB503HC503HC501
1864131613Phiên dịch 21C225/05/2018HB201
1872090070Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-2C32C318/06/2018HA402HA403HB401HB402HB403HC401HC402
1884122322Biên dịch 2-(CLC)2C210/05/2018HC401
1894121402Học phần chuyên môn 1 (412)2C112/03/2018HB202HA301HB502HA501
1904130732Học phần chuyên môn 1 (413)2C314/03/2018HC504HA501
1914162943Luật biển quốc tế-(CLC)2C414/05/2018HB102
1924163103Văn bản hành chính2C319/06/2018HC402HA102HA103
1934122723Tiếng Anh Thương mại 1-(CLC)2C110/05/2018HB401HC401
1944162712Kỹ năng tiếng B2.32C307/05/2018HB101HA102HA101HB102
1952130010Pháp luật đại cương2C320/06/2018HB102HB103HB201HB202HA401
1964162712Kỹ năng tiếng B2.32C307/05/2018HA103
1974142073Tổ chức lãnh thổ du lịch2C216/05/2018HA402
1982130010Pháp luật đại cương2C320/06/2018HC201HA102HA103HB101
1994113093Biên dịch 2-(SPATH)2C118/05/2018HC504HC501HA101HA102HA103HB101HB102HB103HB201
2004113320Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao-(CLC)2C209/05/2018HB202HB401HB402
2014171183Lý thuyết dịch (TL)2C415/06/2018
2024161543Văn hoá bản địa miền Trung Việt Nam-(TVNN)2C314/05/2018HC502
2034122552Phương pháp NCKH2C119/06/2018HC402HA102HA103HB101HB102HB103HA401HC401
2044162213Lịch sử và văn hóa Trung Quốc2C323/05/2018HA402HA403
2052120020Tư tưởng Hồ Chí Minh (2C4)2C412/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB103HA401HB202HA301
2064160133Đại cương lịch sử Việt Nam2C323/06/2018HB103HA102HA103HB101
2074131502Đọc – Viết nâng cao 21C216/05/2018HA101HA102HA103
2083140030Tiếng Việt (2C3)2C314/06/2018HA402HA403HB401HB402HB403HC402HC201
2094150722HP chuyên môn 1- (415-N1-N2)2C312/03/2018HC504HA501HC401HB403
2104113213Kỹ năng tiếng C1.4-(CLC)2C211/05/2018HC401
2114112313Nghe 4 (CLC)2C107/05/2018
2122090080Đường lối CM của Đảng CSVN-(13h30)2C319/05/2018HA302HA303HA401HA402HA403HB401HB402
2134112873Biên dịch 2-1(SP)2C118/05/2018HC404HC401
2144122202Lý thuyết dịch2C114/05/2018HA401HA402HA403HB401HB402HB403HC402
2154141913Học phần chuyên môn 22C324/05/2018HB401HB402
2164161383Ngữ pháp tiếng Việt 2-(TVNN)2C307/05/2018HC402
2174161293Ngữ pháp tiếng Việt 12C312/06/2018HB201HA301
2184150672Ngoại ngữ II.2 (Trung)2C126/05/2018HA101HA102
2194122303Nguyên lý kế toán2C116/05/2018HB402HB403HC402HC201
2204122713Marketing căn bản-(CLC)2C115/05/2018HC402HC401
2214122903Kỹ năng tiếng B1.3 - TM (CLC)2C112/06/2018HC402HC403HC401
2224112812Văn hóa Anh2C114/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB103
2234113763Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2 (CLC)2C113/06/2018HA503HB501HB502HB503
2244112812Văn hóa Anh2C114/05/2018HB201HB202HA301
2254170153Nói 4 -(J)1C216/05/2018HA501
2264113763Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2 (CLC)2C113/06/2018HA501HA502
2274152012Ngoại ngữ II.1 (Trung)-(CLC)2C216/06/2018HC402HC403
2284111971Kỹ năng tiếng C1.32C111/05/2018HA302HA303HC402HC403HC401
2294170133Ngôn ngữ đối chiếu -(J)2C318/05/2018HA101HA102HA103
2304163960Văn hóa giao tiếp Việt Nam (TVNN BS)2C427/04/2018HB403
2314160213Chính sách đối ngoại Việt Nam2C421/05/2018HB102HB103HC401
2324122773Kinh tế học-(CLC)2C213/06/2018HB102HB103HC401
2332090070Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-2C42C418/06/2018HB101HB102HB103HA401HA403HB401HB402HB403HC402
2344131382Tiếng Pháp 2B1C215/06/2018HA501HA502HA503HC502
2354152753Quản trị học2C416/05/2018HC201
2364152083Tiếng Trung Tổng hợp VI (Du lịch)2C318/05/2018HC401
2374122883Kỹ năng tiếng B1.3 - TM2C112/06/2018HB202HA102HA103HB101
2384161203Học phần chuyên môn 2 - (QTH)2C316/03/2018HB403HCDTV
2394160073Lịch sử quan hệ quốc tế 1-012C409/05/2018HA101HC401
2404112251Kỹ năng tiếng B2.52C109/05/2018HB202HA301HA302
2414122893Kỹ năng tiếng B1.4-(CLC)2C212/06/2018HB401HB402HC401
2424142013Đọc 62C414/05/2018HA403
2434163623Văn bản hành chính-01 (CLC)2C319/06/2018HB101
2442090120Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-09 CLC (G)2C418/06/2018HC201
2454112883Giáo học pháp 22C218/05/2018HA101HA102HA103
2464171623Nghe 2-(H)2C414/06/2018HB501HB502HC501
2474142133Điều hành tour2C117/05/2018HC402
2484142003Nói 62C416/05/2018HC402
2494122463Tiếng Anh du lịch 12C110/05/2018HB202HB102HB103HB201
2504112782Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao2C209/05/2018HA401HA402HA403
2514112042HPCM (Tư duy phê phán)2C121/05/2018HC501HC504
2524191003Tiếng Pháp 2B2C416/06/2018HB201
2534171933Tiếng Nhật du lịch2C322/05/2018HA401HA402HA403
2544171912Ngoại ngữ II.2 (Nhật) - CLC2C126/05/2018HB201
2554112792Phương pháp NCKH2C115/06/2018HA502HA503HB501HB502HC501
2564142163Nghiệp vụ quản lý khách sạn2C217/05/2018HC402
2574141993Nghe 62C314/05/2018HA403
2584170273Dịch nói 2 -(J)1C114/05/2018HA502HA501
2594111901Kỹ năng tiếng B2.32C107/05/2018HA101HA103HB103HA301HB102HA102HA302HB101HC504
2604160223Công pháp quốc tế2C418/05/2018HB101HB102HB103HB201
2613040010Tin học cơ sở2C121/06/2018HA201HA202HA203HB203HA201HA202
2622130010Pháp luật đại cương2C420/06/2018HB402HB403HC402
2633040010Tin học cơ sở2C122/06/2018HA203HB203
2642130010Pháp luật đại cương2C420/06/2018HA401HA402HA403HB401
2654112792Phương pháp NCKH2C115/06/2018HA102HA103HA401HA402HA403HB401HB402HB403HA501
2662090170Đường lối CM của Đảng CSVN - (TVNN)2C319/05/2018HC402
2674141723Đất nước học Nga-01 (Nhóm 01)1C207/05/2018HB501HB502
2684152462Viết I (Văn ứng dụng)2C323/05/2018HB202HC201
2694162113Luyện âm tiếng Việt 2-(TVNN)2C311/06/2018HB201
2704171103Nói 3 (TL)2C406/06/2018HA302
2714131533Tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam2C216/05/2018HA401
2724170763Từ vựng học tiếng Hàn2C310/05/2018HB101HB102HB103
2734111911Kỹ năng tiếng B2.42C207/05/2018HB402HC501
2744171902Ngoại ngữ II.1 (Thái Lan)-(CLC)2C216/06/2018HB403
2754162573Học phần chuyên môn 1- ( Đọc-Nói)1C213/03/2018HB101HA501HA403HA103HB201HA401
2764131442Tiếng Pháp 4B1C224/05/2018HB101HB102HB103
2774131603Biên dịch 22C423/05/2018HB202
2784122232Biên dịch 22C210/05/2018HB102HB103HB201HB202
2794171443HPCM 1 (Dịch viết) (TL)2C315/06/2018
2804140503Dịch viết 12C309/05/2018HB101
2814121412Học phần chuyên môn 2-(412)1C114/03/2018HC501HC504
2824122182Kinh tế học2C213/06/2018HCDTVHC404HC403HC201
2834170173Viết 4 -(J)2C310/05/2018HA101HA102HB201
2844131392Tiếng Pháp 2C1C219/06/2018HC401HC404
2854152592Tiếng Trung tổng hợp IV2C307/05/2018HA401HA402HA403HB401HB402
2864122453Tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam2C216/05/2018HC402HC403HC404
2872090080Đường lối CM của Đảng CSVN (2C4)2C419/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB103HA301HB202HA401
2884112543Văn hóa Mỹ-02(CLC)2C214/05/2018HC401
2894152823Tiếng Trung thương mại III2C318/05/2018HA503
2904121933Kỹ năng tiếng B2.4-(CLC)2C208/05/2018HB201HC404
2914113683Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 22C113/06/2018HB202HC404HC402HB101HB102HB103HC502HA402HA403
2924131512Ngôn ngữ học tiếng Pháp 22C421/05/2018HB101
2934131553Nghiệp vụ quản lý khách sạn2C217/05/2018HC404
2944121802Kỹ năng tiếng B2.4-(TM)2C208/05/2018HB103HA103HC401HA101HB102HB101HA102
2954122503Nghiệp vụ quản lý khách sạn2C217/05/2018HB401HB402HB403
2964163653Kinh tế học đại cương- (CLC)2C315/06/2018HC402
2974111981Kỹ năng tiếng C1.42C211/05/2018HA302HA303HC402HC403HB401
2984122493Điều hành tour2C117/05/2018HB401HB402HC404
2994113243Dẫn nhập ngữ pháp chức năng-(CLC)2C216/05/2018HB201
3003040010Tin học cơ sở2C221/06/2018HA201HA202HA203HB203HA201
3014112373Kỹ năng tiếng B1.4-(CLC)2C211/06/2018HA501HA502HB501
3023040010Tin học cơ sở2C222/06/2018HA202HA203HB203
3034112373Kỹ năng tiếng B1.4-(CLC)2C211/06/2018HA503HB502HB503
3044162133Nói tiếng Việt 3-(TVNN)2C314/05/2018HC503
3054150662Ngoại ngữ II.1 (Trung)2C216/06/2018HA401HA402HB102HC404
3064113103Phiên dịch 21C123/05/2018HB202
3074161513Tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam-(TVNN)2C316/05/2018HB501
3083140050Tiếng Việt- (CLC)2C414/06/2018HB201HB202HA401HA402HA403HB401HB402HB403HC401
3094141643Nghe - Nói 21C211/06/2018HC501HC504
3104150182Nói 11C216/06/2018HA402HA102HA103HB101HB102
3112090080Đường lối CM của Đảng CSVN (2C4)2C419/05/2018HA402HA403HB401HB402HB403HA501HA502HA503HB501HB502
3124171882Ngoại ngữ II.1 (Hàn Quốc)-(CLC)2C216/06/2018HC503HC502
3134162803Văn bản hành chính-(CLC)2C314/05/2018HB201
3144141693Nghe - Nói 41C209/05/2018HA501HA502
3154122223Quản trị học2C215/05/2018HA401HA402HA403HB401
3164111851Kỹ năng tiếng B1.32C111/06/2018HA501HA502HA503HB201HC201
3173140030Tiếng Việt (2C3)2C314/06/2018HC504HA102HA103HB101HB102HB103HB201HB202HA401
3184162143Đọc tiếng Việt 3-(TVNN)2C316/05/2018HB502
3194171803Đọc - Viết 22C107/06/2018HA102
3204161523Các dân tộc Việt Nam-(TVNN)2C318/05/2018HB401
3214170932Ngoại ngữ II.2 (Hàn Quốc)2C126/05/2018HA103HB101HB102HC201
3224171703Thực hành dịch nói 11C116/05/2018HC303
3234121702Ngoại ngữ II.1 (Anh)2C116/06/2018HB202HB102HB201HA401HB101HA103HA102HA403HB402
3244113193Phiên dịch 2-(CLC)1C123/05/2018HB201
3254121903Kỹ năng tiếng C1.4-(CLC)2C224/05/2018HC401
3264152073Nghiệp vụ quản lý khách sạn2C217/05/2018HC401
3274171892Ngoại ngữ II.1 (Nhật) -(CLC)2C216/06/2018HC201
3284170083Viết 2 -(J)2C315/06/2018HB201HB202HC201
3294170153Nói 4 -(J)1C116/05/2018HC501
3304170973Học phần chuyên môn 1 (Dịch viết)-(H)2C312/03/2018HB102HB101HB103
3314122553Phương pháp NCKH (CLC)2C119/06/2018HC201HB201HB202
3324131372Tiếng Pháp 2A2C312/06/2018HC501HC504
3334152033Tổng quan du lịch2C415/06/2018HC201
3344122293Phiên dịch 2-(CLC)1C123/05/2018HB501
3354113183Biên dịch 2-(CLC)2C118/05/2018HC403
3364131432Tiếng Pháp 4A2C322/05/2018HA501HA502HA503
3374141653Đọc - Viết 21C213/06/2018HC401HC404
3384122292Dẫn nhập Ngữ âm - Âm vị2C214/05/2018HA401HA402HA403HB401HB402HB403HA301
3394140142Phương pháp nghiên cứu khoa học2C311/05/2018HC501
3404150172Nghe 1 2C312/06/2018HA401HA402HB401HB402HB403
3414112503Kỹ năng tiếng B2.5-(CLC)2C109/05/2018HA303HA401HA402HA403
3424171213Đọc 5 (TL)2C411/06/2018
3434190053Nói 11C213/06/2018HC402
3443140010Dẫn luận ngôn ngữ2C422/06/2018HC201HA102HA103HB101HB102HB103HB201HB202HC404
3454122733Quản trị học-(CLC)2C215/05/2018HC403HC404
3462090070Nguyên lý của CN Mác-Lênin (Phần 1)-2C32C318/06/2018HC201HA102HA103HB101HB102HB103HB201HB202HA401
3472120020Tư tưởng Hồ Chí Minh (13h30)2C312/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB103HB403HB202HA301
3484121483Nguyên lý kế toán-(CLC)2C116/05/2018HC404
3494152302Nói III (Đời sống xã hội)1C211/05/2018HB401HB402HB403
3504161373Văn hoá giao tiếp-(TVNN)2C309/05/2018HC502
3514171193Nghe 5 (TL)2C306/06/2018HA302
3524163633Tiếng Anh B1.1- (CLC)2C311/06/2018HB103
3533140030Tiếng Việt (2C4)2C414/06/2018HC201HA102HA103HB101HB102HB103
3544111861Kỹ năng tiếng B1.42C211/06/2018HB401HB402HB403HB201HC201
3554162722Kỹ năng tiếng B2.42C407/05/2018HA103HA102HA101HC401
3564162793Chính sách đối ngoại Việt Nam-(CLC)2C421/05/2018HB201
3574152472Viết I (Thư tín thương mại)2C423/05/2018HB201HC201
3584112183HPCM (Vận dụng tài liệu GD T. Anh bậc tiểu học) 2C123/05/2018HB101HB102
3594152733Tiếng Trung thương mại I2C307/05/2018HC201
3604141703Đọc - Viết 41C218/05/2018HC501
3614162103Tiếng Việt tổng hợp 4 (BS)2C428/04/2018HA401
3624161273Nghe tiếng Việt 12C313/06/2018HB201HA301
3634161333Viết tiếng Việt 12C412/06/2018HB103HA301
3644152602Tiếng Trung tổng hợp VI2C318/05/2018HA501HA502
3654112772Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh2C213/06/2018HB403HB501HB502HB503HC402
3664140513Dịch nói 11C218/05/2018HA401
3672120040Tư tưởng Hồ Chí Minh- (CLC)2C312/05/2018HB401HB402HC401
3684161323Đọc tiếng Việt 1- (Lớp Bổ sung)2C322/06/2018HA301
3694131032Ngoại ngữ II.1 (Pháp)2C216/06/2018HCDTVHA102HC401
3704161653Học phần chuyên môn 2-(TVNN)2C316/03/2018HA303
3714111763Phương pháp NCKH -(CLC)2C115/06/2018HB101HB102HB103HB201HB202HC201
3724170743Ngữ âm học tiếng Hàn1C114/05/2018HC303
3734121702Ngoại ngữ II.1 (Anh)2C116/06/2018HB103HA402
3744112772Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh2C213/06/2018HA402HA403HA501HA502HA503HB101HB201HB202HB401
3754160433Văn bản hành chính2C314/05/2018HA101HA102HA103HB101HB102HB103
3764170053Nghe 2 -(J)2C311/06/2018HC402HC403HC404
3774151783HP chuyên môn 2 -(415-TM-N3)2C314/03/2018HC404
3782130020Pháp luật đại cương-CLC2C420/06/2018HA102HB202HB103HA103HC404HB201HC201HB102HB101
3794171703Thực hành dịch nói 11C216/05/2018HC404
3804122892Kỹ năng tiếng B1.42C212/06/2018HB102HB103HA401HA402HA403HC402HC403HC404