LỊCH SINH HOẠT LỚP:

Chọn khoa:
Lưu ý:  Sinh viên thuộc lớp ở cột [Lớp ghép] sinh hoạt lớp cùng với sinh viên thuộc lớp ở cột [Tên lớp]:
- Khi đã hết thời gian học theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo, sinh viên sinh hoạt lớp với lớp khóa sau gần nhất chưa hết thời gian thiết kế của CTĐT;
- Sinh viên học bằng 2 và liên thông khóa 2013 trở về sau: sinh hoạt ghép với lớp bình thường tương đương về tiến độ đào tạo;
STTTên lớpGiảng viên chủ nhiệmLịch sinh hoạt lớpLớp ghépDanh sách
116CNA01Đinh Thị Hoàng TriềuLần 1: ngày , tại , từ  4111603 > DS
216CNA02Phan Thị Thanh BìnhLần 1: ngày , tại , từ  4111604 > DS
316CNA03Nguyễn cung TrầmLần 1: ngày , tại , từ  4111605 > DS
416CNA04Nguyễn Thị Thu HướngLần 1: ngày , tại , từ  4111606 > DS
516CNA05Vũ Thị Châu SaLần 1: ngày , tại , từ  4111607 > DS
616CNA06Trần Huy KhánhLần 1: ngày , tại , từ  4111608 > DS
716CNA07Hồ Thị Kiều Oanh Lần 1: ngày , tại , từ  4111609 > DS
816CNA08Võ Thị Thao Ly Lần 1: ngày , tại , từ  4111610 > DS
916CNA09Ng Thanh Hồng NgọcLần 1: ngày , tại , từ  4111611 > DS
1016CNACLC01Đinh Thị Hoàng TriềuLần 1: ngày , tại , từ  4111613 > DS
1116CNACLC02Phan Thị Thanh BìnhLần 1: ngày , tại , từ  4111614 > DS
1216CNACLC03 Nguyễn Thị Quỳnh HoaLần 1: ngày , tại , từ  4111615 > DS
1316CNACLC04 Nguyễn Thị Quỳnh HoaLần 1: ngày , tại , từ  4111617 > DS
1416CNACLC05Nguyễn Thị Thu HướngLần 1: ngày , tại , từ  4111618 > DS
1516SPA01Lê Thị Giao Chi Lần 1: ngày , tại , từ  4111601 > DS
1616SPA02Ng Phạm Thanh UyênLần 1: ngày , tại , từ  4111602 > DS
1716CNADL01Hồ Minh ThuLần 1: ngày , tại , từ  4121607 > DS
1816CNADL02Dương Quang Trung Lần 1: ngày , tại , từ  4121608 > DS
1916CNADL03Tôn Nữ Xuân PhươngLần 1: ngày , tại , từ  4121609 > DS
2016CNATM01Hồ Lê Minh Nghi Lần 1: ngày , tại , từ  4121601 > DS
2116CNATM02Nguyễn Thị Ngọc LinhLần 1: ngày , tại , từ  4121602 > DS
2216CNATM03Nguyễn Thu HằngLần 1: ngày , tại , từ  4121603 > DS
2316CNATM04Phạm Thị Quỳnh NhưLần 1: ngày , tại , từ  4121604 > DS
2416CNATMCLC01Nguyễn Trần Uyên NhiLần 1: ngày , tại , từ  4121605 > DS
2516CNATMCLC02Lê Tấn ThiLần 1: ngày , tại , từ  4121606 > DS
2616CNATMCLC03Nguyễn Thị Mỹ PhượngLần 1: ngày , tại , từ  4121610 > DS
2716CNP01Nguyễn Thị Thu TrangLần 1: ngày , tại , từ  4131602 > DS
2816CNPDL01Nguyễn Thị Thu TrangLần 1: ngày , tại , từ  4131603 > DS
2916SPP01Nguyễn Hữu Tâm ThuLần 1: ngày , tại , từ  4131601 > DS
3016CNN01Trần Thị Thanh ThảoLần 1: ngày , tại , từ  4141602 > DS
3116CNNDL01Nguyễn Văn HiệnLần 1: ngày , tại , từ  4141603 > DS
3216CNT01Nguyễn Ngọc NamLần 1: ngày , tại , từ  4151602 > DS
3316CNT02Nguyễn Hồng ThanhLần 1: ngày , tại , từ  4151603 > DS
3416CNTDL01Ngô Thị Lưu HảiLần 1: ngày , tại , từ  4151605 > DS
3516CNTTM01Trần Kim DungLần 1: ngày , tại , từ  4151604 > DS
3616SPT01Ngô Thị Lưu HảiLần 1: ngày , tại , từ  4151601 > DS
3716CNĐPH01Phạm Thị Phương ThảoLần 1: ngày , tại , từ  4161606 > DS
3816CNĐPH02Trần Thị Ngọc HoaLần 1: ngày , tại , từ  4161607 > DS
3916CNQTH01Phạm Thị Phương ThảoLần 1: ngày , tại , từ  4161602 > DS
4016CNQTH02Trần Thị ThuLần 1: ngày , tại , từ  4161603 > DS
4116CNQTH03Lê Thị Phương ThanhLần 1: ngày , tại , từ  4161604 > DS
4216CNQTHCLC01Nguyễn Ngọc AnhLần 1: ngày , tại , từ  4161605 > DS
4316CNTV01Lê Thị Phương ThanhLần 1: ngày , tại , từ  4161601 > DS
4416CNH01Nguyễn Ngọc TuyềnLần 1: ngày , tại , từ  4171604 > DS
4516CNH02Nguyễn Thị Phương ThuLần 1: ngày , tại , từ  4171605 > DS
4616CNH03Hoàng Phan Thanh Nga Lần 1: ngày , tại , từ  4171606 > DS
4716CNJ01Ngô Quang VinhLần 1: ngày , tại , từ  4171601 > DS
4816CNJ02Dư Thoại TúLần 1: ngày , tại , từ  4171602 > DS
4916CNJ03Phạm Thị Thu TrangLần 1: ngày , tại , từ  4171603 > DS
5017BHTC01Trần Quỳnh TrâmLần 1: ngày , tại , từ  4111719 > DS
5117CNA01Tăng Kim UyênLần 1: ngày , tại , từ  4111701 > DS
5217CNA02Tăng Thị Thùy TrangLần 1: ngày , tại , từ  4111702 > DS
5317CNA03Thái Lê Phương ThảoLần 1: ngày , tại , từ  4111703 > DS
5417CNA04Nguyễn Thị Nhị ChâuLần 1: ngày , tại , từ  4111704 > DS
5517CNA05Võ Thị Ngọc ThảoLần 1: ngày , tại , từ  4111705 > DS
5617CNA06Lê Thị Bích HạnhLần 1: ngày , tại , từ  4111706 > DS
5717CNA07Bùi Thị Ngọc AnhLần 1: ngày , tại , từ  4111707 > DS
5817CNA08Trần Thị Phương ThảoLần 1: ngày , tại , từ  4111708 > DS
5917CNA09Phan Phạm Xuân Trinh Lần 1: ngày , tại , từ  4111709 > DS
6017CNA10Huỳnh Lan ThiLần 1: ngày , tại , từ  4111710 > DS
6117CNA11Nguyễn Thị Thanh Thanh Lần 1: ngày , tại , từ  4111711 > DS
6217CNA12Nguyễn Lê An PhươngLần 1: ngày , tại , từ  4111712 > DS
6317CNACLC01Bùi Thị Ngọc AnhLần 1: ngày , tại , từ  4111713 > DS
6417CNACLC02Hồ Thị Kiều Oanh Lần 1: ngày , tại , từ  4111714 > DS
6517CNACLC03Hồ Quảng HàLần 1: ngày , tại , từ  4111715 > DS
6617CNACLC04Lâm Thùy DungLần 1: ngày , tại , từ  4111716 > DS
6717CNACLC05Đỗ Uyên HàLần 1: ngày , tại , từ  4111717 > DS
6817CNACLC06Nguyễn cung TrầmLần 1: ngày , tại , từ  4111718 > DS
6917CNACLC07Trần Quỳnh TrâmLần 1: ngày , tại , từ  4111723 > DS
7017CNADL01Trần Văn ThànhLần 1: ngày , tại , từ  4121701 > DS
7117CNADL02Lê Thị Hải YếnLần 1: ngày , tại , từ  4121702 > DS
7217CNADL03Trần Thị Diệu HiềnLần 1: ngày , tại , từ  4121703 > DS
7317CNADL04Vương Bảo NgânLần 1: ngày , tại , từ  4121704 > DS
7417CNATM01Lê Thị Kim YếnLần 1: ngày , tại , từ  4121705 > DS
7517CNATM02Lê Thị NhiLần 1: ngày , tại , từ  4121706 > DS
7617CNATM03Trương Thị Ánh TuyếtLần 1: ngày , tại , từ  4121707 > DS
7717CNATM04Lê Thị Mỹ LệLần 1: ngày , tại , từ  4121708 > DS
7817CNATMCLC01Nguyễn Thị Mỹ PhượngLần 1: ngày , tại , từ  4121709 > DS
7917CNATMCLC02Lê Văn BáLần 1: ngày , tại , từ  4121710 > DS
8017CNATMCLC03Nguyễn Thị Châu HàLần 1: ngày , tại , từ  4121711 > DS
8117CNATMCLC04Hồ Thị Yến LanLần 1: ngày , tại , từ  4121712 > DS
8217CNP01Lê Thị Ngọc HàLần 1: ngày , tại , từ  4131701 > DS
8317CNPDL01Lê Thị Ngọc HàLần 1: ngày , tại , từ  4131702 > DS
8417CNN01Trịnh Thị TĩnhLần 1: ngày , tại , từ  4141701 > DS
8517CNNDL01Nguyễn Thị Quỳnh Nga Lần 1: ngày , tại , từ  4141702 > DS
8617CNT01 Nguyễn Thị Vân AnhLần 1: ngày , tại , từ  4151701 > DS
8717CNT02Đỗ Thị Mỹ LinhLần 1: ngày , tại , từ  4151702 > DS
8817CNTDL01Đoàn Thị DungLần 1: ngày , tại , từ  4151703 > DS
8917CNTTM01Phan Thị Phương HạnhLần 1: ngày , tại , từ  4151704 > DS
9017CNĐPH01Hoàng Lê Trà MyLần 1: ngày , tại , từ  4161701 > DS
9117CNĐPH02Hoàng Lê Trà MyLần 1: ngày , tại , từ  4161702 > DS
9217CNQTH01Lê Thị Phương LoanLần 1: ngày , tại , từ  4161703 > DS
9317CNQTH02Nguyễn Ngọc AnhLần 1: ngày , tại , từ  4161704 > DS
9417CNQTH03Nguyễn Thị Diệu HảoLần 1: ngày , tại , từ  4161705 > DS
9517CNQTHCLC01Lưu Quý KhươngLần 1: ngày , tại , từ  4161706 > DS
9617CNTV01Phan Thị Thanh ThúyLần 1: ngày , tại , từ  4161707 > DS
9717CNH01Nguyễn Thị Vũ ĐàoLần 1: ngày , tại , từ  4171701 > DS
9817CNH02Ngô Trần Việt TrinhLần 1: ngày , tại , từ  4171702 > DS
9917CNH03Bùi Thị Hồng TrâmLần 1: ngày , tại , từ  4171703 > DS
10017CNJ01Ngô Quang VinhLần 1: ngày , tại , từ  4171704 > DS
10117CNJ02Nguyễn Thị Ngọc LiênLần 1: ngày , tại , từ  4171705 > DS
10217CNJ03Trần Ngô Nha TrangLần 1: ngày , tại , từ  4171706 > DS
10317CNTL01Nguyễn Kiều YếnLần 1: ngày , tại , từ  4171707 > DS
10417SPA01Ng Dương Nguyên ChâuLần 1: ngày , tại , từ  4191701 > DS
10517SPA02Hà Nguyễn Bảo TiênLần 1: ngày , tại , từ  4191702 > DS
10617SPATH01Nguyễn Thị Hồng Hoa Lần 1: ngày , tại , từ  4191703 > DS
10717SPP01Nguyễn Hữu Tâm ThuLần 1: ngày , tại , từ  4191705 > DS
10817SPT01Nguyễn Trúc ThuyênLần 1: ngày , tại , từ  4191704 > DS
10918CNA01Tăng Thị Hà VânLần 1: ngày , tại , từ  4111801 > DS
11018CNA02Trần Hữu ThuầnLần 1: ngày , tại , từ  4111802 > DS
11118CNA03Phạm Đỗ QuyênLần 1: ngày , tại , từ  4111803 > DS
11218CNA04Lê Thị Xuân ÁnhLần 1: ngày , tại , từ  4111804 > DS
11318CNA05Đặng Thị Phương HàLần 1: ngày , tại , từ  4111805 > DS
11418CNA06Thiều Hoàng MỹLần 1: ngày , tại , từ  4111806 > DS
11518CNA07Võ Thị Quỳnh AnhLần 1: ngày , tại , từ  4111807 > DS
11618CNA08Trần Quỳnh TrâmLần 1: ngày , tại , từ  4111808 > DS
11718CNA09Lê Thị Bích HạnhLần 1: ngày , tại , từ  4111809 > DS
11818CNA10Tăng Thị Hà VânLần 1: ngày , tại , từ  4111820 > DS
11918CNACLC01.Võ Thị Thao Ly Lần 1: ngày , tại , từ  4111810 > DS
12018CNACLC02Thiều Hoàng MỹLần 1: ngày , tại , từ  4111811 > DS
12118CNACLC03Phan Thị Linh GiangLần 1: ngày , tại , từ  4111812 > DS
12218CNACLC04Nguyễn Ngọc Nhật MinhLần 1: ngày , tại , từ  4111813 > DS
12318CNACLC05Ng Dương Nguyên HảoLần 1: ngày , tại , từ  4111814 > DS
12418CNACLC06Nguyễn Ngọc Nhật MinhLần 1: ngày , tại , từ  4111815 > DS
12518CNADL01Đoàn Thanh Xuân LoanLần 1: ngày , tại , từ  4121801 > DS
12618CNADL02Võ Nguyễn Thùy TrangLần 1: ngày , tại , từ  4121802 > DS
12718CNATM01Huỳnh Thị Bích NgọcLần 1: ngày , tại , từ  4121803 > DS
12818CNATM02Lê Thị Mỹ LệLần 1: ngày , tại , từ  4121804 > DS
12918CNATMCLC01Lê Tấn ThiLần 1: ngày , tại , từ  4121805 > DS
13018CNATMCLC02Phạm Thị Thu HươngLần 1: ngày , tại , từ  4121806 > DS
13118CNATMCLC03Trần Thị Thùy OanhLần 1: ngày , tại , từ  4121807 > DS
13218CNATMCLC04Nguyễn Thị Thanh HươngLần 1: ngày , tại , từ  4121808 > DS
13318CNP01Đỗ Kim ThànhLần 1: ngày , tại , từ  4131801 > DS
13418CNPDL01Dương Thị Thùy TrangLần 1: ngày , tại , từ  4131802 > DS
13518CNN01Nguyễn Thị Trinh LươngLần 1: ngày , tại , từ  4141801 > DS
13618CNNDL01Trần Thị Khánh VyLần 1: ngày , tại , từ  4141802 > DS
13718CNT01Phạm Lý Nhã CaLần 1: ngày , tại , từ  4151801 > DS
13818CNTCLC01Nguyễn Thị Minh TrangLần 1: ngày , tại , từ  4151804 > DS
13918CNTDL01Nguyễn Thị Như NgọcLần 1: ngày , tại , từ  4151802 > DS
14018CNTTM01Trần Nguyễn Ngọc HươngLần 1: ngày , tại , từ  4151803 > DS
14118CNDPH01Trần Thị Ngọc SươngLần 1: ngày , tại , từ  4161803 > DS
14218CNDPH02Phan Thị YếnLần 1: ngày , tại , từ  4161804 > DS
14318CNQTH01Võ Hà ChiLần 1: ngày , tại , từ  4161801 > DS
14418CNQTH02Đỗ Khánh Y ThưLần 1: ngày , tại , từ  4161802 > DS
14518CNQTHCLC01Lưu Quý KhươngLần 1: ngày , tại , từ  4161805 > DS
14618CNTV01Phan Thị Thanh ThúyLần 1: ngày , tại , từ  4161806 > DS
14718CNH01Nguyễn Thị Phương ThuLần 1: ngày , tại , từ  4171801 > DS
14818CNH02Khương Diệu MyLần 1: ngày , tại , từ  4171802 > DS
14918CNHCLC01Bùi Tố Quỳnh TrangLần 1: ngày , tại , từ  4171806 > DS
15018CNJ01Phạm Thị Thu TrangLần 1: ngày , tại , từ  4171803 > DS
15118CNJ02Nguyễn Thị Sao MaiLần 1: ngày , tại , từ  4171804 > DS
15218CNJCLC01Dư Thoại TúLần 1: ngày , tại , từ  4171807 > DS
15318CNTL01Nguyễn Kiều YếnLần 1: ngày , tại , từ  4171805 > DS
15418SPA01Nguyễn Đoàn Thảo Chi Lần 1: ngày , tại , từ  4191801 > DS
15518SPATH01Trương Hoài UyênLần 1: ngày , tại , từ  4191802 > DS
15618SPP01Hồ Thị Ngân ĐiệpLần 1: ngày , tại , từ  4191803 > DS
15718SPT01Nguyễn Trúc ThuyênLần 1: ngày , tại , từ  4191804 > DS
15819CNA01Ngũ Thiện HùngLần 1: ngày , tại , từ  4111901 > DS
15919CNA02Nguyễn Hồng Nam PhươngLần 1: ngày , tại , từ  4111902 > DS
16019CNA03Nguyễn Hoàng NgânLần 1: ngày , tại , từ  4111903 > DS
16119CNA04Ng Dương Nguyên TrinhLần 1: ngày , tại , từ  4111904 > DS
16219CNA05Trần Hữu ThuầnLần 1: ngày , tại , từ  4111905 > DS
16319CNA06Nguyễn Thị Huỳnh LộcLần 1: ngày , tại , từ  4111906 > DS
16419CNA07Ngô Hoàng Khả TríLần 1: ngày , tại , từ  4111907 > DS
16519CNA08Võ Thị Quỳnh AnhLần 1: ngày , tại , từ  4111918 > DS
16619CNACLC01Ng Dương Nguyên TrinhLần 1: ngày , tại , từ  4111908 > DS
16719CNACLC02Phạm Thị TàiLần 1: ngày , tại , từ  4111909 > DS
16819CNACLC03Hồ Quảng HàLần 1: ngày , tại , từ  4111910 > DS
16919CNACLC04Võ Thanh Sơn CaLần 1: ngày , tại , từ  4111911 > DS
17019CNACLC05Thái Lê Phương ThảoLần 1: ngày , tại , từ  4111912 > DS
17119CNACLC06Lâm Thùy DungLần 1: ngày , tại , từ  4111913 > DS
17219CNACLC07Nguyễn Khoa Diệu HạnhLần 1: ngày , tại , từ  4111916 > DS
17319CNACLC08Phạm Thị TàiLần 1: ngày , tại , từ  4111917 > DS
17419CNADL01Trần Nữ Thảo QuỳnhLần 1: ngày , tại , từ  4121901 > DS
17519CNADL02Phạm Thị Ca DaoLần 1: ngày , tại , từ  4121902 > DS
17619CNATM01Nguyễn Thị Cẩm HàLần 1: ngày , tại , từ  4121903 > DS
17719CNATM02Trần Thị Quỳnh ChâuLần 1: ngày , tại , từ  4121904 > DS
17819CNATMCLC01Nguyễn Trần Uyên NhiLần 1: ngày , tại , từ  4121905 > DS
17919CNATMCLC02Trần Thị Phước HạnhLần 1: ngày , tại , từ  4121906 > DS
18019CNATMCLC03Đỗ Thị Duy AnLần 1: ngày , tại , từ  4121907 > DS
18119CNATMCLC04Lê Văn BáLần 1: ngày , tại , từ  4121908 > DS
18219CNP01Lê Thị Trâm AnhLần 1: ngày , tại , từ  4131901 > DS
18319CNPDL01Trần Gia Nguyên ThyLần 1: ngày , tại , từ  4131902 > DS
18419CNPTTSK01Trần Gia Nguyên ThyLần 1: ngày , tại , từ  4131903 > DS
18519CNN01Bùi Hoàng Ngọc LinhLần 1: ngày , tại , từ  4141901 > DS
18619CNNDL01Lưu Thị Thuỳ MỹLần 1: ngày , tại , từ  4141902 > DS
18719CNT01Huỳnh Nguyễn Vĩnh YênLần 1: ngày , tại , từ  4151901 > DS
18819CNTCLC01Hoàng Thị Thảo MiênLần 1: ngày , tại , từ  4151904 > DS
18919CNTDL01Võ Thị Hà LiênLần 1: ngày , tại , từ  4151902 > DS
19019CNTTM01Nguyễn Thị Trúc PhươngLần 1: ngày , tại , từ  4151903 > DS
19119CNDPH01Phạm Thị Phương ThảoLần 1: ngày , tại , từ  4161903 > DS
19219CNDPH02Nguyễn Võ Huyền DungLần 1: ngày , tại , từ  4161904 > DS
19319CNQTH01Phan Thị YếnLần 1: ngày , tại , từ  4161901 > DS
19419CNQTH02Phan Thị YếnLần 1: ngày , tại , từ  4161902 > DS
19519CNQTHCLC01Võ Hà ChiLần 1: ngày , tại , từ  4161905 > DS
19619CNTV01Lê Nguyễn Hải VânLần 1: ngày , tại , từ  4161910 > DS
19719CNH01Nguyễn Thị Bình SơnLần 1: ngày , tại , từ  4171901 > DS
19819CNH02Khương Diệu MyLần 1: ngày , tại , từ  4171902 > DS
19919CNHCLC01Nguyễn Thị Bình SơnLần 1: ngày , tại , từ  4171906 > DS
20019CNJ01Trần Ngô Nha TrangLần 1: ngày , tại , từ  4171903 > DS
20119CNJ02Nguyễn Thị Sao MaiLần 1: ngày , tại , từ  4171904 > DS
20219CNJCLC01Nguyễn Thị Ngọc LiênLần 1: ngày , tại , từ  4171907 > DS
20319CNTL01Nguyễn Thị Như Ý (Thái)Lần 1: ngày , tại , từ  4171905 > DS
20419SPA01Nguyễn Đặng Nguyên PhươngLần 1: ngày , tại , từ  4191901 > DS
20519SPATH01Lê Thị Hoài DiễmLần 1: ngày , tại , từ  4191902 > DS
20619SPP01Nguyễn Hữu Tâm ThuLần 1: ngày , tại , từ  4191903 > DS
20719SPT01Nguyễn Trúc ThuyênLần 1: ngày , tại , từ  4191904 > DS